Archiwum kategorii: artykuły

Dlaczego należy sprowadzić czy pomiary badania trzeźwości kierowcy zostały wykonane przez Policję prawidłowo?

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony kwestii jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kurującego oraz kiedy wydruki z badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód potwierdzający fakt popełnienia przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu. W związku z powyższym analizę akt … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Dlaczego Policjanci nakłaniają kierowców do dobrowolnego poddania się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie dlaczego Policjanci namawiają podejrzanych o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. do dobrowolnego poddania się karze. Otóż ciężko jest mi znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie. Być może Policjanci … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak przygotować się do przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego o prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Przesłuchanie sprawcy przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na Policji jest bardzo ważną czynnością procesową. To właśnie na przesłuchaniu na Policji podejrzany ma możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących popełnionego przez niego przestępstwa. Jest to o … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wygląda uzgadnianie kary z Prokuratorem za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Do napisania niniejszego artykułu skłoniły mnie częste pytania czytelników dotyczące przesłuchania na Policji, a mianowicie jak wygląda uzgadnianie kary przy „samoukaraniu” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. oraz czy podejrzany będzie miał możliwość osobistego porozmawiania z Prokuratorem. Z mojej praktyki zawodowej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak przebiega przesłuchanie kierowcy na Policji podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Do napisania niniejszego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika: Witam, zostałem zatrzymany za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Za tydzień mam przesłuchanie. Kto mnie będzie przesłuchiwał prokurator czy policjant? Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji. W przeszłości nie miałem … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy warto zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r.?

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r., wprowadziła istotne zmiany dotyczące przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. Przed nowelizacją w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego zakaz prowadzenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego też jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania trzeźwości wyniesie 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

Celem wstępu należy wskazać, iż pomimo nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2016 r., sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. nadal może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r. można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Do napisania niniejszego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika: Witam Panie Mecenasie, zostałem zatrzymany za prowadzenie samochodu po alkoholu. Najwyższy wynik wyniósł 0,32 mg/l, więc Policja zakwalifikowała moją sprawę jako przestępstwo. Byłem na przesłuchaniu na Policji i policjant mi powiedział, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Celem wstępu należy wskazać, iż zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy stężeniu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz