Dobrowolne poddanie się karze za kolizję

0
(0)

Z tego artykułu „Dobrowolne poddanie się karze za kolizję” dowiesz się:

 • co to jest kolizja drogowa?
 • na czym polega dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej?
 • jak wygląda dobrowolne poddanie się karze w sprawie o kolizję drogową?
 • czy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie kolizji?
 • kiedy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie kolizji?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co to jest kolizja drogowa?

Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w którym nikt, poza sprawcą kolizji, nie odniósł obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Spowodowanie kolizji drogowej to wykroczenie polegające na stworzeniu zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w którym nikt poza sprawcą nie odniósł obrażeń ciała, albo wprawdzie odniósł obrażenia ciała ale na okres do 7 dni.

Więcej o tym, czym jest kolizja drogowa i jak odróżnić kolizję drogową od wypadku drogowego przeczytasz w artykule Czym się różni kolizja i wypadek drogowy?

Spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie drogowe z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, za które sprawcy kolizji grozi grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Więcej o tym, co grozi za spowodowanie kolizji drogowej oraz o zatrzymaniu prawa jazdy i zakazie prowadzenia pojazdów za kolizję drogową przeczytasz w artykułach:

Co to jest dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową?

Dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej to porozumienie zawarte pomiędzy kierowcą – obwinionym o spowodowanie kolizji drogowej a Policją co do kary za popełnienie wykroczenia spowodowania kolizji drogowej.

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za kolizję na Policji?

Do uzgodnienia kary za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej pomiędzy kierowcą – obwinionym a Policją – oskarżycielem może dojść podczas przesłuchania kierowcy na Policji.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas w czasie przesłuchania Policjant proponuje kierowcy wymierzenie kary za popełnione przez kierowcę wykroczeniewykroczenie stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń.

Jeśli kierowca zgadza się na zaproponowaną przez Policję karę za spowodowanie kolizji, wówczas:

 • Policjant wpisuje do protokołu przesłuchania oświadczenie kierowcy, w którym kierowca wyraża zgodę na skazanie za popełnione wykroczenie spowodowania kolizji drogowej na karę uzgodnioną z Policją
 • Policja wysyła do Sądu wniosek o skazanie kierowcy za spowodowanie kolizji na karę uzgodnioną z kierowcą, który spowodował kolizję
 • Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznania wniosku Policji o skazanie kierowcy za spowodowanie kolizji na uzgodnioną z Policją karę

Sąd zawiadamia o posiedzeniu wyznaczonym w celu rozpoznania wniosku Policji o skazanie kierowcy za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej:

 • kierowcę obwinionego o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej
 • obrońcę obwinionego
 • Policję – oskarżyciela publicznego
 • pokrzywdzonego, jeśli pokrzywdzony przystąpił do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Sąd może uwzględnić wniosek Policji o skazanie kierowcy obwinionego o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, jeśli:

 • kierowca obwiniony o spowodowanie kolizji nie cofnął zgody na skazanie za kolizję drogową na karę uzgodnioną z Policją
 • pokrzywdzony, który przystąpił do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy nie sprzeciwił się wnioskowi Policji o skazanie kierowcy – sprawcy kolizji drogowej o skazanie kierowcy na uzgodnioną z Policją karę.

Czy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze złożoną na Policji?

Kierowca, który zgodził się na Policji na dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze.

Do kiedy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową?

Kierowca może wycofać się z dobrowolnego poddania się karze za kolizję, to jest cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji najpóźniej na posiedzeniu Sądu wyznaczonym celem rozpoznania wniosku Policji o dobrowolne poddanie się karze.

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za kolizję w Sądzie?

Kierowca, który nie skorzystał z dobrowolnego poddania się karze za kolizję na Policji może złożyć wniosek o skazanie za wykroczenie spowodowania kolizji bezpośrednio do Sądu, po wpłynięciu do Sądu akt sprawy o wykroczenie spowodowania kolizji z Policji.

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej:

 • pisemnie – wysyłając do Sądu pismo – wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej

albo

 • ustnie – do protokołu rozprawy w czasie składania wyjaśnień w Sądzie

Sąd może uwzględnić wniosek kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej jeśli:

 • Policja – oskarżyciel publiczny nie sprzeciwia się uwzględnieniu wniosku kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za kolizję
 • pokrzywdzony, który przystąpił do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy nie sprzeciwia się wnioskowi kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej

Do kiedy można złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową?

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej najpóźniej do zakończenia składania pierwszych wyjaśnień na rozprawie sądowej.

Czy Sąd może się nie zgodzić na dobrowolne podanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej?

Sąd może nie wyrazić zgody na wniosek Policji lub kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej.

Sąd może uzależnić wyrażenie zgody na wniosek o dobrowolne poddanie się karze złożony przez Policję lub kierowcę od zmiany kary.

dobrowolne poddanie się karze za kolizję

Przykład: Sąd może poinformować Policję i kierowcę obwinionego o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze przez kierowce pod warunkiem zwiększenia zaproponowanej kary grzywny z 1000 zł. do np. 1500 zł.

Przykład: Sąd może oznajmić Policji i kierowcy, że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej od zmiany wniosku o dobrowolne poddanie się karze przez orzeczenie wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję na 6 miesięcy

Czy warto dobrowolnie poddać się karze za kolizje drogową?

Z dobrowolnego poddania się karze za kolizję drogową warto skorzystać, gdy kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej i jednocześnie zgadza się z karą zaproponowaną przez Policję.

Nie warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, jeśli kara zaproponowana przez Policję jest zbyt surowa, np. obejmuje zakaz prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie są zalety dobrowolnego poddania się karze w sprawie o kolizję drogową?

Główną zaletą dobrowolnego poddania się karze za kolizję drogową jest szybkie i proste zakończenie sprawy karnej o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej.

Kierowca, który dobrowolnie podda się karze za kolizję drogową podczas przesłuchania na Policji:

 • zostanie zawiadomiony przez Sąd o terminie posiedzenia celem rozpoznania wniosku Policji o skazanie kierowcy za wykroczenie drogowe spowodowania kolizji drogowej na karę uzgodnioną z Policją
 • nie musi się stawiać na posiedzenie Sądu celem rozpoznania wniosku Policji o dobrowolne poddanie się karze

Jakie są wady dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej?

Trudno mówić o wadach dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej. Koniec końców kierowca podejmuje świadomą decyzję czy zgadza się na karę zaproponowaną przez Policję za kolizję drogową.

Jeśli kierowca wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się karze za kolizję, a potem zmienił zdanie, wówczas może cofnąć zgodę na skazanie, a więc wycofać się z dobrowolnego poddania się karze.

Doradzam natomiast skonsultować karę zaproponowaną przez Policję z Adwokatem, by dowiedzieć się, czy kara zaproponowana przez Policję w ramach dobrowolnego poddania się karze jest korzystna dla kierowcy obwinionego o spowodowanie kolizji.

Jedyną wadą dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej jest ograniczenie możliwości zaskarżenia przez kierowce wyroku skazującego w drodze apelacji.

Apelacja od wyroku skazującego za spowodowanie kolizji drogowej zapadłego na skutek dobrowolnego poddania się karze przez kierowcę nie może zostać oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych ani na zarzucie niewspółmierności kary i środków karnych.

Kierowca, który dobrowolnie poddał się karze za kolizję drogową nie może później zaskarżyć wyroku skazującego go na karę uzgodnioną z Policję zarzucając wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych albo surowość kary lub środka karnego.

Przykład: kierowca skazany za kolizję drogową w wyniku dobrowolnego poddania się karze na 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów nie może później zaskarżyć wyroku zarzucając w apelacji, że zakaz prowadzenia pojazdów jest zbyt surową dolegliwością w stosunku do popełnionego wykroczenia spowodowania kolizji drogowej..

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, dobrowolne poddanie się karze, dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *