Dlaczego Policjanci nakłaniają kierowców do dobrowolnego poddania się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

0
(0)

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie dlaczego Policjanci namawiają podejrzanych o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. do dobrowolnego poddania się karze.

Otóż ciężko jest mi znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie. Być może Policjanci mają polecenie służbowe, aby namawiać podejrzanych do wyrażenia zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., być może związane jest to z tym, że w przypadku skazania w trybie art. 335 § 1 k.p.k. organy ścigania mogą ograniczyć postępowanie dowodowe, a co się z tym wiąże szybsze zakończenie postępowania przygotowawczego oraz wysłanie aktu oskarżenia do Sądu.

Wielu czytelników bloga pisze, że Policjanci mówią im na przesłuchaniu, iż jedyną możliwością uzyskania łagodnego wyroku za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., jest wyrażenie zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Natomiast w przypadku, gdy nie wyrażą zgody na „samoukarnie”, to w Sądzie na pewno wyrok będzie surowszy. Dlatego też wielu podejrzanych wyraża zgodę na propozycję Prokuratora.

Dopiero później po przesłuchaniu na Policji dowiadują się, że dobrowolne poddanie się karze nie jest jedyną możliwością na zakończenie postępowania karnego, a co za tym idzie mogą ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, które jest znacznie korzystniejszym rozstrzygnięciem od wyroku skazującego.

Dlatego też pojawiają się pytania ze strony podejrzanych, dlaczego Policjanci nie informują ich na przesłuchaniu o możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego. Otóż, Policjanci nie mają takiego obowiązku. To w gestii podejrzanego leży podjęcie się aktywnej obrony i złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W artykule Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r. napisałem na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz kiedy sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Natomiast w tym miejscu przedstawię główne różnice pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne a wyrokiem skazującym.

W przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne:

 • sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo – natomiast w przypadku wyroku skazującego sprawca przestępstwa w okresie próby jest osobą karną za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzania pojazdów mechanicznych lub jeżeli uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od zakazu może orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat – w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest obligatoryjny i wynosi od 3 do 15 lat,

 • brak minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w przypadku wyroku skazującego minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 5.000 zł.

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Dlaczego Policjanci nakłaniają kierowców do dobrowolnego poddania się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *