Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Czy za spowodowanie wypadku drogowego Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku? – Tak, to możliwe. Policjant jest uprawniony do zatrzymania kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego.

Uprawnienie Policji do zatrzymania prawa jazdy za spowodowanie wypadku wynika z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem Policjant ma prawo zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy, w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Spowodowanie wypadku drogowego stanowi przestępstwo z art.177 par. 1 lub 2 k.k. za które Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Podsumowując

Na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo do zatrzymania prawa jazdy kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego, ponieważ za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego kierowca może zostać ukarany przez Sąd zakazem prowadzenia pojazdów

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku można jeździć samochodem?

Po zatrzymaniu prawa jazdy Policjant wystawia kierowcy pokwitowanie. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy to dokument wystawiony przez Policję na potwierdzenie zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego może jeździć samochodem przez 7 dni od zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Co się dzieje po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku ?

W terminie 7 dni od odebrania kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego Policja przekazuje dokument prawa jazdy do Prokuratury wraz z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy.

Prokurator w ciągu 14 dni od otrzymania od Policji dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie wypadku wydaje postanowienie, w którym albo zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję, albo nakazuje jego zwrot kierowcy

Czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku?

To nie Policjant, ale Prokurator podejmuje decyzję czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Kierowca, którego prawo jazdy zostało odebrane przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego powinien wysłać do właściwej miejscowo Prokuratury pismo – wniosek o odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy i zarządzenie jego zwrotu. Pismo to należy złożyć do Prokuratury od razu po wpłynięciu wniosku Policji o zatrzymanie kierowcy dokumentu prawa jazdy. Chodzi o to, by Prokurator, przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, zapoznał się z argumentami przemawiającymi za zwróceniem kierowcy prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. Takie działanie znacząco zwiększa szansę kierowcy, który spowodował wypadek drogowy na odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. Pismo – wniosek o odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy i zarządzenie jego zwrotu może złożyć kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane, jak i działający w jego imieniu Adwokat

Czy Prokurator może oddać kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję?

Prokurator może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego. Wówczas od razu po wydaniu postanowienia o zwrocie prawa jazdy kierowca może odebrać dokument prawa jazdy w Sekretariacie Prokuratury.

Prokurator może również uwzględnić wniosek Policji i postanowić o zatrzymaniu prawa jazdy odebranemu kierowcy przez Policję za wypadek drogowy. Wówczas Prokurator przesyła dokument prawa jazdy zatrzymany kierowcy przez Policję za spowodowanie wypadku do Wydziału Komunikacji.

Jak argumenty mogą przekonać Prokuratora do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego kierowcy przez Policję ?

Podejmując decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego Prokurator bierze pod uwagę:

  1. skutki wypadku drogowego, a więc jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w wypadku drogowym?
  2. okoliczności wypadku drogowego, w szczególności, jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca, który spowodował wypadek drogowy?
  3. dotychczasowy sposób życia kierowcy, któremu Policja zatrzymała prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego, w szczególności, czy kierowca był wcześniej karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
  4. jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny pociągnie za sobą zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?
  5. zachowanie kierowcy po spowodowaniu wypadku drogowego, np. w celu przeproszenia i zadośćuczynienia osobie poszkodowanej w wypadku drogowym

Zaskarżenie decyzji Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za wypadek drogowy

Kierowca może zaskarżyć postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za wypadek drogowy. W tym celu powinien złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania post

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *