Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.

W poprzednim artykule Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?  została opisana kwestia skrócenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych po połowie orzeczonego zakazu do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową w trybie art. 182a k.k.w. Oznacza to, że każdy kierowca po połowie okresu zakazu prowadzenia pojazdów może wystąpić z wnioskiem o tzw. skrócenie tego zakazu.

Niemniej jednak rodzi się pytanie co należy zrobić oraz jak postąpić aby odzyskać zatrzymany dokument prawa jazdy?

Po pierwsze należy zaznaczyć, iż przepis pozwalający na skrócenie zakazu po połowie okresu odnosi się tylko do kierowców, wobec których wyrok orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych uprawomocnił się po 18 maja 2015 roku. Jednakże w sytuacji, kiedy wyrok uprawomocnił się przed 18 maja 2015 roku, wówczas taki kierowca może wnosić o skrócenie zakazu dopiero po 18 miesiącach.

Wyjaśniając zawiłość tego problemu wyobraźmy sobie, że kierowca za jazdę po alkoholu otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. W tym stanie rzeczy kierowca może ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia po połowie orzeczonego środka tylko w przypadku, kiedy:

 • wyrok uprawomocnił się po 18 maja 2015 roku.

Natomiast gdy mówimy o tej samej sytuacji, czyli zakazie prowadzenia pojazdów na okres 2 lat, ale

 • wyrok uprawomocnił się przed 18 maja 2015 roku,

wówczas taki kierowca może się starać o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów dopiero po upływie 18 miesięcy.

Jednakże na potrzeby tego artykułu, przyjmijmy, że osoba, wobec której został orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych może ubiegać się o skrócenie zakazu po połowie orzeczonego środka karnego

Jeżeli osoba taka spełnia wymogi formalne to znaczy orzeczony zakaz prowadzenia był wykonywany przez co najmniej połowę, wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek do Sądu.

Wniosek ten powinien się nazywać „Wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową”. Szerzej o tym jak powinien taki wniosek wyglądać w następnym artykule.

Następnie pojawia się problem gdzie taki wniosek należy złożyć, czy do Sądu, który wydał wyrok orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych czy do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania?

Kwestię tę reguluje znowelizowany z dniem 1 lipca 2015r. art. 3 § 1 k.k.w., zgodnie z którym Sądem właściwym jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji. 

Oznacza to, że wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu, który orzekał w I instancji.

Następnie jeżeli Sąd, do którego złożyłeś wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową przychyli się do Twojego wniosku, wówczas odpis takiego wniosku przesyła do odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania wydziału komunikacji. Po wydaniu postanowienia przez Sąd musisz zgłosić się do Wydziału komunikacji po:

W tym drugim przypadku, to znaczy w sytuacji kiedy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż rok, po odebraniu z wydziału komunikacji skierowania na kontrolny egzamin na prawo jazdy, należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu zapisania się na kontrolny egzamin na prawo, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, czyli zdaniu egzaminu osoba taka musi się zgłosić do wydziału komunikacji po dokument prawa jazdy z wpisem, iż kierowca taki może się poruszać tylko samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Po przejściu tych wszystkich wymogów, kierowca będzie musiał udać się do firmy, która zakłada w pojazdach blokady alkoholowe, aby w pojeździe takie urządzenie zamontować, a następnie udać się takim pojazdem na Stację Diagnostyczną w celu przeprowadzenia badania czy takie urządzenie działa poprawnie. Wówczas bez żadnych obaw można poruszać się samochodem.

Podsumowując, jeżeli został orzeczony wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i chcesz postarać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych to:

 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych musi być wykonywany przez co najmniej połowy okresu;
 • po tym okresie musisz złożyć wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową
 • po pozytywnym dla Ciebie rozstrzygnięciu musisz zgłosić się do wydziału komunikacji po dokument prawa jazdy, jeżeli zakaz był orzeczony na okres krótszy niż rok lub musisz zgłosić się do wydziału komunikacji po skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów na okres dłuższy niż rok
 • po zdaniu kontrolnego egzaminu na prawo musisz zgłosić się do wydziału komunikacji po dokument prawa jazdy, w którym będzie adnotacja, iż możesz się tylko poruszać samochodem z blokadą alkoholową.
 • Po uzyskaniu dokumentu prawa jazdy trzeba wyposażyć swój pojazd w blokadę alkoholową i następnie udać się na Stację Diagnostyczną w celu sprawdzenia czy takie urządzenie działa poprawnie.

Autor: adwokat Bartosz Nadwodny

Więcej na temat skrócenia zakazu za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Co to jest blokada alkoholowa? 

oraz w bezpłatnym poradniku do pobrania:

Blokada alkoholowa – poradnik adwokata

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

32 odpowiedzi na „Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy czytelnicy, zapraszam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie nasuną się Wam po jego przeczytaniu. W tym celu wystarczy wpisać komentarz lub pytanie do ramki poniżej artykułu.

  Na wszelkie pytania postaram się Wam odpowiedzieć.

  Szanując Waszą prywatność zapewniam, że Wasz adres mailowy nie będzie widoczny na stronie.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Robert Szczepański pisze:

  Witam . Cała zawiłość problemu polega na zakazie prowadzenia pojazdow na okres 2 lat. Mój brat nie „popisał się+ i prowadził pojazd po paru piwach bo nie chciało mu się dojść do domu 150 m . Udało mi się poprzez umotywowanie wniosku i przychylność pani prokurator a także policjanta prowadzącego sprawę któremu podziałałem trochę na ambicję ( żeby nie bawić się w statystyki ale żeby tak kara miala wymiar resocjalizacyjny ) Więc warunkowo umożono postępowanie ale kary finansowe były dość dotkliwe 5000 + 1400 zł grzywny . I myślę ,że to słuszna metoda bo te 6400 to trzeba zarobić a wszyscy wiemy że pieniądze z nieba nie spadają . No i tu powstaje problem panie Mecenasie , mianowicie jest zakaz na 2 lata , więc po roku można się ubiegać o tą zamianę środka karnego . Ale kiedy złożyć wniosek , bo jeżeli Sąd będzie rozpatrywał po tym roku to mimo iż Sąd udzieli zgody to trzeba będzie zdawać egzamin bo prawo jazdy przeleży w WK starostwa ponad rok . A zgodnie z tym czy słusznie czy niesłusznie jeżeli prawo jazdy będzie tam przetrzymywanie powyżej roku to starosta nie wyda tego prawa jazdy a skieruje na egzamin . Jeżeli złoży się wniosek wczesniej to Sąd go nie uwzględni tak więc wydaje siuę ,ze bez wizyty w WORD się nie obejdzie

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, tak jak Pan napisał, Pana brat może złożyć do Sądu wniosek o założenie blokady alkoholowej po upływie połowy orzeczonego zakazu, oczywiście jeżeli wyrok uprawomocnił się po dniu 18 maja 2015r.
   Procedura wygląda następująco: po upływie połowy zakazu Pana brat może złożyć wniosek o wydanie postanowienia o zakazie poruszania się pojazdami niewyposażonymi w blokadę alkoholową. Jeżeli Sąd wyrazi zgodę, wówczas wysyła odpis postanowienia do wydziału komunikacji. Następnie Pana brat musi zgłosić się do wydziału komunikacji po skierowanie na egzamin na prawo jazdy (egzamin teoretyczny i praktyczny). Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy i założeniu blokady alkoholowej Pana brat przez pozostały okres trwania zakazu będzie mógł poruszać się samochodem.
   W przypadku Pana brata konieczny jest powtórny egzamin na prawo jazdy, gdyż okres orzeczonego zakazu przekroczył okres 1 roku i w takim przypadku egzamin jest obowiązkowy, aby odzyskać prawo jazdy.

 3. M. Zduński pisze:

  Witam, z jakich przepisów prawa wynika że kiedy wyrok uprawomocnił się przed 18 maja 2015 roku,
  wówczas taki kierowca może się starać o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów dopiero po upływie 18 miesięcy ?. Oraz czy te 18 miesięcy liczone jest od daty uprawomocnienia się wyroku, czy od daty 18 maja 2015r.
  Mam zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych na 6 lat orzeczony w dniu 22 sierpnia 2014, a następnie za skutek apelacji, w dniu 20 stycznia 2015 zmieniony na 4 lata. Zakaz biegnie od dnia zatrzymania prawa jazdy tj. od dnia 14 sierpnia 2013. 14 sierpnia 2015 minęło mi więc pół okresu zakazu. Czy w kontekście tego co powyżej napisałem mogę teraz złożyć „Wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową” ?.

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, okoliczność, iż skazani wobec, których został orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przed dniem 18 maja 2015r. mogą złożyć wniosek o blokadę alkoholową wynika z art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym wobec osób, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy orzeczono prawomocnym wyrokiem środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie ar. 42 § 2 k.k. stosuje się art. 182a k.k.w. jeżeli środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy.

   W związku z powyższym jak najbardziej może Pan już złożyć taki wniosek do Sądu, gdyż w Pana przypadku wymagane było 18 miesięcy trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oczywiście orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest liczony od dnia zatrzymania dokumentu prawa jazdy przez Policję tj. w Pana przypadku od dnia 14 sierpnia 2013r.

 4. maniek pisze:

  Witam mam takie pytanie w roku 2007 r zatrzymano mi prawo jazdy na okres 10 lat zakaz obowiazuje mnie do 2017 r 8 pazdziernika czy moge wystapic z wnioskiem do Sadu o umorzeniu mi reszty kary i czy obowiazuje mnie załorzenie blokady alkocholowej czy ktos sie zna na prawie to bardzo prosze o porade z góry bardzo dziekuje.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   wszystko zależy od tego na jakiej podstawie został orzeczony wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeżeli zakaz został orzeczony za przestępstwo jazdy po alkoholu, wówczas może się Pan starać o skrócenie zakazu do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową po 18 miesiącach od dnia zatrzymania prawa jazdy. Natomiast jeżeli zakaz został orzeczony za przestępstwo niezwiązane z jazdą po alkoholu, wówczas może się Pan starać o skrócenie po połowie wykonywania środka karnego bez żadnych dodatkowych obostrzeń jakim jest tzw. blokada alkoholowa.

 5. Szofer pisze:

  Witam, mam prawo jazdy zatrzymane na rok, wyrok z dnia 15.06.2016. kara liczy sie od 3.04. Egzaminu nie muszę zdawać. Czy jeżeli sąd wyraziłby zgodę na „te” skrócenie kary też obowiązuje mnie ta blokada?
  Proszę o odniesienie się do mojej sytuacji.

  • Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   jeżeli Sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku, wówczas nie musi Pan ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Wobec powyższego jeżeli Sąd zastosuje wobec Pana instytucje skrócenia zakazu do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, wówczas też nie musi Pan zdawać egzaminu na prawo jazdy tylko po uprawomocnieniu się postanowienia, wyrobienia nowego dokumentu i zamontowaniu odpowiednich urządzeń poruszać się samochodem.

 6. Kolodziej pisze:

  Czy moge sie starac oskrocenie kary zatrzymania prawa jazdy na 3 lata w sierpniu 2015 roku. Prosze o wzor prosby do Sadu. DZIEKUJE.

 7. Kamil pisze:

  Witam ja zostałem skazany dnia 12 marca 2015 na okres 5 lat zakazu prowadzenia. Składałem wniosek do sądu w Zamościu po upływie 18 miesięcy. Oczywiście z wynikiem odmownym z powodu jak to wysoki sąd napisał tu cytuje W ocenie sądu art 6 ustawy z dnia 20 marzec 2015 o zmianie ustawy -kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2015 poz 541) dotyczy jedynie skazanych wobec których okres conajmniej 18 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych UPLYNĄ DNIA WEJSCIA W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 20 MARCA 2015r i co ja mogę teraz jak tu sąd nie zna prawa???

  • Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   w związku z taką tezą postanowienia Sądu o dalszym wykonywaniu środka karnego do pojazdów niewyposażonych w blokadę musi Pan złożyć zażalenie. Zgodnie z cytowanym przez Sąd art. 6 ustawy z dnia 20 marzec 2015 o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, „że Wobec osób, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy orzeczono prawomocnym wyrokiem środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 2 ustawy wymienionej w art. 1, przepis art. 182a ustawy wymienionej w art. 3 stosuje się, jeżeli ten środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy” wprost wynika, że może się Pan starać o tą instytucje po 18 miesiącach zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jeżeli wyrok w Pana sprawie uprawomocnił się przed 18 maja 2015 roku.

   Wobec powyższego musi Pan złożyć zażalenie zarzucając Sądowi naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnie art. 6 w/w ustawy.

 8. Eryk72 pisze:

  Witam. Właśnie uprawomocniło się w stosunku do mnie postanowienie sądu o zamianie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Czekałem na rozpatrzenie wniosku od 06.02.2017 (4 miesiące). Wniosek napisałem sam na podstawie wzoru zakupionego za 100zł na stronie kancelarii – stelmaszczyk. Był bardzo pomocny. We wzorze jest podane kilka przykładów które można wykorzystać. Teraz czeka mnie egzamin i założenie blokady.

 9. Mati pisze:

  Witam.
  Będę składał wniosek o skrócenie zakazu po upływie połowy kary i mam pytanie tego typu – czytałem że sąd może poprosić o opinie kuratora a BARDZO bym nie chciał żeby kurator udał się do mojego miejsca pracy. Czy jest możliwość uniknięcia takiej sytuacji ? Czy kurator może najpierw udać się do zakładu pracy a dopiero później porozmawiać ze mną ?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że kuratorzy sądowi tylko w wyjątkowych przypadkach przeprowadzając zlecony im przez Sąd wywiad środowiskowy kontaktują się z pracodawcą osoby skazanej za przestępstwo. W Pana sprawie, gdy Sąd zlecił kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, kurator nie będzie o Pana wypytywał w miejscu pracy ani kontaktował się z Pana pracodawcą.

  • Eryk72 pisze:

   Witam. Ja miesiąc temu otrzymałem zgodę od sądu na blokadę alkoholową. Czekałem od lutego 2017. tj 4 miesiące. W tym czasie był u mnie kurator sądowy dwa razy bez zapowiedzi. Pytania dotyczyły wszystkiego co napisałem we wniosku. Prawdopodobnie chodziło tylko o sprawdzenie mnie na żywo.
   PS. 26.06.17 zdałem testy a 05.07.17 egzamin praktyczny. Blokadę już założyłem. Pozdrawiam.

   • Adwokat Bartosz_Nadwodny pisze:

    Bardzo dziękuje za wpis, który tylko potwierdza, że instytucja tzw. skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową jest powszechnie stosowana przez polskie Sądy. Oznacza to, że każdy w podobnej sytuacji ma szanse na to aby nie czekać do końca trwania zakazu.

 10. Michał pisze:

  Witam,
  Mam następujące pytanie. Otrzymałem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wyjątkiem tych pojazdów do których prowadzenia wymagana jest kategoria A prawo jazdy na 3 lata. Czy w przypadku składania wniosku o skrócenie zakazu poprzez montaż blokady, jest możliwe uzyskanie zmiany wyroku, która będzie dotyczyła tak samo jak pierwotny wyrok wszystkich pojazdów poza kat.A? W skrócie czy po uzyskaniu zmiany wyroku będę mógł zdać egzamin na kat. A i otrzymać kat. A bez kodu 69 i będę mógł poruszać się motocyklem bez blokady?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam Panie Michale, wyrok, jaki wobec Pana zapadł jest prawomocny, a więc nie można go już zmienić w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za wyjątkiem skrócenia go poprzez blokadę alkoholową. Natomiast wymierzony Panu w wyroku skazującym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie dotyczy motocykli, tak więc Pana wniosek o blokadę nie będzie obejmował motocykli, tylko te pojazdy, których dotyczy zakaz ich prowadzenia.

 11. Mariusz pisze:

  Witam.
  Czekam teraz na rozpatrzenie mojego wniosku w sądzie, myślę że będzie pozytywny. Ale mam pewne pytanie, dostałem skierowanie na psychotesty świeżo po uprawomocnieniu się wyroku lecz jeszcze nie zrobiłem tych testów. Czy owe testy są nadal konieczne do zrobienia przed udaniem się po skierowanie do wydziału komunikacji?
  Dziękuję i Pozdrawiam.

  • Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   badania lekarskie, psychotechniczne oraz kurs reedukacyjny są koniecznym wymogiem aby odzyskać finalnie dokument prawa jazdy. Przeważnie praktyka wydziałów komunikacji wygląda tak, że po zakończeniu zakazu oddają prawo jazdy ale wyznaczają termin na przeprowadzenie badań i kursu, które następnie należy do tego wydziału złożyć. Jeżeli tych czynności się nie przeprowadzi, wówczas istnieje ryzyko, że Starosta lub Prezydent wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

  • Eryk72 pisze:

   Witam. Jeżdżę z blokadą od 1,5 miesiąca więc jestem w temacie. Psychotesty to „pikuś” gorzej z badaniami lekarskimi. Jeśli jazda pod wpływem była jednorazową wpadką to spoko ale jeśli jest problem z piciem alkoholu to może być problem z podpisaniem badań. Byłem na badaniach w Jeleniej Górze i 3 gości zostało odrzuconych bo mieli bardzo wysokie próby wątrobowe, co mogło świadczyć o nałogowym piciu alkoholu. W najlepszym wypadku podpiszą badania na rok. Ja dostałem badania bezterminowo ale jestem „czysty” od 2 lat.
   Pozdrawiam.

 12. Mateusz pisze:

  Witam. Zostało mi zabrane prawo jazdy na okres 3 miesięcy. W terenie zabudowanym miałem 112 km/h, wcześniej nie miałem żadnych pkt. Prawo jazdy jest mi nie zbędne do pracy i jestem jednym zywocielem rodziny. Miałbym szansę na odzyskanie prawo jazdy wcześniej?

  • Adwokat Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   doświadczenie zawodowe wskazuje, że jest mała szansa na odzyskanie prawa jazdy wcześniej niż przed 3 miesiącami. Niestety cała procedura związana z organami administracyjnymi oraz Sądami bardzo często trwa dłużej niż 3 miesiące.

 13. Rafał Wilczewski pisze:

  Witam, to prawda że gdy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek to z blokadą alkoholową trzeba jeździć nie do końca obowiązującej kary, a przez 3 lata?

  • Adwokat Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   z blokadą alkoholową należy jeździć do czasu zakończenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obrazując to na przykładzie: w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata blokadę dostaje Pan po 1,5 roku i dostaję ją Pan na kolejne 1,5 roku. Odpowiadając wprost na Pana pytanie z blokadą należy jeździć do czasu zakończenia zakazu prowadzenia pojazdów niezależnie do tego kiedy się ją otrzymało.

 14. Kubusiek4688 pisze:

  Dzien dobry. Mam pytanie dotyczace tego ze na dzien wczesniej opijalem z kolega zakup jego playstation jestem osoba ogolnie pijacą okazyjnie 3 razy do roku prawie ze abstynent na komendzie dostałem 3000 zl grzywny i 2 lata bez prawa jazdy, nie zgodzilem sie na ta kare i poprosiłem o sprawe w sadzie o skrocenie tej o to kary ze wzgledu przedewszystkim na chora babcie z ktora mieszkam i z ktora musze jezdzic w naglych wypadkach do szpitala lub przychodni srednio 2 razy w tygodniu bez mojego prawa jazdy moja babcia jest zagrozona pogorszeniem zdrowia lub nawet szczerze owiac utrata zycia. po tym opijaniu jechalem na drugi dzien po godz 10 z po 10 a z kolega spozywalem alkohol do godz po 24 ma drugi dzien nie czulem sie zle i nie bylem swiadomy ze jestem jeszcze pod wyplywem alkoholu co oczywiscie jest moim bledem bo powinienem to sprawdzic. moje pytanie polega na tym czy jest opcja ze sad przed jeszcze uprawomocnieniem mojego zakazu zmniejszy mi go i dopiero wtedy bede sie mogl starac o ta blokade alkoholowa czy juz teraz od tych 2 lat ktore powiedzial mi pan na komendzie sad moze tylko pojjsc na to zeby mi dac ta blokade. Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie

  • Kubusiek4688 pisze:

   Dodam jeszcze ze kontrole mialem dzien przed sylwestrem na ktorym oczywiscie juz alkoholu nie dotknąłem

  • Adwokat Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   po pierwsze musi Pan wiedzieć, iż Sąd w żaden sposób nie jest związany wnioskiem policjanta, który prowadził Pana sprawę. Jak sprawa trafi do Sądu to najlepiej będzie jak złoży Pan wniosek o dobrowolne poddanie się karze lub warunkowe umorzenie postępowania, gdyż nie mam wiedzy czy był Pan w stanie po użyciu (wykroczenie) lub w stanie nietrzeźwości (przestępstwo). Sąd po zapoznaniu się z wnioskiem i poznaniem Pana sytuacji może wydać wyrok zgodnie z Pana wnioskiem.

 15. A.F pisze:

  Witam serdecznie. Czytałam komentarze, ale ciekawi mnie jeszcze taka kwestia. Uznajmy, że Sąd po połowie kary,czyli po półtora roku poszedł mi na rękę i dostałam zgodę na jazdę z blokadą alkoholową do końca trwania kary,czyli kolejne półtora roku. Jak zdam egzamin na prawo jazdy, będę miała wbite w dokument, że można mi jeździć tylko z blokadą, jak minie już okres tego półtora roku i kończy się cały zakaz 3letni, to ja muszę zdawać drugi raz egzamin,czy po prostu muszę udać się do starosty aby wymienić prawo jazdy, żeby było bez wpisu o blokadę? Pytam, ponieważ słyszałam różne wersje…Może tu ktoś pomoże??

  • Adwokat Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   po zakończonym okresie zakazu prowadzenia pojazdów do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową nie będzie Pan musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Po tym okresie trzeba będzie udać się do Pańskiego wydziału komunikacji i złożyć wniosek o wydanie nowego prawa jazda bez adnotacji o tym, iż może się Pan poruszać tylko pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową. Odpowiadając wprost na Pana pytanie ponownie egzaminu zdawać nie trzeba.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *