Jak wygląda procedura administracyjna związana z zatrzymaniem prawa jazdy?

Celem niniejszego artykułu jest opisanie drogi administracyjnej związanej z zatrzymaniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym.

W przypadku zatrzymania kierującego pojazdem mechanicznym w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, Funkcjonariusze Policji dokonują zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy o czym powinni poinformować kierującego. Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje właściwy starosta nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności. Nie ma tu znaczenia to czy kierowca przyjął mandat karny czy też nie.

Funkcjonariusze Policji przekazują prawo jazdy właściwemu staroście. Takie uprawnienie przyznaje im art. 136. 1., Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym który mówi o tym, że:

Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.”

Uprawnienie do wydania decyzji Staroście nadaje z kolei art. 102 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, który mówi o tym, że:

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy (…):

4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;(…).”

1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art 135 ust 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Starosta wydając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to tyle, że w momencie jej wydania osoba, której zostało zatrzymane prawo jazdy nie może poruszać się pojazdami mechanicznymi, a naruszenie tego zakazu będzie powodowało narażenie się na przedłużenie się okresu o kolejne 3 miesiące.

Należy wskazać, że w przypadku skierowania do Sądu Rejonowego wniosku o uchylenie mandatu lub nieprzyjęcia przez kierującego mandatu istnieje możliwość zawieszenia postępowania administracyjnego. Taką możliwość daje art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. który mówi o tym, że:

gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.”

W przypadku zawieszenia postępowania administracyjnego, starosta nie wydaje decyzji dotyczącej zatrzymania prawa jazdy, która ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy jest zaskarżalna, ponieważ służy od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji. Zazwyczaj otrzymujemy decyzje administracyjne pocztą, więc termin liczy się od dnia odebrania listu na poczcie. Odwołanie należy wnieść wnieść do odpowiedniego organu II instancji w tym przypadku Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu I instancji czyli Starosty. Odwołanie wnosi się na piśmie przez ten organ, który wydał twoją decyzję, do organu nadrzędnego.

Podsumowując, pragnę wskazać, że w przypadku zatrzymania prawa jazdy kierującego pojazdem za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym należy podjąć niezwłoczne działania w celu zawieszenia postępowania administracyjnego. W momencie, w którym starosta zawiesza postępowanie kierujący nie naraża się na przedłużenie okresu zatrzymania prawa jazdy na okres kolejnych 3 miesięcy. Pragnę wskazać, że działania opierające się na zawieszeniu postępowania należy podjąć niezwłocznie z uwagi na to, że Funkcjonariusz Policji dokonujący zatrzymania kierowcy przekazuje wniosek o zatrzymanie prawa jazdy w terminie 7 dni, natomiast starosta wydaje ją niezwłocznie, dlatego też po wydaniu takiej decyzji zawieszenie postępowania nie spowoduje zawieszenia skutku natychmiastowej wykonalności decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

tel. 697-053-659 lub 022/629-00-36

mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

20 odpowiedzi na „Jak wygląda procedura administracyjna związana z zatrzymaniem prawa jazdy?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć. Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  • Andrzej pisze:

   Witam
   2 lipca 2017 zatrzymano mi pj. Otrzymałem z urzędu Prezydenta Miasta nie starosty info o wszczęciu procedury administracyjnej. W mmiejscu stałego zameldowania. Prawko mam wydane jeszcze nie zmienione przez innego starostę z innego miasta niż obecnie jestem zameldowania. Tu pytanie. Kto jest właściwy do wydania decyzji o zatrzymanie pj?

   • Adwokat Bartosz_Nadwodny pisze:

    Witam,

    odpowiednim organem, który wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy będzie ten organ, który wydał Panu prawo jazdy zatrzymane przez funkcjonariuszy policji. Prawo jazdy zawsze odsyłane jest do tego organu, w którym odbierał Pan swoje prawo jazdy.

 2. Marcin pisze:

  W swoim artykule pisze Pan, że należy podjąć niezwłoczne działania w celu zawieszenia postępowania administracyjnego, jak rozumiem, od chwili zatrzymania prawa jazdy. Jak jednak można złożyć do starosty wniosek o zawieszenie postępowania, które nie zostało jeszcze wszczęte, bo np. wniosek z Policji o zawieszenie uprawnień do prowadzenia pojazdów jeszcze do starosty nie dotarł? Czy to nie jest tak, że wniosek o zawieszenie postępowania można złożyć dopiero wtedy, gdy starosta zawiadomi o wszczęciu postępowania?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym można składać nawet tego samego dnia, w którym wpłynie wniosek policji o zatrzymanie prawa jazdy. Z momentem wpłynięcia akt z policji sprawie nadawana jest sygnatura. W związku z nadaniem sygnatury sprawa zaczyna swój bieg, a co za tym idzie można składać swoje pisma procesowe.

 3. Jacek pisze:

  Hm. Tak z ciekawości Jeżeli policja zatrzymałaby mnie w przypadku gdybym miał zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące (oczywiście wiąże się to z wydłużeniem okresu zatrzymania) to czy mogą dodatkowo wystwic mi mandat za brak prawa jazdy?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   oczywiście funkcjonariusz Policji w przypadku drugiego zatrzymania osoby, która straciła prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, może wystawić mandat. Policjant powinien wystawić mandat za brak dokumentu prawa jazdy, za które grozi mandat do 250 zł. Natomiast doświadczenie zawodowe pokazuje, że funkcjonariusze bardzo często chcą nałożyć mandat za brak uprawnień, za które grozi mandat w wysokości 500 zł, co nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, ponieważ wobec Pana został zatrzymany dokument prawa jazdy. Uprawnienia nie zostały wobec Pana cofnięte, wobec czego powinien być mandat za brak przy sobie prawa jazdy.

 4. Piotr pisze:

  Zabrano mi prawo jazdy 15.05.17. Minął już miesiąc a ja do tej pory nie otrzymałem żadnej informacji o zabraniu mi prawa jazdy,co w takiej sytuacji?Mam tylko swistek od policji o zabraniu dokumentu?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam Panie Piotrze, proszę wysłać do Komisariatu Policji, który Pana zatrzymał w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia drogowego i wystawił pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy pismo – wniosek o udzielenie informacji o stanie sprawy, podanie przyczyny, dla której po upływie miesiąca od dnia odebrania prawa jazdy nie otrzymał Pan postanowienia o jego zatrzymaniu lub zwrocie. W uzasadnieniu pisma proszę powołać się na przepisy omówione w artykule Jak wygląda procedura zatrzymania dokumentu prawa jazdy przez Policję?

 5. Arek pisze:

  Witam,
  Panie Mariuszu
  Właśnie dopadła mnie przykra rzecz 🙁 złapali mnie na przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym. Dostałem mandat 400 zł i 10 pkt oraz zabrano mi prawko. Z ciekawości zerknąłem na „suszarkę” i był to UltraLite. Nie wiem jak się do tego odnosić nawet.
  Mandat przyjąłem (choć jakoś specjalnie nie dowierzam, że miałęm przekroczenie o 57km) a zanim go przyjąłem to prawko już miałem zabrane. Policjant zanim przekazał mi informację o prędkości (od razu zapytałem ile wyszło) powiedział mi, że „zanim o wykroczeniu to poproszę dokumenty” , które mu przekazałem.

  Autem w zasadzie muszę jeździć. A nawet jak nie muszę to chcę (każdy z nas kierowców chce). Czy jest gdzieś jakaś luka ? jak to jest w końcu skoro nie mam cofniętych uprawnień i to mi policjant potwierdził, a jedynie zabrany dokument 😞 ? jak to jest w przypadku np stłuczki i ubezpieczenia gdy nie ma się tego blankietu odebranego na 3 miesiące ?

  • Arek pisze:

   Dodam jeszcze, że przekroczenie było na ograniczeniu do 60km/h niby przekroczyłem o 57km/h – może odwołać się do % błędu pomiaru ?

  • Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   niestety muszę Pana poinformować, iż przyjęcie mandatu poprzez jego podpisanie stanowi jego prawomocność. Oznacza to, że zgodził się Pan z twierdzeniem policjanta, że przekroczył Pan dopuszczalną prędkość o rzekome 57 km/h w terenie zabudowanym. Co prawda można złożyć do Sądu wniosek o uchylenie prawomocności mandatu w terminie 7 dni od daty jego podpisania ale jest to pewnego rodzaju procedura już odwoławcza, która rzadko kiedy się udaje. Wobec faktu, że przyjął Pan mandat to Starosta lub Prezydent wyda decyzję o zatrzymaniu Pańskiego dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Natomiast jeżeli będzie Pan się poruszał mimo tej decyzji i zostanie Pan zatrzymany przez funkcjonariuszy policji to kres ten zostanie wydłużony do 6 miesięcy. A kolejne zatrzymanie spowoduje wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

   Odpowiadając na Pana pytanie w przypadku kolizji i wypłaty odszkodowania to ubezpieczyciel zwróci się z regresem do Pana w dwóch przypadkach. Pierwszy to spowodowanie kolizji po alkoholu lub środkach podobnie działających do alkoholu a drugi przypadek to brak uprawnień do kierowania pojazdami co nie jest jednoznaczne z zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy.

   • Arek pisze:

    Dziękuję za odpowiedź.
    Miałbym jeszcze pytanie.
    Do auta nie wsiadam póki co ale załóżmy, że będę musiał bo sytuacja mnie to tego zmusi i zatrzyma mnie policja gdzieś a ja będę jechał sam to co wtedy mogą zrobić? Przedłużenie okresu do 6 miesięcy to na pewno, 50 zł mandatu za brak dokumentu przy kontroli to na pewno, ale co z samochodem? Czy mają wówczas prawo auto odholować tak jak w przypadku kiedy ktoś jeździ całkowicie bez uprawnień ?

    • Adwokat Bartosz_Nadwodny pisze:

     Witam,

     zgodnie z art. 130a ust. 1 pkt 6 ustawy prawo o ruchu drogowym Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Oznacza to, że w przypadku zatrzymania prawa jazdy i powzięciu tej informacji przez funkcjonariusza Policji może on usunąć pojazd z drogi na koszt właściciela jak wskazuje powyższy przepis.

 6. Damian pisze:

  Witam. Zostało zabrane mi prawi jazdy za przekroczenie predkosci. Jestem kierowca zawodowym. To jedyne zrodlo utrzymania. Mandat przyjolem. Czy jest szansa ze odzyskac prawo jazdy ?

  • Adwokat Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   niestety nie mam dla Pana dobrych wiadomości, ponieważ z momentem przyjęcia mandatu poprzez jego podpisanie stał się on prawomocny. Oznacza to, że po części zgodził się Pan ze stwierdzeniem policjanta o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. Jednakże jak po podpisaniu mandatu uważa Pan, że nie popełnił tego wykroczenia to ma Pan możliwość w ciągu 7 dni od daty podpisania mandatu na złożenie wniosku o uchylenie jego prawomocności do Sądu Rejonowego właściwego na miejsce popełnienia wykroczenia. Proszę pamiętać, że jeżeli termin ten Pan przekroczy to Sąd tego wniosku Pana nie rozpozna jako złożony po terminie,

 7. Darek pisze:

  Panie Mariuszu,
  jeśli po przekroczeniu prędkości o 59 km w terenie zabudowanym zabrano mi prawo jazdy,
  ale mandatu nie przyjąłem i sprawę skierowano do sądu rejonowego, a pismo jakie otrzymałem ze Starostwa Powiatowego mówi, że zawiesza postępowanie w sprawie (powołując się na art. 97, ustęp 1, pkt 4 i art. 101 oraz art. 103), to czy mogę się udać do Starostwa i odebrać prawo jazdy i w pełni korzystać w niego do czasu rozstrzygnięcia sprawy w sądzie? Dodam, że owe pismo ze Starostwa odebrałem 3 dni temu. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Adwokat Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam Pana,

   doświadczenie zawodowe wskazuje, że realnie ma Pan małe szanse na odzyskanie prawa jazdy, ponieważ sprawa karna przed 3 miesiącami się nie zakończy. Niemniej jednak proponuje aby wysłał Pan oficjalne pismo żądające zwrotu dokumentu prawa jazdy, powołując się na okoliczność, iż sprawa została zawieszona, nie przyjął Pan mandatu za wykroczenie i dopiero Sąd karny zdecyduje czy popełnił Pan wykroczenie czy nie.

 8. Paweł pisze:

  Szanowny Panie Bartoszu

  Zwracam się z pytaniem, przyjąłem mandat natomiast znalazłem punkt zaczepienia do odwałania sie wskazując ( co zresztą jest zgodnie z prawdą) iż zostałem zatrzymany w sznurze pojazdów który był na 2 pasach. Tak naprawdę zatrzymały sie z 3 samochody bo nie było wiadomo o kogo chodzi. Zatem zastanawiam sie nad próbą wykazania, że pomiar mógł nie należeć do mnie. Czy teraz są jakeś szanse na wygranie ( miałem 2 świadków oraz wszystko działo sie pod okiem monitoringu miejskiego) który zapewne zarejestrował natężenie ruchu.

  Dodatkowo czy mam szanse odwołujac do do Prezydenta Miasta ewentualnie Kolegium Odwoławczego do wstrzymania decyzji o zatrzymaniu uprawnień i czy ew sprawa karna nie wydłuży okres bez prawa jazdy?

  Prosze o info
  Pozdrawiam i dziękuje

  • Adwokat Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   na wstępnie musi Pan wiedzieć, że wniosek o uchylenie prawomocności mandatu można złożyć w ciągu 7 dni od daty przyjęcia mandatu tj. jego podpisania. Sąd może uchylić prawomocny mandat w przypadku kiedy nie popełnił Pan wykroczenia lub kara grzywny nałożona na Pana nie jest znana ustawie. Oczywiście nic nie szkodzi spróbować z uchyleniem mandatu ale Sąd może podejść do tego z ogromnym dystansem, gdyż na początku zgodził się Pan z twierdzeniem policjanta i przyjął mandat. Najlepiej jak Pan zbierze cały materiał wskazujący na Pana niewinność w tym zeznania świadków itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *