Archiwum autora: Agnieszka Rzeszut

Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata

Z artykułu dowiesz się: ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu czy da się uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata grozi kierowcy, który jechał samochodem po alkoholu i alkomat wskazał u … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k. a wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

Celem niniejszego artykułu jest opisanie: na czym polega przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k. na czym polega wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w. jakie są różnice pomiędzy przestępstwem z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Wykroczenie prowadzenia pojazdów mechanicznych bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

W artykule Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k. zostało opisane kiedy kierujący pojazdem mechanicznym popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Natomiast celem niniejszego artykułu jest opisanie kiedy kierujący pojazdem mechanicznym popełnia wykroczenie z art. 94 k.w. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Celem niniejszego artykułu jest opisanie nowego przestępstwa dodanego do Kodeksu karnego z dniem 18 maja 2015r., a mianowicie art. 180a, którym jest prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień. Zgodnie z art. 180a k.k.  „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 11 komentarzy

Czy w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych został prawomocnie orzeczony przed dniem 18 maja 2015r. można złożyć wniosek o skrócenie okresu trwania zakazu?

W artykule Czy w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu można starać się o kierowanie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową? zostało opisane kiedy skazany może złożyć do Sądu wniosek o dalsze wykonywanie orzeczonego zakazu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 6 komentarzy

Czy w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu można starać się o kierowanie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową?

Niniejszy artykuł ma na celu opisanie nowej instytucji wprowadzonej z dniem 18 maja 2015r. do Kodeksu karnego wykonawczego, którą jest możliwość wydania przez Sąd po upływie co najmniej połowy okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych postanowienia o dalszym wykonywaniu orzeczonego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 4 komentarze

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.

W poprzednim artykule Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?  została opisana kwestia skrócenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych po połowie orzeczonego zakazu do pojazdów niewyposażonych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 32 komentarze

Kiedy weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 marca 2015r?

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw weszła w życie w dniu 18 maja 2015r. od tego dnia obowiązują surowsze przepisy dotyczące m.in. wymiaru środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku

Ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw znowelizowała także ustawę o kierujących pojazdami, która to miała uregulować wszelkie zagadnienia związane z kierowcami poruszającymi się po polskich drogach. Na wstępie należy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz