Dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

0
(0)

Z tego artykułu „Dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy” dowiesz się:

 • na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?
 • co grozi za spowodowanie wypadku drogowego?
 • dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego co to takiego?
 • kiedy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie wypadku drogowego?
 • czy warto pójść do adwokata przed dobrowolnym poddaniem się karze za wypadek drogowy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co to jest wypadek drogowy?

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w którym osoba inna niż sprawca wypadku zginęła, albo odniosła obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni.

Na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Spowodowanie wypadku drogowego to przestępstwo opisane w art.177 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego polegające na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku którego inna niż sprawca wypadku osoba zginęła albo odniosła obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni.

Więcej o tym, czym jest wypadek drogowy i jak odróżnić kolizję drogową od wypadku drogowego przeczytasz w artykule Czym się różni kolizja i wypadek drogowy?

Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Za spowodowanie śmiertelnego lub ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego, a więc takiego, w którym inna osoba poniosła śmierć, albo doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat oraz grzywna i obowiązek zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego opisanego w art.177 par. 1 Kodeksu karnego kierowcy grozi kara pobawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat oraz grzywna i obowiązek zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Więcej o tym, co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego przeczytasz w artykułach:

Warunkowe umorzenie sprawy karnej o wypadek drogowy

W sprawie o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu karnego Sąd może odstąpić od skazania kierowcy za przestępstwo spowodowania wypadku i warunkowo umorzyć postępowanie karne.

Z tego powodu kierowca, który spowodował zwykły wypadek drogowy powinien złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowanie karne zamiast dobrowolnie poddawać się karze za spowodowanie wypadku.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego jest korzystniejsze od dobrowolnego poddania się karze, gdyż kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo – zachowuje tzw. czystą kartę karną.

Dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy, nawet na samą karę grzywny oznacza dla kierowcy wpis w Krajowym Rejestrze Karnym i utratę czystej karty karnej.

Warunkowe umorzenie sprawy o śmiertelny lub ciężki wypadek drogowy

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest możliwe w sprawie o przestępstwo spowodowania ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego, to jest takiego wypadku, w którym inna osoba zginęła, albo doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Z tego powodu kierowca, który spowodował ciężki lub śmiertelny wypadek drogowy nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Dobrowolne poddanie się karze za ciężki lub śmiertelny wypadek drogowy może być korzystne, jeśli kara uzgodniona z Prokuratorem nie jest zbyt surowa, w szczególności gdy nie zawiera zakazu prowadzenia pojazdów.

Dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego

Dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego to porozumienie zawarte pomiędzy kierowcą – sprawcą wypadku drogowego a Prokuratorem co do kary za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

W razie dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy Prokurator wysyła do Sądu zamiast aktu oskarżenia albo wraz z aktem oskarżenia wniosek o skazanie kierowcy – sprawcy wypadku na uzgodnioną karę bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Po wpłynięciu aktu oskarżenia z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy Sąd wyznacza posiedzenie, o którym zawiadamia Prokuratora, kierowcę oskarżonego o spowodowanie wypadku i jego obrońcę oraz osobę pokrzywdzoną w wypadku drogowym.

Jeśli kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego podtrzymuje wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek i nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, wówczas Sąd może wydać wyrok skazujący kierowcę na karę uzgodnioną wcześniej z Prokuratorem.

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za wypadek na Policji ?

W sprawach o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego dochodzenie prowadzi Policja pod nadzorem Prokuratora – dlatego dobrowolne poddanie się karze odbywa się na Policji.

W sprawach o spowodowanie śmiertelnego lub ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego śledztwo prowadzi Prokuratura – dlatego do dobrowolnego poddania się karze dochodzi w Prokuraturze. Zdarza się jednak, że Prokurator zleca Policji przesłuchanie kierowcy – sprawcy wypadku drogowego, a wówczas dobrowolne poddanie się karze może odbyć się na Policji.

Do dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy, a więc do uzgodnienia kary za przestępstwo spowodowania wypadku pomiędzy kierowcą – sprawcą wypadku a Prokuratorem najczęściej dochodzi podczas przesłuchania kierowcy na Policji lub w Prokuraturze.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego, wówczas w czasie przesłuchania Policjant albo Prokurator proponuje kierowcy dobrowolne poddanie się karze.

Jeśli kierowca zgadza się na zaproponowaną przez Prokuratora karę za spowodowanie wypadku drogowego wówczas:

 • Policjant lub Prokurator wpisuje do protokołu przesłuchania oświadczenie kierowcy, w którym kierowca wyraża zgodę na skazanie za popełnione przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na karę uzgodnioną z Prokuratorem
 • Prokurator wysyła do Sądu wniosek o skazanie kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego na karę uzgodnioną z kierowcą, który spowodował wypadek
 • Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy za spowodowanie wypadku na uzgodnioną z Prokuratorem karę

Sąd zawiadamia o posiedzeniu wyznaczonym w celu rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego:

 • kierowcę oskarżonego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego
 • obrońcę kierowcy oskarżonego o wypadek
 • Prokuratora
 • pokrzywdzonego, a więc osobę, która odniosła w wypadku obrażenia ciała, albo osobę najbliższą dla pokrzywdzonego, który zmarł na skutek wypadku

Sąd może uwzględnić wniosek Prokuratora o wydanie wyroku skazującego wobec kierowcy oskarżonego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jeśli:

 • kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego nie cofnął zgody na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy
 • pokrzywdzony nie sprzeciwił się dobrowolnemu poddaniu się karze za wypadek drogowy uzgodnionej między kierowcą a Prokuratorem

Co zrobić gdy Policjant proponuje dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Zawsze warto poznać propozycję, a więc karę, jaką Policjant lub Prokurator proponuje jako dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy.

Na pytanie Policjanta, czy chce się dobrowolnie poddać karze, kierowca powinien zapytać, jaką karę proponuje mu Policjant.

Po wysłuchaniu kary zaproponowanej przez Policjanta za spowodowanie wypadku drogowego, kierowca powinien powiedzieć Policjantowi, że za 3 dni da mu odpowiedź. Nie należy poddawać się presji. Sprawa karna o spowodowanie wypadku drogowego to nie zakup butów w Internecie. Zawsze warto pomyśleć, a najlepiej umówić się na wizytę do Adwokata, by przedyskutować wszystkie za i przeciw poddaniu się karze za wypadek drogowy.

Warunkowe umorzenie postepowania za wypadek drogowy jest lepsze niż dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

Czy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Kierowca, który zgodził się na Policji lub w Prokuraturze na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze.

Do kiedy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Kierowca może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy najpóźniej na posiedzeniu Sądu wyznaczonym celem rozpoznania wniosku Prokuratora o dobrowolne poddanie się karze.

Kierowca, który poddał się dobrowolnie karze za spowodowanie wypadku drogowego podczas przesłuchania na Policji lub w Prokuraturze może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze na jeden z dwóch sposobów:

 • pisemnie – wysyłając do Sądu pismo – oświadczenie o wycofaniu zgody na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy
 • ustnie – podczas posiedzenia Sąd wyznaczonego w celu rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy na uzgodnioną z nim karę za spowodowanie wypadku drogowego

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy w Sądzie?

Kierowca, który nie skorzystał z dobrowolnego poddania się karze za spowodowanie wypadku drogowego na Policji lub w Prokuraturze może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy bezpośrednio w Sądzie, po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego:

 • pisemnie – wysyłając do Sądu pismo – wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

albo

 • ustnie – do protokołu rozprawy w czasie składania wyjaśnień w Sądzie

Sąd może uwzględnić wniosek kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego jeśli Prokurator i Pokrzywdzony nie sprzeciwią się uwzględnieniu wniosku kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za wypadek.

Do kiedy można złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego najpóźniej do zakończenia składania pierwszych wyjaśnień na rozprawie sądowej.

Czy Sąd może się nie zgodzić na dobrowolne podanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego?

Sąd może nie wyrazić zgody na wniosek Prokuratora lub kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

Sąd może uzależnić wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego od zmiany kary.

dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

Przykład: Sąd może poinformować kierowcę oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze przez kierowcę pod warunkiem nałożenia na kierowcę obowiązku zapłaty na rzecz pokrzywdzonego np. 2000 zł. tytułem częściowego zadośćuczynienia za krzywdę.

Przykład: Sąd może oznajmić kierowcy, że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku, jeśli kierowca zgodzi się na orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Czy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie wypadku?

Z dobrowolnego poddania się karze za spowodowanie wypadku drogowego warto skorzystać, gdy:

 • kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego
 • kierowca nie chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, bo nie zależy mu na niekaralności za przestępstwo, albo nie może (np. jest oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym)
 • kara uzgodniona z Prokuratorem nie jest zbyt surowa, w szczególności nie zawiera zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie są zalety dobrowolnego poddania się karze w sprawie o wypadek drogowy?

Podstawową zaletą dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy jest szybkie i proste zakończenie sprawy karnej o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na jednym posiedzeniu, bez konieczności stawiennictwa w Sądzie.

Kierowca, który dobrowolnie poddał się karze za spowodowanie wypadku drogowego podczas przesłuchania na Policji lub w Prokuraturze:

 • zostanie zawiadomiony przez Sąd o terminie posiedzenia celem rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na karę uzgodnioną z Prokuratorem
 • nie musi się stawiać na posiedzenie Sądu celem rozpoznania wniosku Prokuratora o dobrowolne poddanie się karze

Innymi słowy, jeśli kierowca uzgodnił z Prokuratorem karę za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, to sprawa może się zakończyć na jednym posiedzeniu Sądu, na które kierowca może, ale nie musi się stawić.

Jakie są wady dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy?

Trudno mówić o wadach dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Nikt przecież kierowcy nie zmusza, by wyraził zgodę na karę zaproponowaną przez Prokuratora. Zdarza się wprawdzie, że Policjant nakłaniając kierowcę do dobrowolnego poddania się karze zapewnia go (nie zawsze zgodnie z prawdą), że to najlepsza opcja, a zaproponowana kara jest łagodniejsza od tej, jaką usłyszy w Sądzie, to jednak kierowca decyduje czy na zaproponowaną karę się zgodzić czy nie.

Jeśli kierowca wyraził zgodę na Policji lub w Prokuraturze na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego, a potem zmienił zdanie, wówczas może cofnąć zgodę na skazanie, a więc wycofać się z dobrowolnego poddania się karze.

Główną wadą dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jest pozbawienie się możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego.

W sprawach karnych o zwykły wypadek drogowy z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego Sąd może wydać wobec kierowcy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Dzięki temu kierowca pozostaje osobą nie karaną za przestępstwo – zachowuje czystą kartę karną. Tymczasem dobrowolne poddanie się karze, nawet najłagodniejszej, czyli karze grzywny oznacza zgodę na wyrok skazujący, a w konsekwencji karalność i wpis do Krajowego Rejestru Karnego.

Dlatego w sprawach o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego zawsze warto, zamiast dobrowolnego poddania się karze, złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Drugą wadą dobrowolnego poddania się karze za spowodowanie wypadku drogowego jest ograniczenie możliwości zaskarżenia przez kierowcę wyroku skazującego w drodze apelacji.

Apelacja od wyroku skazującego za spowodowanie wypadku drogowego zapadłego na skutek dobrowolnego poddania się karze przez kierowcę nie może zostać oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych ani na zarzucie niewspółmierności kary i środków karnych.

Kierowca, który dobrowolnie poddał się karze za wypadek drogowy nie może później zaskarżyć wyroku skazującego go na karę uzgodnioną z Prokuratorem zarzucając wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych albo surowość kary lub środka karnego.

Przykład: kierowca skazany za wypadek drogowy w wyniku dobrowolnego poddania się karze na 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów nie może później zaskarżyć wyroku zarzucając w apelacji, że zakaz prowadzenia pojazdów jest zbyt surową dolegliwością w stosunku do popełnionego przestępstwa spowodowania wypadku drogowego

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, dobrowolne poddanie się karze, dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *