Dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

0
(0)

Tematem niniejszego artykułu jest możliwość złożenia przez obwinionego do Sądu wniosku o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenie zakazu prowadzenia na podstawie art. 39 § 1 k.w. oraz jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy rozpoznawaniu sprawy o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

 Odstąpienie przez Sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Na wstępie należy wskazać, iż wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Stan po użyciu alkoholu rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu do wyniku 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W przypadku popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w. lub jeżeli uzna, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzi wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który w przypadku tego wykroczenia wynosi od 6 miesięcy do 3 lat.

Często pojawia się wśród osób obwinionych wątpliwość, czy Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres np. 3 miesięcy. Otóż odpowiedź jest niestety negatywna. Jeżeli Sąd uzna, że w danej sprawie nie zachodzą szczególne przesłanki do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w., to wówczas minimalny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 6 miesięcy.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że sprawcy wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. mają szansę na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jeżeli najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł ok. 0,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oczywiście należy podkreślić, iż każda sprawa oraz okoliczności sprawy są inne i Sąd w jednej sprawie może odstąpić od orzeczenia zakazu a w drugiej sprawie przy takim samym najwyższym wyniku orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wyjaśnienia wymaga kwestia na  jakim etapie należy złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w.

Obwiniony może złożyć omawiany wniosek w formie pisemnej już na etapie postępowania wyjaśniającego, tj. podczas przesłuchania na Policji po złożeniu przez niego wyjaśnień. Wówczas Policjant załącza do akt sprawy złożony przez niego wniosek i wysyła wraz z aktami sprawy do Sądu.

Jeżeli jednak obwiniony nie złożył do akt wniosku podczas przesłuchania na Policji, może taki wniosek złożyć bezpośrednio do Sądu, jak tylko sprawa zostanie zarejestrowania, tzn. sprawie zostanie nadana sygnatura akt.

W sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Policja wysyła do Sądu dwa wnioski:

  • wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy – sygnatura akt Ko

    oraz

  • wniosek o ukaranie wraz z aktami sprawy – sygnatura akt W

Należy wskazać, że najlepiej jest złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze jak tylko wpłynie do Sądu wniosek o ukaranie i sprawa zostanie zarejestrowania pod sygnaturą akt W. Informację, czy sprawa wpłynęła już do Sądu można uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Interesanta w Sądzie.

Ostateczny moment na złożenie takiego wniosku, to zakończenie przesłuchania obwinionego na pierwszej rozprawie głównej. Jednakże lepiej jest złożyć wniosek wcześniej, aby Sędzia rozpoznający sprawę mógł jeszcze przed wyznaczonym terminem rozprawy zapoznać się z argumentacją przedstawioną przez obwinionego.

Zgodnie z art. 39 § 1 k.w. Sąd może w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i i warunki osobiste sprawcy – odstąpić od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Sąd w sprawach o wykroczenie prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. bierze pod uwagę w szczególności:

  • stężenie alkoholu w organizmie kierującego: czy było zbliżone do dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu, a więc 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

  • na jakiej drodze obwiniony prowadził samochód w stanie po użyciu alkoholu: czy była to droga ekspresowa, autostrada czy też podrzędna droga lokalna o znikomym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych

  • miejsce oraz pora prowadzenia przez obwinionego samochodu w stanie po użyciu alkoholu: czy było to w centrum miasta w godzinach szczytu czy też poza obszarem zabudowanym w porze nocnej, gdzie natężenie ruchu pojazdów jest znikome

  • powód zatrzymania do kontroli przez Policję: czy była to rutynowa kontrola trzeźwości czy powodem zatrzymania przez Policję było popełnienie przez obwinionego wykroczenia drogowego np. brak zapiętych pasów

  • jakie konsekwencje spowoduje dla obwinionego orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na najkrótszy okres niż 6 miesięcy np. prawo jazdy jest obwinionemu niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej i utrzymania rodziny, której obwiniony jest jedynym żywicielem

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *