Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Czy warto zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r.?

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r., wprowadziła istotne zmiany dotyczące przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. Przed nowelizacją w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego zakaz prowadzenia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego też jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania trzeźwości wyniesie 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości

Jazda samochodem po alkoholu, nie musi oznaczać, że kierowca straci prawo jazdy na okres 3 lat. Mimo, że przy wyroku skazującym zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od lat 3 do 15 lat, to przy warunkowym umorzeniu postępowania Sąd może odstąpić od … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Korzyści warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu

Najważniejsze korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego: sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo – w przypadku wyroku skazującego sprawca przestępstwa w okresie próby jest osobą karną za przestępstwo popełnione umyślnie, Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzania … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – wykroczenie czy przestępstwo?

Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy stężeniu alkoholu na poziomie od 0,10 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Czy wyrok skazujący za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.k. jest wpisywany do karty karnej?

Często pojawiającym się pytaniem jest to, czy wyrok skazujący za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.k. jest wpisywany do karty karnej? Obawy osób, które popełniły to wykroczenie są dla mnie zrozumiałe – … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu

Popełnienie przez kierowcę wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu nie oznacza automatycznie, że utraci on prawo jazdy, ponieważ Sąd może w szczególnie uzasadnionym przypadku odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Wówczas kierowca może uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów, który w przypadku wykroczenia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu – 1 rok zakazu

Kierowcy zatrzymanemu za jazdę samochodem po alkoholu grozi zakaz prowadzenia pojazdów. To ile będzie wynosił zakaz prowadzenia pojazdów zależy w dużej mierze od stężenia alkoholu w organizmie kierującego. Za przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu kierowcy grozi utrata prawa jazdy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 8 komentarzy

Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Nietrzeźwy kierowca zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu, jeżeli chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów krótszego niż 3 lata, powinien złożyć do Prokuratury lub Sądu dobrze umotywowany wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

W artykule Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, opisałem na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego, jakie warunki musi … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy