Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu

5
(3)

Czy Policjant powinien zatrzymać kierowcy prawo jazdy przy wyniku alkomatu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu?

Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu jest efektem pokutującej od wielu lat błędnej praktyki Policji. Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy dokumentu prawa jazdy, gdy najwyższy wynik badania trzeźwości alkomatem wskazał 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Na jakiej podstawie Policja zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg alkoholu?

Policjant zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy przy wyniku badania trzeźwości 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem Policjant zatrzymuje prawo jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w.

Cy zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu jest zgodne z prawem?

Zatrzymanie prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu wydychanym powietrzu jest sprzeczne z art.135 ust. 1 pkt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem Policjant powinien zatrzymać kierowcy prawo jazdy tylko wówczas, gdy wyniki badania trzeźwości wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia kierowania samochodem pod wpływem alkoholu z art.87 par. 1 k.w.

Czy przy najwyższym wyniku 0,10 mg alkoholu zachodzi uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu?

Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu jest sprzeczne z prawem, ponieważ podany przez alkomat wynik badania trzeźwości 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu nie uzasadnia podejrzenia popełnienia przez kierowcę wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w. Wynika to z niepewności pomiaru alkomatu wynoszącego co najmniej 0,01 mg/l.

Dlaczego Policjanci zatrzymują kierowcom prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg alkoholu?

Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg/l alkoholu jest konsekwencją niewiedzy Policjantów Wydziału Ruchu Drogowego oraz Sędziów o sposobie działania alkomatów, a w szczególności niepewności pomiaru alkomatów.

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. , za które Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy wynosi co najmniej 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Niepewność pomiaru alkomatu

Podany przez alkomat wynik badania trzeźwości 0,10 mg/l nie odpowiada rzeczywistemu stężeniu alkoholu w organizmie kierowcy z uwagi na niepewność pomiaru alkomatu.

Przy wyniku badania trzeźwości 0,10 mg/l rzeczywiste stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu mieści się w zakresie od 0,09 mg do 0,11 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Niepewność pomiaru alkomatu to przewidziany przez producenta alkomatu margines błędu, z jakim alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jeszcze więcej o możliwości odzyskania prawa jazdy przeczytasz w artykułach:

Gdzie szukać informacji o niepewności pomiaru alkomatu?

Informacja o niepewności pomiaru alkomatu znajduje się na świadectwie wzorcowania alkomatu. To właśnie na świadectwie wzorcowania – na jego odwrocie znajduje się tabela z informacją, z jakim marginesem błędu mierzy stężenie alkoholu alkomat użyty do badania trzeźwości kierowcy.

Świadectwo wzorcowania alkomatu

Świadectwo wzorcowania alkomatu jest dokumentem potwierdzającym, że alkomat jest sprawny, to znaczy, że prawidłowo mierzy stężenie alkoholu w powietrzu wydychanym przez badanego kierowcę. Każdy alkomat musi być wzorcowany co 6 miesięcy. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie czynności wzorcowania alkomatu jest właśnie świadectwo wzorcowania.

Świadectwo wzorcowania alkomatu, oprócz potwierdzenia sprawności alkomatu, wskazuje dodatkowo zakres niepewności alkomatu. Tej informacji należy szukać na odwrocie świadectwa wzorcowania. Na odwrocie świadectwa wzorcowania znajduje się tabela z informacją, ile wynosi niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ile wynosi niepewność pomiaru alkomatu?

Każdy alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu za marginesem błędu. Margines błędu alkomatu przy pomiarze stężenia alkoholu to własnie niepewność pomiaru alkomatu. Informacja o wielkości niepewności pomiaru alkomatu znajduje się na odwrocie świadectwa wzorcowania w aktach sprawy o wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Niepewność pomiaru alkomatu wynosi co najmniej 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Czasami zdarza się, że niepewność pomiaru alkomatu jest większa i wynosi 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jakie znaczenie ma niepewność pomiaru alkomatu w sprawie karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu?

Od wyniku badania trzeźwości alkomatem należy odjąć niepewność pomiaru alkomatu, a więc margines błędu, z jakim alkomat mierzy stężenie alkoholu.

Jeśli najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy wyniósł 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, to uwzględnienie niepewności pomiaru alkomatu wynoszącego 0,01 mg alkoholu oznacza, że rzeczywiste stężenie alkoholu w organizmie kierowcy mieści się w zakresie od 0,09 mg do 0,11 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Innymi słowy, przy najwyższym wyniku 0,10 mg alkoholu rzeczywiste stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu mogło wynosić:

 1. 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 2. 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 3. 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Każdy z wyżej wymienionych wyników jest w równym stopniu prawdopodobny. Oznacza to, że najwyższym wyniku badania trzeźwości kierowcy wynoszącym 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, jest tak samo możliwe, że stężenie alkoholu wynosiło u kierowcy 0,11 mg/l, jak to, że wynosiło 0,09 mg/l

Nie dające się usunąć wątpliwości przy wyniku 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu

W każdej sprawie o wykroczenie, w tym o wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę nie dające się usunąć wątpliwości na korzyść kierowcy, obwinionego w wykroczenie z art.87 par. 1 k.w.

To oznacza, że:

 • Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy kierowcy przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Sąd powinien nie uwzględnić wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy, jeśli najwyższy wynik badania trzeźwości to 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Sąd powinien wydać wyrok uniewinniający kierowcę od zarzucanego mu wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Więcej na temat błędu pomiaru alkomatu, niepewności pomiaru alkomatu przeczytasz w artykule „Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co z tego, że Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy kierowcy przy najwyższym wyniku 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu? Cóż z tego, że Sąd powinien nie uwzględnić wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu i nakazać zwrot kierowcy zatrzymanego prawa jazdy?

zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu

W praktyce Policjanci od wielu lat zatrzymują prawo jazdy kierowcom, gdy najwyższy wynik badania ich trzeźwości wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Podobnie od wielu lat Sądy najczęściej wydają postanowienia o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy nawet przy najwyższym wyniku 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Poniżej opiszę jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu – co dalej?

Jeżeli u kierującego wynik badania alkomatem wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas:

 • Policja zatrzymuje kierowcy prawo prawo jazdy na podstawie art.135 ust.1 pkt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym powołując się na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia kierowania samochodem pod wpływem alkoholu z art.87 par. 1 k.w.
 • W ciągu 7 dni od odebrania kierowcy prawa jazdy Policjant wysyła do Sądu wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy
 • Po wpłynięciu do Sądu akt, sprawa jest rejestrowania pod sygnaturą akt Ko. Sąd w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy albo o odmowie wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu?

Po zatrzymaniu prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu kierowca powinien wysłać do Sądu pismo – wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu

Jeśli Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas kierowca powinien złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Termin na złożenie zażalenia na zatrzymanie przez Sąd prawa jazdy wynosi 7 dni od doręczenia kierowcy postanowienia.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu należy wysłać listem poleconym poczta, albo złożyć na biurze podawczym Sądu, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Po rozpoznaniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu Sąd

 • uwzględnia zażalenie i uchyla postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nakazując zwrócenie kierowcy dokumentu prawa jazdy

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy

Sąd zwrócił dokument prawa jazdy zatrzymany przez Policję za 0,10 mg alkoholu co dalej?

Jeśli Sąd zwróci kierowcy dokument prawa jazdy zatrzymany przez Policję przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to sprawa nie jest jeszcze zakończona. Kierowcę i tak czeka sprawa karna o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w.

Niezależnie od decyzji Sądu, nawet gdy Sąd nakaże zwrócić kierowcy zatrzymane prawo jazdy, Policja i tak złoży przeciwko kierowcy wniosek o ukaranie za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w. Sąd nadal może uznać kierowcę za winnego popełnienia wykroczenia kierowania autem pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w. i wymierzyć mu karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Dopiero prawomocny wyrok uniewinniający ostatecznie zakończy problemy kierowcy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za alkohol, zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu, zatrzymanie prawa jazdy, zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy czytelnicy, zapraszam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie nasuną się Wam po jego przeczytaniu. W tym celu wystarczy wpisać komentarz lub pytanie do ramki poniżej artykułu.

  Na wszelkie pytania postaram się Wam odpowiedzieć.

  Szanując Waszą prywatność zapewniam, że Wasz adres mailowy nie będzie widoczny na stronie.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Magda pisze:

  Witam.
  Moj brat stracil dzisiaj prawo jazdy jednak mial dopuszczalna norme 0,10 a pozniej tendencje spadkowa 0,08 i 0,05. Czy powolujac sie na blad pomiaru moze odzyskac prawo jazdy i jak ma sie do tej sprawy zabrac. Z gory dziękuję za odpowiedź.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w sytuacji gdy najwyższy pomiar badania alkomatem u Pani brata wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jak najbardziej może powołać się na niepewność pomiaru alkomatu, która zazwyczaj wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli Sąd podzieli powyższą argumentację, to jest szansa, że wyda postanowienie o umorzeniu postępowania karnego. W pierwszej kolejności Pani brat otrzyma z Sądu postanowienie o zatrzymaniu prawa jazy, wówczas w ciągu 7 dni od jego otrzymania powinien złożyć zażalenie na to postanowienie, powołując się na niepewność pomiaru alkomatu. Jeżeli Sąd uwzględni argumentację przedstawioną w zażaleniu powinien zwrócić Pani bratu dokument prawa jazdy. Następnie Pani brat powinien złożyć do Sądu wniosek o umorzenie postępowania karnego, jak tylko akta sprawy wpłynął do Sądu i sprawie zostanie nadana sygnatura akt W.

 3. Marcin pisze:

  Witam,
  Bardzo podobny przypadek nastąpił u mnie.
  Pierwszy i zarazem najwyższy pomiar to 0.1 mg na litr. Kolejny to 0.09 0.09 mg na litr. Czy jest szansa odzyskać prawo jazdy?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Każdy alkomat mierzy stężenie alkoholu z pewnym marginesem błędu, nazwanym niepewnością pomiaru alkomatu, który jest wskazany w świadectwie wzorcowania i wynosi co najmniej 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego, gdy najwyższy wynik pomiaru to 0,10 mg/l alkoholu, wówczas można odzyskać prawo jazdy.

 4. Pomoc pisze:

  Mam mały problem. zatrzymała mnie policja jak jechałem samochodem i rozmawiałem przez telefon. Zrobili mi test trzeźwości i wykazało 0.010. wydychanym. Zabrali mi prawojazdy a za tydzień mam się stawić na komende. Co zrobić żeby uniknąć zabrania prawojazdy ?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Policja nie powinna Panu zatrzymać prawa jazdy. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego powinien wiedzieć, że każdy alkomat działa z marginesem błędu wynoszącym co najmniej 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Powinien zatem uznać, że stężenie alkoholu w pana organizmie mogło być mniejsze o 0,01 mg/l od wyniku badania trzeźwości. A skoro wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu zaczyna się od 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to brak jest w pana sprawie dowodu przesądzającego, że stężenie alkoholu w pana organizmie osiągnęło ten poziom. Tak powinno być, ale nie jest. Rzadko się zdarza, by Policjanci w takim przypadkach zareagowali prawidłowo. Nie wiem, czy to wynika z niewiedzy policjantów, czy tez z obawy, zgodnie z zasadą, niech się Sąd martwi. By uniknąć zatrzymania prawa jazdy powinien Pan wysłać do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zdarzenia pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy. gdyby się tak zdarzyło, że Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas powinien Pan złożyć na to postanowienie zażalenie. Więcej na ten temat, tzn. jak takie pisma napisać znajdzie Pan na stronie wzory pism procesowych

 5. Marcin pisze:

  Witam, wczoraj zatrzymali mnie policjanci, miałem w wydychanym 0.10 mg/l alkoholu , druga proba 0.09 mg/l . Czy jest szansa na nie odrbanie mi prawo jazdy ? I czy skoro prawko mi oddali to normalnie moge jezdzić ?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, odpowiadając na Pana pytania:
   1. Zakładam, że Policjant zatrzymał Panu prawo jazdy elektronicznie, to jest poprzez wpis w systemie CEPIK o zatrzymaniu prawa jazdy. W takim przypadku to, że Policjant oddał Panu dokument prawa jazdy niczego nie zmienia – ma Pan zatrzymane prawo jazdy i kierując autem popełnia Pan wykroczenie prowadzenia samochodu bez uprawnień.
   2. Inna sprawa, że fakt zatrzymania panu prawa jazdy przez Policję przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu świadczy o niekompetencji Policji. Przecież nawet na świadectwie wzorcowania alkomatu – na odwrocie znajduje się informacja o niepewności pomiaru co najmniej +/- 0,01 mg/l, a skoro wykroczenie zaczyna się od 0,10 mg/l, to przy uwzględnieniu możliwego błędu pomiarowego +/-0,01 mg/l nie ma wystarczającego dowodu, że popełnił Pan wykroczenie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu. wcale mnie to jednak nie dziwi, bo Policjanci słabo znają się na działaniu alkomatów i nawet w takich sytuacjach zatrzymują kierowcom prawo jazdy.
   3. Czy otrzymał Pan już z Sądu pismo – postanowienie dotyczące Pana prawa jazdy. chodzi o to, że w ciągu 7 dni od zatrzymania prawa jazdy Policja powinna przekazać ta informację do Sądu, zaś Sąd w terminie 14 dni powinien albo zwrócić Panu prawo jazdy (taka decyzja byłaby właściwa) albo zatrzymać Panu prawo jazdy. Jeśli Sąd nie wydał jeszcze postanowienia wówczas powinien Pan wysłać do Sądu pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy, a jeśli Sąd zatrzymał Panu prawo jazdy – wówczas powinien Pan zaskarżyć tą decyzję, gdyż jest błędna. w razie wątpliwości lub pytań zapraszam na poradę prawna, na która można się umówić mailem na biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl albo telefonicznie pod nr 697 053 659. zapraszam tez na stronę http://www.wzory-pism-procesowych.pl. zawierającą wzory pism – wniosku do Sądu o zwrot prawa jazdy oraz zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *