Czy w przypadku skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów w trybie art. 182a k.k.w. trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?

0
(0)

W artykule Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.? opisuję sytuacje, w której Sąd po połowie okresu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Oznacza to, że kierowca, wobec którego został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (na przykład) na 3 lata, wówczas taki kierowca będzie mógł starać się o dalsze wykonywanie tego środka do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową po okresie 1,5 roku.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok. Innymi słowy osoba, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający rok, będzie skierowana na kontrolny egzamin państwowy w celu sprawdzenia kwalifikacji do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Niemniej jednak rodzi się pytanie czy kierowca, wobec którego został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat, i wobec którego Sąd po połowie orzeczonego środka karnego orzekł o dalszym wykonywaniu tego środka do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?

Jak zostało powiedziane powyżej, iż kierowca, który otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający rok, będzie zmuszony ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy. Jednakże jak stanowił przed nowelizacją art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami nie może być egzaminowana osoba, w stosunku do której został orzeczony, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji. Niemniej jednak powstaje pytanie w oparciu o powyższy przepis czy osoba, wobec której sąd orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów w ogóle może przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, skoro art. 50 ust 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami tego zabrania?

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie 18 maja 2015 roku do art. 50 po ust. 3 dodała ust. 3a który brzmi przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się w przypadku orzeczenia sądu o wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny wykonawczy (orzeczenie Sądu o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową).

Innymi słowy osoba, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (dla przykładu) na okres 3 lat, i wobec której po połowie tego okresu Sąd orzekł o dalszym wykonywaniu tego środka karnego do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową bez żadnych problemów będzie mogła przystąpić od egzaminu na prawo jazdy.

Podsumowując powyższe, kierowca wobec którego:

 • Sąd orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres powyżej roku;

  i

 • po połowie okresu obowiązywania zakazu Sąd orzekł o dalszym wykonywaniu tego zakazu do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

będzie musiał po uzyskaniu postanowienia Sądu udać się do wydziału komunikacji po skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego a następnie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu odbycia egzaminu na prawo jazdy.

Dopiero po tych wszystkich czynnościach kierowca będzie mógł bez żadnych obaw poruszać się samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Na zakończenie należy także zaznaczyć, jeżeli mowa o egzaminie na prawo jazdy, że ustawa o kierujących pojazdami mówi o osobach ubiegających się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którzy byli pozbawieni tego dokumentu na okres przekraczający rok.

Jednakże jak zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony na okres nieprzekraczający roku, wówczas osoba, wobec której Sąd orzekł o dalszym wykonywaniu tego zakazu do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową nie będzie musiała ponownie zdawać kontrolnego egzaminu na prawo jazdy, ponieważ ustawa o kierujących pojazdami stawia taki wymóg jedynie wobec osób, w stosunku do których został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres przekraczający rok.

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

11 odpowiedzi na Czy w przypadku skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów w trybie art. 182a k.k.w. trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy czytelnicy, zapraszam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie nasuną się Wam po jego przeczytaniu. W tym celu wystarczy wpisać komentarz lub pytanie do ramki poniżej artykułu.

  Na wszelkie pytania postaram się Wam odpowiedzieć.

  Szanując Waszą prywatność zapewniam, że Wasz adres mailowy nie będzie widoczny na stronie.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Beata pisze:

  Witam! Mam jedno istotne dla mnie pytanie. Jezeli ktos po uplywie polowy okresu (1,5 roku) zakazu prowadzenia pojazdow, uzyska postanowienie Sadu o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdow mechanicznych nie wyposazonych w blokade alkoholowa i zda egzamin kontrolny na prawo jazdy, to czy po uplywie calego okresu (3 lata) zakazu ponownie bedzie musial zdawac egzamin? Czy tamten zdany po uplywie polowy okresu zakazu bedzie sie liczyl?
  Pozdrawiam

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w mojej ocenie brak jest podstaw prawnych do wymagania od kierowcy w Pana wypadku ponownego zdawania jeszcze raz egzaminu na prawo jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli w trakcie zakazu, po uzyskaniu zgody Sadu na blokadę alkoholową zda egzamin na prawo jazdy.

   Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami kierujący, którego prawo jazdy zostało zatrzymane na okres przekraczający 1 rok musi ponownie poddać się egzaminowi na prawo jazdy. W Pana wypadku ta sytuacja ma miejsce, gdyż Sąd wymierzył panu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, a więc na okres przekraczający 1 rok. Jest zatem jasne, że po uzyskaniu postanowienia Sądu o dalszym wykonywaniu tego środka karnego, ale z ograniczeniem do pojazdów nie wyposażonych w blokadę alkoholową, będzie Pan musiał zdać ponownie egzamin na prawo jazdy. Wówczas na otrzymanych z Wydziału Komunikacji dokumencie prawa jazdy zostanie wpisana adnotacja (symbol) ograniczający pana uprawnienie do kierowania pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową. Po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów, a więc w Pana przypadku po 3 latach nie będzie pan musiał jeszcze raz zdawać egzaminu, gdyż brak jest do tego podstawy prawnej w Ustawie o kierujących pojazdami. Po zakończeniu zakazu konieczne będzie jedynie złożenie wniosku o wymianę dokumentu prawa jazdy na nowy pozbawiony adnotacji o blokadzie alkoholowej.

 3. Jacek pisze:

  Witam,
  Wyczerpał Pan temat egzaminu. Chciałbym zapytać czy przed egzaminem w celu przypomnienia praktyki będę mógł wykupić sobie kilka godzin w szkole dla kierowców i poruszać się samochodem, podczas gdy cały czas obowiązuje mnie zakaz?
  Pozdrawiam,

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami Nie może być szkolona osoba, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu. Powyższe oznacza, że niestety nie może Pan wykupić sobie kilka dodatkowych godzin w celu przypomnienia praktyki.

 4. Rafał pisze:

  Witam. Chciałbym odświeżyć temat. Jeżeli sad się przychylnie do mojej prośby o kontynuowanie zakazu prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej to jak wygląda egzamin? Przecież muszę wykupić Co najmniej 4 godziny przed egzaminem,? A wyżej Pan napisał że nie ma możliwości jazdy „L”?

  • Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   w przypadku wydania przez Sąd postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową i jego uprawomocnienia Sąd to postanowienie wysyła do Pańskiego wydziału komunikacji. Jak wydział komunikacji odbierze postanowienie to musi się Pan tam udać i wziąć skierowanie na tzw. kontrolne sprawdzenie kwalifikacji czyli egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy. W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres dłuższy niż 1 rok zawsze osoba jest zmuszona do zdania egzaminu na prawo jazdy ale bez obowiązku wykupienie jazda w szkole nauki jazdy. Wobec powyższego musi Pan tylko udać się na egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy bez dodatkowych jazd.

 5. J pisze:

  Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie tego co w pierwszej kolejności należny zrobić aby móc się starać o blokadę . Czy jest szansa na dostanie zgody na blokadę w przypadku rozłożenia kary finansowej na raty ? Czy musi być opłacona przed złożeniem wniosku ? jestem w takiej sytuacji ,że prawo jazdy straciłem na 3 lata w dniu 29 luty 2016 r. natomiast uprawomocnienie wyroku po posiedzeniu 2 instancji było dzisiaj i wyrok został podtrzymany. Dlatego nie długo mija połowa kary od momentu zatrzymania mi przez policje dokumentu . Od czego powinno się zacząć staranie o blokadę , czy trzeba zrobić jakieś badania wcześniej , przejść jakieś kursy reedukacyjne ? nie znalazłem w artykule informacji o takich rzeczach jeżeli można prosić o odpowiedz

  • Bartosz_Nadwodny pisze:

   Witam,

   odpowiadając na Pana pytanie wymogiem formalnym nie jest opłacenie w całości kary grzywny czy kosztów sądowych. Jeżeli Sąd się zgodził i rozłożył Panu grzywnę na raty, wówczas bez żadnego problemu można się starać o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową. Niemniej jednak zawsze jest argumentem, że wszelkie koszty zostały opłacone lub płaci Pan raty w terminie (najlepiej dołączyć do wniosku potwierdzenie wpłat). Natomiast co do drugiego pytania to wszelkie badania, które musi Pan przejść tj. badania psychologiczne i lekarskie oraz kurs reedukacyjny powinien Pan zrobić po pozytywnym rozpoznaniu Pańskiego wniosku o blokadę alkoholową. Oznacza to, że jak Sąd wyda postanowienie o skrócenie zakazu do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, to takie postanowienie wysyła do wydziału komunikacji. Jak takie postanowienie do tegoż wydziału wpłynie, wówczas powinien się Pan tam udać po skierowanie na badanie psychologiczne, skierowanie na badania lekarskie, skierowanie na kurs reedukacyjny oraz skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji czyli egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy.

   Pańskie starania o blokadę alkoholową powinien Pan zacząć od złożenia do Sądu wniosku. Wniosek ten składa Pan do Sądu, który orzekał w Pana sprawie o przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości w pierwszej instancji czyli do Sądu Rejonowego. Następnie po złożeniu wniosku Sąd powinien wyznaczyć posiedzenie jawne lub niejawne i wydać postanowienie uwzględniające Pana stanowisko lub odmawiające udzielenie blokady. Jeżeli Sąd nie zgodzi się z Pana argumentami, wówczas ma Pan prawo do złożenia zażalenia na takie rozstrzygniecie.

 6. Mam pytanie. Jeżeli sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na okres 18 m-cy, czyli ponad 1 rok, a następnie po połowie sąd wydał orzeczenie, iż zakaz dotyczy pojazdów niewyposażonych w blokade alkoholową, to czy należy podejść do egzaminu? Osoba jest pozbawiona prawa jazdy przez 10 miesięcy zamiast 18 m-cy.

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Dzień dobry, niestety w opisanym przez Panią przypadku, konieczne jest ponowne zdanie egzaminu na prawo jazdy, ponieważ Sąd w wyroku orzekł zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku, więc wyrażenie przez Sąd zgody na blokadę nie ma znaczenia dla konieczności zdawania egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *