Co grozi kierowcy za kolizję drogową?

0
(0)

Czy wiesz, co grozi kierowcy za kolizję drogową? Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest kolizja drogowa, a dokładnie na czym polega wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w. poprzez spowodowanie kolizji drogowej?
 • jaka kara grozi kierowcy za kolizję drogową?
 • czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową?
 • czy Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej?
 • jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję drogową?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czym jest kolizja drogowa? Definicja kolizji drogowej. Wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.

co grozi kierowcy za kolizję drogową

Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w wyniku którego nikt nie doznał obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Spowodowanie kolizji drogowej polega na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji na skutek nie zachowania przez kierowcę należytej ostrożności w ruchu drogowym.

Spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie opisane w art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Co grozi kierowcy za kolizję drogową?

Za spowodowanie kolizji drogowej kierowcy, a więc za popełnienie wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowcy grozi:

 • kara grzywny do od 20 zł. do 5000 zł.
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 5 lat

Jaka kara grzywny grozi kierowcy za kolizję drogową?

Za spowodowanie kolizji drogowej kierowcy grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. Wysokość kary grzywny za spowodowanie kolizji drogowej zależy od

 • stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji stworzonego przez kierowcę, który spowodował kolizję
 • dochodów i majątku kierowcy, który doprowadził do kolizji

Zazwyczaj Sądy wymierzają kierowcom za spowodowanie kolizji grzywny od 500 do 2000 zł.

Czy kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?

Oto, co grozi kierowcy za kolizję w zakresie prawa jazdy i zakazu prowadzenia pojazdów:

 • zatrzymanie kierowcy przez Policję dokumentu prawa jazdy
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule ” Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie kierowcy prawa jazdy za kolizję

Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy za pokwitowaniem za spowodowanie kolizji na podstawie art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Rozszyfrujmy to:

 • Sformułowanie Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji oznacza, że Policjant może, a ale nie musi zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.
 • zapis Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za pokwitowaniem oznacza, że kierowca otrzymuje od Policjanta pokwitowanie – potwierdzenie zatrzymania dokumentu prawa jazdy, na podstawie którego może kierować samochodem przez 7 dni od zatrzymania dokumentu prawa jazdy
 • zapis Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia spowodowania kolizji drogowej oznacza, że Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy wówczas, gdy zabrane na miejscu kolizji drogowej dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo spowodowania kolizji przez kierowcę

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję ?

 • w ciągu 7 dni od zatrzymania kierowcy prawa jazdy za kolizję drogową Policjant przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu z wnioskiem o jego zatrzymanie
 • w ciągu 14 dni od przekazania dokumentu prawa jazdy przez Policję Sąd wydaje postanowienie, w którym zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy albo nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję
 • Policja składa do Sądu przeciwko kierowcy wniosek o ukaranie go za wykroczenie spowodowania kolizji, a więc za wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w.
 • Sąd w postępowaniu karnym przeciwko kierowcy ustala, czy kierowca jest winny spowodowania kolizji
 • Sąd wydaje wyrok, w którym albo uniewinnia kierowcę od zarzutu popełnienia wykroczenia spowodowania kolizji, albo skazuje kierowcę za spowodowanie kolizji.
 • W razie wydania wyroku skazującego Sąd wymierza kierowcy karę grzywny i decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd może, ale nie musi orzec wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji.

Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową

Za spowodowanie kolizji drogowej kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Wynika to wprost z art.86 par. 3 k.w. w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 (czyli spowodowania kolizji drogowej) przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”.

Sformułowanie można orzec zakaz prowadzenia pojazdów oznacza, że Sąd nie musi, a jedynie może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję.

Zakaz prowadzenia pojazdów j za spowodowanie kolizji drogowej powinien być orzekany jedynie w celu wyeliminowania z ruchu drogowego tych kierowców, którzy zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. To oznacza, że Sądy powinny bardzo rozważnie stosować zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji. praktyce bywa z tym bardzo różnie. To z kolei oznacza, że:

 • kierowca, któremu Policja zatrzymała prawo jazdy za spowodowanie kolizji powinien uznać, że ryzyko wymierzenia mu przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów jest realne i wysokie
 • kierowca, któremu Policja nie zatrzymała prawa jazdy za spowodowanie kolizji nie powinien lekceważyć sprawy karnej o wykroczenie spowodowania kolizji, gdyż Sąd może wymierzyć mu zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za kolizję drogową?

 • po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję złożyć do Sądu pismo – wniosek zwrot dokumentu prawa jazdy
 • jeśli Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję – złożyć zażalenie na to postanowienie
 • w sprawie karnej o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej złożyć pismo, w którym należy przedstawić argumenty za odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję, zatrzymane prawo jazdy za kolizję, zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *