Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przez Policję

W poprzednim artykule opisaliśmy, a zarazem negatywnie oceniliśmy trwającą od kwietnia 2014 roku z inicjatywy Komendanta Głównego Policji Pana Marka Działoszyńskiego akcję Policji „Zero tolerancji wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego”. 

W tym artykule przedstawimy sytuacje, w których Policjant:

 • może

albo

 • musi

zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy.

Przyczyny zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy zostały wskazane w art.135 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Sytuacje, w których Policjant musi zatrzymać kierującemu dokument prawa jazdy to tzw. obligatoryjne przesłanki zatrzymania prawa jazdy. Zostały one wyczerpująco wymienione w art.135 ust.1 pkt 1 lit a-h Ustawy Prawo o ruchu drogowym. W tych sytuacjach Policjant został pozbawiony przez ustawodawcę swobody w zakresie podjęcia decyzji: zabrać, czy nie zabierać kierowcy dokumentu prawa jazdy. Wskazuje na to sformułowanie przepisu art.135 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym „Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:” Jednym słowem, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy, wówczas Policjant musi odebrać ten dokument kierowcy. Gdyby tego nie zrobił, wówczas narażałby się na zarzut popełnienia przestępstwa nie dopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego oraz odpowiedzialność dyscyplinarną.

Z kolei fakultatywne przesłanki zatrzymania dokumentu prawa jazdy to sytuacje, w których Policjant nie musi, ale może odebrać kierowcy dokument prawa jazdy. Świadczy o tym sformułowanie przepisu art.135 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym „Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów” W tych sytuacjach ustawodawca zagwarantował Funkcjonariuszowi Policji swobodę podjęcia decyzji licząc na jego rozsądek i umiar w stosowaniu tak dotkliwego środka przymusu jakim jest odebranie kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Obligatoryjne przesłanki zatrzymania prawa jazdy

Zgodnie z art. 135 ust.1 pkt 1 lit. A-h Ustawu Prawo o ruchu drogowym Policjant zatrzyma obligatoryjnie prawo jazdy (tzn. musi zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy) w następujących przypadkach:

 • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

 • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

 • podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,

 • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

 • gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

 • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,

 • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

 • przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W praktyce najczęściej spotykamy się z pierwszą z wymienionych sytuacji, w której Policjant zatrzymuje kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy:

 • w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez niego przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających z art.178a par. 1 k.k.

albo

 • w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, czyli środka odurzającego.

Jedyną przesłanką skutkującą zatrzymaniem przez Policjanta dokumentu prawa jazdy jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wskazanego wyżej przestępstwa z art.178a par.1 k.k. albo wykroczenia z art.87 par. 1 k.w. Wówczas Policjant nie bada takich okoliczności, jak np. stopień zagrożenia stworzonego przez kierującego pojazdem, konsekwencje odebrania kierującemu dokumentu prawa jazdy. Okoliczności te nie mają znaczenia na tym etapie postępowania, gdyż Policjant musi odebrać kierowcy dokument prawa jazdy.

Podejrzenie popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego musi być uzasadnione. Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art.178a par. 1 k.k. lub wykroczenia z art.87 par.1 k.w. oznacza wysokie prawdopodobieństwo popełnienia tego przestępstwa lub wykroczenia poparte dowodami, jak np. wynikami badania alkomatem lub pozytywnymi wynikami badania na zawartość narkotyków w organizmie kierowcy. Oznacza to, że warunkiem zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa z art.178a par. 1 k.k. lub wykroczenia z art.87 par.1 k.w. jest prawidłowe przeprowadzenie przez Policjanta badania kierowcy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub na zawartość narkotyków w organizmie.

Fakultatywne przesłanki zatrzymania przez Policję dokumentu prawa jazdy

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W praktyce chodzi tu o następujące przypadki:

 • popełnienie przestępstwa spowodowania wypadku drogowego opisanego w art.177 par. 1 i 2 k.k. – tzn. spowodowanie wypadku, którego skutkiem jest naruszenie czynności narządów ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia choćby 1 osoby uczestniczącej w wypadku (poza sprawcą wypadku) trwające powyżej 7 dni

 • popełnienie wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w. – chodzi tu zarówno o spowodowanie kolizji drogowej jak i każde inne naruszenie przepisów ruchu drogowego, które stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji.

 • popełnienie wykroczenia nie zatrzymania się do kontroli drogowej opisanego w art.92 par.2 k.w.

To, co obserwujemy od kwietnia 2014r. w ramach akcji Policji „Zero tolerancji dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego” to wzmożone, a w wielu przypadkach pozbawione zdrowego rozsądku odbieranie kierowcom przez Policjantów dokumentów prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej oraz naruszenie przepisów ruchu drogowego, np. przekroczenie prędkości administracyjnie dopuszczalnej. Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim artykule O akcji Policji „zero tolerancji dla piratów drogowych”

 

Wzór zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.

 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

16 odpowiedzi na „Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przez Policję

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.

  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  • gregor pisze:

   odnośnie obligu zatrzymania dokumentu stwierdził Pan, że przesłanką jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia pod wpływem używek. Owszem można to tak skomentować (art. 135 ust. pkt 1 lit. a). A jak się ma zachować policjant wówczas kiedy przyłapie kierującego na jeździe poza drogą publiczną, strefą zamieszkania, strefą ruchu. Owszem, może podjąć interwencję mając informację o podejrzeniu kierowania pojazdem mechanicznym np. pod wpływem alkoholu tj. i jeśli jest przekonany, że domniemany sprawca prowadzi pojazd w ruchu lądowym (ma takie prawo).
   Ale czy ma prawo zatrzymać dokument na podstawie ww. przepisu kodeksu drogowego (litera a)?
   Przecież przepisy kodeksu drogowego stosuje się do ruchu odbywającego się na drogach publicznych, strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu (art. 1 ust. 1 pkt 1 PRD)

   • Damian Paduch pisze:

    Dzień dobry.
    Doktryna w tej sprawie stoi na stanowisku, że funkcjonariusz Policji może zatrzymać prawo jazdy w sytuacji popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jak to Pan określił, „pod wpływem używek” również poza drogami publicznymi. Wskazany przez Pana przepis nie określa dokładnie miejsca popełnienia tego przestępstwa lub wykroczenia. Z kolei wskazany przez Pana art. 1 PORD ma również ustęp drugi, który pozwala na zastosowanie przepisów tej ustawy również do ruchu odbywającego się poza miejscami wskazanymi w ust. 1, w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób. Wobec powyższego, wykładni przepisu art. 135 należy dokonywać w kontekście całego systemu prawnego i decydujące znaczenie będzie tutaj miała treść przepisów art. 178a § 1 k.k. oraz art. 87 § 1 k.w., które sankcję karną za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo pod wpływem środka odurzającego przewidują niezależnie od miejsca popełnienia tego czynu. Wskazać należy, że nie bez powodu w art. 87 § 2 k.w. ustawodawca doprecyzował, że w przypadku prowadzenia pojazdu niemechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego, sankcjonowane jest jedynie w przypadku takiego prowadzenia po drodze publicznej.

    • gregor pisze:

     No właśnie „w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób”, czyli stosuje się przepisy PORD dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu tj. stosowna prędkość, ruch prawostronny, trzeźwość, a nie uprawienia Policji do zatrzymywania dokumentów praw jazdy. To dlaczego policja nie zabiera dowodów rejestracyjnych, nie wymaga innych dokumentów, gdy jadę poza drogami publicznymi w ogólności – art. 1 PORD.

 2. Grave pisze:

  Mam pytanie: w świetle nowych przepisów policjant zatrzyma blankiet prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50km/h w terenie zabudowanym na trzy miesiące za pokwitowaniem. A co w przypadku jeżeli nie jeżeli nie mam blankietu prawa jazdy przy sobie ?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Wówczas zostanie Pan wezwany przez Wydział Komunikacji do zwrotu dokumentu prawa jazdy.

 3. Grave pisze:

  A jeżeli nie będzie mi zbyt „po drodze” do Wydziału Komunikacji i nie zwrócę blankietu z różnych przyczyn to jakie są tego knsekwencje i czy fakt zatrzymania prawa jazdy jest odnotowywany w rejestrze

 4. pasterz15 pisze:

  a czy policjant może zatrzymać prawo jazdy kierującemu pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości po lesie, rowie, czy dukcie leśnym, ja uważam, ze nie ponieważ art. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym na to nie zezwala.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   funkcjonariusz Policji może zatrzymać dokument prawa jazdy w uzasadnionym podejrzeniu, że kierowca prowadzi pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu. Natomiast art. 178a k.k. wskazuje, że Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym… Czyli jak wskazuje art. 178a par 1 k.k. w ruchu lądowym. Oznacza to, że nie ma różnicy czy jest to las czy inny teren, ponieważ jest to ruch lądowy i na tej podstawie policjant może zatrzymać dokument prawa jazdy.

   • gregor pisze:

    Panie Mariuszu, w innym artykule odnośnie miejsca popełnienia przestępstwa z art. 178 a kk podaje Pan, że między innymi droga leśna nie jest takim miejscem. Rozmawiamy tu o szeroko pojętym prawie karnym, gdzie zdecydowanie powinna być stosowana wykładnia literalna. Jeśli policjant będzie się kurczowo trzymał swoich uprawnień wynikających z litery „a” art. 135 PORD i stwierdzi, że kierujący pojazdem mechanicznym jeździ w kółko po swojej posesji pod wpływem alkoholu, to będzie musiał zatrzymać mu prawo jazdy, bo jest kierującym.

 5. buli pisze:

  Witam,

  w dniu dzisiejszym zostały mi zatrzymane prawojazdy. Podczas rutynowej kontroli policyjnej okazało się że mam 0,35 ml alkocholu we krwi. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 18 kwietnia dotyczacej Art 177a kk okres minimalny zatrzymania prawojazdy to 3 lata. Czy jest mozliwośc aby ten okres skrócic np poprzez zaplacenie wyższej grzywny. Dodam rownież iż nigdy nie bylem karany i nie posiadam żadnych punktów karnych za nieprzepisową jazdę. Proszę o poradę.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, zakładam, że w Pana zapytaniu wkradł się błąd – miał Pan 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu a nie we krwi. Zawartość alkoholu we krwi jest podawana w promilach a nie w mg/l.

   Załóżmy zatem, że Pana najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Z pana opisu wynika, że Pana celem jest przekonanie Sądu do odstąpienia od wymierzenia Panu zakazu prowadzenia pojazdów albo do jego orzeczenia ale na krótszy okres niż 3 lata. Co zatem powinien Pan uczynić?

   1. Po postawieniu Panu zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zapoznać się z aktami sprawy by sprawdzić, czy pomiar pana trzeźwości alkomatem został przeprowadzony prawidłowo – na stronie jazdapopijanemu.pl, jazdapoalkoholu.pl i jazdapodwpływem.pl znajdzie Pan artykuły opisujące jak powinien przebiegać pomiar trzeźwości kierującego przy użyciu alkomatu, jakie błędy popełnia przy tej czynności Policja i jaki mogą one mieć wpływ na postępowanie karne

   2. w razie potwierdzenia, że pomiar Pana trzeźwości został przeprowadzony prawidłowo powinien Pan rozważyć złożenie w Prokuraturze, albo w Sądzie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów, na co ma pan szanse przy najwyższym wyniku 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

   Po ostatniej nowelizacji Kodeksu Karnego za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości Sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat. Sąd może odstąpić od tego zakazu albo orzec ten zakaz na okres krótszy, tj. 1 roku lub 2 lat tylko w jednym wypadku – gdy wyda wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne Sąd stwierdza, że oskarżony popełnił przestępstwo, ale uznaje, że przewaga okoliczności łagodzących dotyczących oskarżonego jak i popełnionego przez niego czynu sprawia, że skazanie – wyrok skazujący byłby orzeczeniem niesprawiedliwym. Dlatego Sąd tylko w wypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego może całkowicie odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec go na 1 rok albo 2 lata.

 6. patryk p pisze:

  panie mariuszu . sprawa wyglada tak ,w sobote pojechalem z dziewczyna nad staw ,byly tam urodziny kolegi ,plan byl taki ze mielismy spac w aucie (ja+dziewczyna moja od 2 lat ;])impreza sie skonczyla chlopaki wrocili droga polna bo bylem pijany i ich nie podwiozlem . i byl moment w ktorym mielismy pojsc spac ale ,jak to w zyciu bywa wyszla klotnia i nie wposcilem partnerki do auta i poszedlem spac .
  lecz ona zadzwonila po policje ze prowadze pod wplywem alkoholu . obudzilem sie panowie policjanci oczywiscie zabarali mi prawo jazdy (wiadomo) ale bez pokwitowania . zabrano mnie na badanie krwi .sprawa trafila do kobiety ktora sie tym zajmuje z dochodzeniowki . byl kolega zeznal ze 15 min wczesniej wychodzil z tego miejsca i nigdzie nie jechalem bo szedl droga w ktora niby ja jechal jak zeznala dziewczyna .po drodze oczywsicie dostal mandat za brak odblaskow .minelo okolo 13 dni i dziewczyna poszla zmienic zeznania ze nie jechalem autem i to co mowila to klamstwo .czy ta sprawa jest z gory wygrana ? bo nie ma dowodow na to ze jechalem pod wplywem , a osoba ktora to zglosila przyznala sie ze zlozyla falszywe zeznania wczesniej .
  z gory dziekuje

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli funkcjonariusze Policji nie zatrzymali Pana podczas jazdy a jedynym dowodem na tą okoliczność jest zeznania Pana dziewczyny, która potem je cofnęła i wyjaśniła dlaczego, wówczas sprawa powinna być umorzona ze względu na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa. Jednakże ciężko jest powiedzieć jakie zeznania złożyli policjanci, którzy dokonywali Pańskiego zatrzymania. Dodatkowo nie mam wiedzy czy był Pan przesłuchany w charakterze podejrzanego oraz co oprócz zeznań Pana dziewczyny i policjantów znajduje się w aktach sprawy. Jeżeli został już Pan przesłuchany w charakterze podejrzanego, wówczas może Pan bez żadnych problemów zapoznać się z aktami postępowania.

 7. Kuba pisze:

  Witam, spowodowałem tydzień temu kolizje samochodową po czym zabrano mi prawo jazdy. Po 7 dniach zostałem przesłuchany by sad mógł orzec czy odda mi prawo jazdy lub nie. Bardzo mi zależy niestety na czasie, ponieważ jest one mi bardzo potrzebne do pracy. Co mogę zrobić? Jak napisać wniosek? Pozdrawiam

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   funkcjonariusz Policji od daty zatrzymania prawa jazdy ma 7 dni na wysłanie do Sądu wniosku o zatrzymanie prawa jazdy wraz z Pańskim dokumentem. Sąd teoretycznie ma 14 dni na ustosunkowanie się do wniosku policji czyli wydaje postanowienie o zatrzymaniu bądź odmowie zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Pan powinien złożyć w Sądzie stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku policji, w którym powinien Pan wnosić o nieuwzględnienie wniosku policji. W uzasadnieniu powinien Pan wskazać dlaczego decyzja policjantów była krzywdząca oraz jakie konsekwencje poniesie Pan oraz Pana rodzina w przypadku zatrzymania prawa jazdy do czasu rozstrzygnięcia procesu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *