Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję

5
(4)

Czy kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję?

Za spowodowanie kolizji drogowej Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy, a Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Spowodowanie niegroźnej kolizji drogowej może pociągnąć za sobą :

 • zatrzymanie kierowcy dokumentu prawa jazdy
 • skierowanie przez Policję wniosku do Sądu o ukaranie kierowcy za wykroczenie stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji z art.86 par. 1 k.w. poprzez spowodowanie kolizji drogowej
 • wyrok Sądu skazujący kierowcę na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję

O zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową, o tym co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję za spowodowanie kolizji i jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane kierowcy za spowodowanie kolizji napisałem w artykule ” Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie kolizji” .

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

W tym artykule przeczytasz:

 • Na ile Sąd może zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji?
 • Kiedy Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?
 • Co Sąd bierze pod uwagę decydując, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję?
 • Od kiedy kierowcę obowiązuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów?
 • Jak liczyć początek i koniec zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej?

Na czym polega wykroczenie spowodowania kolizji drogowej?

Spowodowanie kolizji drogowej  oznacza spowodowanie przez kierowcę zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji na skutek niezachowania należytej ostrożności w ruchu drogowym. Spowodowanie kolizji drogowej jako wykroczenie drogowe zostało opisane w art. 86 § 1 kodeksu wykroczeńkto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. 

Na jakiej podstawie Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?

W myśl art.86 § 3 kodeksu wykroczeń w razie popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia spowodowania kolizji drogowej Sąd może oprócz kary grzywny wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Na ile można stracić prawo jazdy za spowodowanie kolizji?

Na jak długo Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję? – za spowodowanie kolizji drogowej, a więc za popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową na okres od 6 miesięcy do 3 lat – co to znaczy?

Użyte w art.86 par 3 k.w. sformułowanie: Sąd może orzec za zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat oznacza, że:

 • Sąd nie musi wymierzyć kierowcy za spowodowanie kolizji drogowej zakazu prowadzenia pojazdów, zatem to do uznania Sądu należy decyzja orzec czy nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów
 • Najkrótszy okres , na jaki może zostać orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową wynosi 6 miesięcy. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za kolizję drogową zakazu prowadzenia pojazdów na krócej niż 6 miesięcy. Zatem Sąd może w ogóle nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję, ale gdy już zdecyduje na orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, to na co najmniej 6 miesięcy. Sąd nie może skazać kierowcę za spowodowanie kolizji drogowej na zakaz np. na 2 czy 3 miesiące. Zwracam na to uwagę, gdyż zdarza się, że Policjanci proponują kierowcom dobrowolne poddanie się wyższej karze grzywny za spowodowanie kolizji i jednocześnie krótszy niż 6 miesięcy zakaz prowadzenia pojazdów. Tak uzgodniona kara nie ma o tyle sensu, że i tak Sąd jej nie uwzględni.
 • Maksymalny okres zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji to 3 lata. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za kolizję zakazu prowadzenia pojazdów na dłużej niż 3 lata, np. na 3 lata i 6 miesięcy

Od kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową ?

Jeśli Sąd w wyroku wymierzy kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję, to zakaz ten obowiązuje kierowcę od uprawomocnienia się wyroku.

Oznacza to, że przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów z art.244 Kodeksu Karnego popełnia ten kierowca, który prowadzi pojazd mechaniczny po uprawomocnieniu się wyroku skazującego.

Od kiedy liczy się sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za spowodowanie kolizji jest liczony od:

 • od daty zatrzymania dokumentu prawa jazdy – jeśli Policjant odebrał kierowcy dokument prawa jazdy, a następnie Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za kolizję. W takim wypadku Sąd powinien w wyroku skazującym zaliczyć kierowcy okres zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję
 • od daty zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji – jeśli nie doszło do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy, a Sąd w wyroku skazującym kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji zobowiązał kierowcę do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji. Wówczas zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę od uprawomocnienia się wyroku, ale nie zacznie biegu do czasu zwrócenia przez kierowcę prawa jazdy do Wydziału Komunikacji
 • od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję – jeśli prawo jazdy nie zostało zatrzymane kierowcy za spowodowanie kolizji, a jednocześnie Sąd nie zobowiązał kierowcy w wyroku skazującym do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji

Jak widać, ustalenie daty, od której zaczyna bieg zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji może napawać trudności. Jednocześnie ustalenie, od kiedy liczyć początek zakazu prowadzenia pojazdów bardzo duże znaczenie praktyczne. Tylko wtedy kierowca będzie widział kiedy kończy się orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów. W razie wątpliwości lepiej zapytać Adwokata specjalizującego się w sprawach o zatrzymanie kierowy dokumentu prawa jazdy.

Kiedy Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji?

Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej jest fakultatywny. Oznacza to, że Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji i może tego zakazu nie orzekać. Decyzja należy do Sądu rozpatrującego sprawę o kolizję drogową. Sąd nie jest jednak przy jej podejmowaniu całkowicie dowolny.

Oto, czym kieruje się Sąd przy podejmowaniu decyzji: czy orzec czy nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję drogową:

 • Stopień naruszenia zasad ruchu drogowego przez kierowcę, który spowodował kolizję. Czy kierowca spowodował kolizję na skutek umyślnego, czy nieumyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego? Czy przyczyną kolizji było świadome, lekceważące podejście kierowcy do bezpieczeństwa w komunikacji, czy jedynie chwila nieuwagi?
 • Dotychczasowy sposób jazdy samochodem przez kierowcę przed spowodowaniem kolizji drogowej. Czy kierowca, który spowodował kolizję jest karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowanie wypadku drogowego czy jazdę samochodem pod wpływem alkoholu? Czy kierowca obwiniony o spowodowanie kolizji drogowej ma wiele wykroczeń drogowych na swoim koncie i jakich – 2 mandaty za złe parkowanie, czy 5 mandatów za przekroczenia prędkości?
 • Zachowanie kierowcy po spowodowaniu kolizji, a więc, czy kierowca wyciągnął wnioski z popełnionego wykroczenia spowodowania kolizji?
 • Zachowanie kierowcy wobec osoby poszkodowanej w kolizji drogowej, czy kierowca podjął działania zmierzające do jej przeproszenia?
 • Czy prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie kolizji jest narzędziem pracy kierowcy, który spowodował kolizję?
 • Jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny spowoduje zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Sędziowie nie powinni orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji pochopnie. W dzisiejszych czasów wymierzenie kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy może doprowadzić do bardzo dolegliwych skutków, jak np.utraty pracy. Należy pamiętać, że przy obecnym intensywnym ruchu drogowym każdemu z kierowców może się zdarzyć chwila nieuwagi prowadząca do kolizji. Sądy powinny wymierzać zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji kierowcom, którzy z uwagi na dotychczasowy sposób jazdy samochodem oraz okoliczności kolizji stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym

zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję

W każdej sprawie o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinni zacząć od podjęcia decyzji, czy przyznać się do zarzutu spowodowania kolizji. Od tej decyzji zależy koncepcja i sposób prowadzenia sprawy: czy złożyć w sprawie wyjaśnienia i jakie, jakie wnioski dowodowe składać i kiedy, jakich argumentów użyć?

Jeśli kierowca przyznaje się do wykroczenia spowodowania kolizji, wówczas należy złożyć do Sądu pismo procesowe zawierające argumenty dowody przemawiające za odstąpieniem przez Sąd od wymierzenia kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji, np. wniosek o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej o tym, na czym polega dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową oraz kiedy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie kolizji przeczytasz w artykule „Dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową”.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *