Czy w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu można starać się o kierowanie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową?

0
(0)

Niniejszy artykuł ma na celu opisanie nowej instytucji wprowadzonej z dniem 18 maja 2015r. do Kodeksu karnego wykonawczego, którą jest możliwość wydania przez Sąd po upływie co najmniej połowy okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych postanowienia o dalszym wykonywaniu orzeczonego zakazu poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Możliwość wydania przez Sąd takiego postanowienia przewiduje dodany do Kodeksu karnego wykonawczego artykuł 182a § 1, który stanowi że Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”

Należy podkreślić, iż nie jest to skrócenie przez Sąd okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a jedynie zmiana sposobu wykonywania orzeczonego zakazu. Innymi słowy, Sąd może orzec, że skazany przez pozostały okres trwania zakazu będzie miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Zgodnie z art. 182a § 1 k.k.w. Sąd może wydać takie postanowienie po upływie co najmniej:

 1. połowy okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

 2. 10 lat w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. tj. w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przywołany powyżej artykuł ma zastosowanie do osób, w stosunku do których wyrok uprawomocnił się po wyjściu w życie nowelizacji tj. od dnia 18 maja 2105r. Natomiast w sytuacji, gdy wyrok stał się prawomocny przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji, możliwość złożenia takiego wniosku istnieje dopiero po upływie 18 miesięcy trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy podkreślić, iż wydanie przez Sąd postanowienia o dalszym wykonywaniu orzeczonego zakazu poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe oznacza, że pomimo złożenia przez skazanego do Sądu takiego wniosku Sąd może odmówić wydania takiego postanowienia i uznać, że w danej sprawie nie zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia.

Warunki jakie muszą być spełnione, aby skazany mógł złożyć do Sądu taki wniosek:

 1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,

 2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,

 3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Należy podkreślić, iż na podstawie art. 182a § 3 k.k.w. ustawodawca przewidział możliwość uchylenia przez Sąd sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, w sytuacji gdy skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Ponadto skazanemu przysługuje do Sądu zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jak również na postanowienie o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez założenie blokady alkoholowej orzeczonego po dniu 18 maja 2015r.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na Czy w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu można starać się o kierowanie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową?

 1. Marta pisze:

  Jeżeli zakaz obowiązuje od końca maja 2015 roku, ale czas zatrzymania prawa jazdy jest od marca 2015 roku zalicza się do okresu obowiązywania zakazu to czy taki wniosek można złożyć po połowie liczonej od daty uprawomocnienia się wyroku czy zabrania prawa jazdy ?

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, jeżeli w momencie kontroli trzeźwości przez Policję zostało zatrzymane prawo jazdy, to Sąd wyroku zalicza okres rzeczywistego wykonywania orzeczonego środka karnego, tj. od dnia zatrzymania przez Policję prawa jazdy. Dlatego też zakaz jest liczony od tej daty, a zatem w opisanym przez Panią przypadku od marca 2015r.

 2. Zbigniew Makarewicz pisze:

  Witam serdecznie,
  wczoraj opisałem swoją sytuacje z ubiegłej Soboty…
  z prze parkowaniem samochodu o jedno miejsce parkingowe…
  dziś zgodziłem się na karę dobrowolnie poddałem się jej i oczywiście grom z jasnego nieba…
  3lata zakazu jazdy samochodem plus 5 tysięcy grzywny.
  Doczytałem się u Państwa na stronie iż w chwili kiedy minie połowa kary… czyli 1,5 miesiąca
  mogę prosić sąd o możliwość poruszania się samochodem z blokadą alkoholową.
  Moje pytanie: czy będę musiał podchodzić do egzaminów na Pj od początku i dopiero po zdaniu jeździć samochodem z alko blokadą. czy nie będę musiał powtarzać egzaminów.
  zdawałem je 10 lat temu.
  Czy mam możliwość wcześniejszego odzyskania PJ w świetle nowych rygorystycznych praw?
  Pozdrawiam i czekam na kontakt

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, w świetle najnowszej nowelizacji, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015r., jeżeli wyrok skazujący uprawomocnił się po tej dacie, skazany może po upływie połowy orzeczonego zakazu wnieść do Sądu wniosek o wydanie postanowienia o zezwoleniu na prowadzenie przez pozostały okres trwania zakazu pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. W Pana przypadku będzie to po upływie 1 roku i 6 miesięcy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest liczony od dnia zatrzymania prawa jazdy przez funkcjonariuszy Policji.
   Jednakże, aby mógł Pan poruszać się samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową, będzie Pan musiał najpierw zdać egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *