Czy wyrok skazujący za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.k. jest wpisywany do karty karnej?

0
(0)

Często pojawiającym się pytaniem jest to, czy wyrok skazujący za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.k. jest wpisywany do karty karnej?

Obawy osób, które popełniły to wykroczenie są dla mnie zrozumiałe – sprawa trafia do Sądu, a obwiniony otrzymuje karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Na pierwszy rzut oka postępowanie nie różni się znacząco od postępowania w sprawie karnej o przestępstwo, gdzie każdy wyrok jest ujawniany w karcie karnej.

W związku z powyższymi wątpliwościami należy wskazać, iż – informacja o wyroku skazującym za wykroczenie nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego.

Pod tym względem wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu nie różni się niczym od pozostałych czynów opisanych w Kodeksie wykroczeń. Podobnie jak wyrok za czyny takie jak żebractwo czy kąpiel w miejscu niedozwolonym, również wyrok za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. nie jest odnotowywany w rejestrze karnym.

Jeśli osoba złoży wniosek o wydanie jej informacji o karalności, to otrzyma na tym wniosku pieczęć „Nie figuruje” (chyba, że osoba ta dopuściła się innych przestępstw, ale wtedy w karcie karnej będą wyłącznie te przestępstwa, a nie wykroczenie).

Osoba, wobec której zapadł taki wyrok może, bez obaw, podpisać oświadczenie o tym, że jest osobą niekaraną lub o tym, że nie toczy się wobec niej postępowanie karne (gdy wyrok za wykroczenie jeszcze nie uprawomocnił się).

Informacja o skazaniu za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. oraz o orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów widnieje w następujących miejscach:

 • w policyjnym rejestrze kierowców popełniających wykroczenia drogowe (razem z informacją o naliczeniu 10 punktów karnych);

 • w Krajowym Systemie Informacji Policji – gdzie będzie informacja o zakazie prowadzenia pojazdów.

Należy wskazać, iż informacja w wymienionych systemach policyjnych widnieje przez okres 2 lat od uprawomocnienia się wyroku.

Figurowanie informacji w tych systemach ma swoje określone cele – Policja, która zatrzyma kierowcę musi mieć możliwość sprawdzenia, czy osoba taka nie przekroczyła limitu punktów karnych – wtedy funkcjonariusze zatrzymają prawo jazdy, lub czy osoba nie porusza się samochodem mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów – taki czyn jest bowiem przestępstwem.

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi natomiast górna granica stężenia alkoholu w organizmie kierowcy, przy którym prowadzenie samochodu jest jeszcze wykroczeniem wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. 0,50 promila alkoholu we krwi.

Co może zrobić oskarżony w przypadku gdy najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu?

Jeżeli u kierującego w trakcie badania przez Policję, alkomat wskaże najwyższy wynik 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, zostanie mu przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

W sprawach gdzie najwyższy wynik badania alkomatem wskazał 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a zatem dokładnie taką samą wartość, od której rozpoczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., konieczne jest dokonanie oceny wyniku badania alkomatem 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu pod kątem niepewności pomiarowej alkomatu.

W takim przypadku oskarżony może złożyć do Sądu wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

W uzasadnieniu wniosku o zmianę kwalifikacji prawnej i opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. należy powołać się na niepewności pomiaru alkomatu i wskazać jakie znaczenie dla odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Niepewność pomiaru alkomatu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Każdy alkomat używany przez Policję mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu.

Niepewność pomiaru alkomatu wynosi najczęściej od 0,01 do 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dla przykładu:

Niepewność pomiaru alkomatu wynosząca 0,01 mg/l oznacza, że wynik badania alkomatem, mógł wynosić:

 • 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

albo

 • 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

albo

 • 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.


Każdy z wyżej wskazanych wyników jest możliwy i prawdopodobny. Nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli od kierującego nie pobrano próby krwi do analizy. Natomiast żaden ze świadków nie jest w stanie zmysłami ocenić tak niewielkiej różnicy w zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ze względu na okoliczność, iż w prawie karnym zgodnie z art. 5 § 2 k.p.k. nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego, po stronie Sądu istnieje obowiązek przyjęcia, że stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Powinno to z kolei skutkować ustaleniem przez Sąd, iż oskarżony nie popełnił przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., natomiast popełnił wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Sąd zmieniając kwalifikację prawną i opis czynu może uznać oskarżonego za winnego popełnienia wykroczenia z art. 87 §1 k.w. tj. wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu.

Zaletą takiego rozstrzygnięcia jest zachowanie przez osobę uznaną za winną popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. statusu osoby niekarnej za przestępstwo popełnione umyślnie. Innymi słowy, osoba ta zachowuje czystą kartę karną, a informacja o wydanym wyroku nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym.

Zmiana kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. i wydanie przez Sąd wyroku skazującego za wykroczenie, jak to zostało wcześniej wskazane, będzie skutkowało tym, iż wyrok skazujący za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu nie jest wpisywany do karty karnej, jednakże widnieje on w innych systemach, do których mają wgląd funkcjonariusze Policji dokonujący kontroli drogowej.

Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Czy wyrok skazujący za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.k. jest wpisywany do karty karnej?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć. Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *