Jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

5
(1)

W tym artykule Jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy? opisuję:

 • czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji, wypadku drogowego lub stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym?
 • co się dzieje z dokumentem prawa jazdy zatrzymanym przez Policję za kolizję, wypadek czy spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji?
 • czy można odwołać się od decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy?
 • jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy?

Policjant może zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy za:

W tych trzech przypadkach Art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym uprawnia Policję do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Policjant może zatrzymać kierującemu pojazdem za pokwitowaniem dokument prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów

Jak widzicie, za każde przestępstwo oraz wykroczenie drogowe, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Policjanci zatrzymują kierowcom prawo jazdy nawet za drobne kolizje drogowe

jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

W kwietniu 2014r. Komendant Główny Policji ogłosił rozpoczęcie akcji „Zero tolerancji dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego”. Od tego czasu Policjanci Wydziałów Ruchu drogowego zatrzymują kierowcom dokumenty prawa jazdy nawet za popełnienie drobnych, niegroźnych kolizji drogowych

Chciałbym zostać właściwie zrozumiany. Sam jestem zwolennikiem zarówno częstych kontroli trzeźwości kierowców, jak i odbieraniem dokumentu prawa jazdy piratom drogowym. Problem jednak w tym, że przy tak szerokim uprawnieniu Policji do zatrzymywania kierowcom dokumentów prawa jazdy podstawowe znaczenie ma rozsądek Policjantów. Tymczasem odnoszę nieodparte wrażenie, że wielu Policjantom Wydziałów Ruchu Drogowego tego rozsądku brakuje. W konsekwencji słuszna w założeniu akcja Policji doprowadziła do masowego zatrzymywania dokumentów prawa jazdy kierowcom, którzy popełnili niegroźne wykroczenia drogowe.

Przejdźmy jednak do tematu artykułu, czyli:

 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?
 • czy można odwołać się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?
 • jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?

W ciągu 7 dni od zatrzymania prawa jazdy Policjant musi przekazać zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy do:

 • Prokuratora – jeżeli Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego z art.177 k.k.

albo

 • Sądu – jeżeli Policjant zatrzymał kierowcy dokument prawa jazdy za spowodowanie kolizji lub spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym , a więc za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.

Jak widzicie, to nie Policjant, ale Prokurator lub Sąd podejmują decyzję czy zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Sąd (w sprawie o kolizję drogową lub wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w.) oraz Prokurator (w sprawach o spowodowanie wypadku drogowego) mają 14 dni na podjęcie decyzji: zatrzymać kierowcy prawa jazdy, albo zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy zatrzymany przez Policję.

Wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy prze Policję powinien jak najszybciej po przekazaniu dokumentu prawa jazdy przez Policję złożyć do Prokuratury lub Sądu pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. Pismo takie może złożyć kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję lub reprezentujący go Adwokat. Pismo to należy złożyć jak najszybciej, by Prokurator lub Sąd mógł się z nim zapoznać przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy.Więcej na ten temat napisałem w artykułach:

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy i jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Jeśli Prokurator albo Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy, wówczas kierowca lub działający w jego imieniu Adwokat może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Więcej o zaskarżeniu postanowienia Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej przeczytasz w artykule „Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję”

W jakim terminie należy odwołać się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu 7 dni na zaskarżenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Złożenie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy po terminie będzie bezskuteczne, to znaczy zażalenie zostanie zwrócone jako spóźnione – bez jego merytorycznego rozpoznania.

Gdzie i do kogo złożyć zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy?

Jeżeli decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy podjął Prokurator, wówczas zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy należy wysłać do Sądu za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżoną decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jeśli o zatrzymaniu prawa jazdy zdecydował Sąd, wczas zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć do tego samego Sądu, który wydał zaskarżoną decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy

Co się dzieje po złożeniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy przez Prokuratora?

Po złożeniu zażalenia na decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy Prokurator:

 • uwzględnia zażalenie, uchyla wydane przez siebie postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymany przez Policję dokument prawa jazdy

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i przekazuje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy do Sądu celem rozpoznania zażalenia

Co się dzieje po złożeniu zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy?

Po wysłaniu zażalenia na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy Sędzia który wydał zaskarżoną decyzję może (podobnie jak Prokurator) uchylić własną decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, albo przekazać zażalenie do rozpoznania do Sądu. Wówczas zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy rozpoznane ten sam Sąd, w którym zapadło postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, ale inny Sędzia niż ten, który zdecydował o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Rozpoznanie zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy Sąd odwoławczy:

 • przychyla się do zażalenia i uchyla zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy – wówczas kierowca odbiera dokument prawa jazdy z Sekretariatu Sądu

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, w takim przypadku dokument prawa jazdy zatrzymany kierowcy zostaje wysłany do Wydziału Komunikacji

Postanowienie Sądu wydane w wyniku odwołania kierowcy od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest niezaskarżalne, a więc nie można się od niego odwołać.

Kierowca, którego zażalenie na zatrzymanie prawa jady nie zostało uwzględnione może natomiast składać kolejne wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy w czasie trwania sprawy karnej o przestępstwo albo wykroczenie drogowe.

Ile się czeka na rozpoznanie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy?

Na rozpoznanie zażalenie na postanowienie o zatrzymanie prawa jazdy czeka się zazwyczaj od 2 tygodni do 1 miesiąca.

Czemu w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma wskazanego czasu, na jaki prawo jazdy jest zatrzymane?

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za przestępstwo albo wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym ma charakter tymczasowy – na czas trwania postępowania karnego. To dlatego w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma informacji o okresie czasu, na jaki zatrzymano kierowcy dokument prawa jazdy.

To Sąd w wyroku kończącym postępowanie karne:

 • ustala, czy kierowca popełnił przestępstwo albo wykroczenie drogowe wydając wyrok skazujący albo uniewinniający kierowcę od zarzucanego mu czynu
 • w razie wydania wyroku skazującego decyduje czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów i na jaki czas
 • w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów zalicza kierowcy na poczet orzeczonego zakazu okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy

Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów napisałem w artykułach:

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zatrzymanie prawa jazdy, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na Jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.

  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Małgorzata Ziaja pisze:

  Witam, zostało mi zatrzymane prawo jazdy, jako podejrzanej o przestępstwo z art.178 parg1 kk w uzasadnieniu podano „wobec faktu, że za zarzucany podejrzanemu występek Sąd orzeka obligatoryjnie środek karny w postaci prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych należało wydać niniejsze postanowienie”, mam pytanie czy w związku z przysługującym mi zażaleniem powinnam z tego skorzystać oraz jakie jest następnie postepowanie wobec mnie? Incydentalna okoliczność musiałam wrócić , nigdy wcześniej nie jeździłam po piwie.

  • Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, wprawdzie przysługuje Pani zażalenie na zatrzymanie dokumentu prawa jazdy, to jednak podjęcie decyzji, czy to zażalenie złożyć zależy od tego, czy kwestionuje Panu wyniki badania trzeźwości, czyli dowody, na podstawie których Prokurator zadecydował o zatrzymaniu Pani dokumentu prawa jazdy.

   W mojej praktyce zawodowej spotykam się z przypadkami kierowców, który Policja zatrzymała prawo jazdy na podstawie błędnie przeprowadzonych badań trzeźwości. Ci kierowcy od początku kwestionowali poprawność wyników badania alkomatem, gdyż byli przekonani, że w trakcie kontroli drogowej byli trzeźwi. Zażalenie w tych sprawach było zatem oparte na podważaniu wiarygodności dowodowej wyników badania trzeźwości. Przekonanie Sadu o nieprawidłowym sposobie przeprowadzenia badania trzeźwości oznacza po stronie Sadu powinność uwzględnienia zażalenia i nakazanie zwrotu kierowcy odebranego mu prawa jazdy, gdyż nie zachodzi wówczas podstawowa przesłanka zatrzymania prawa jazdy – uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, za które ustawa Kodeks Karny lub Kodeks Wykroczeń przewiduje obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów.

   Jeżeli kierujący pojazdem nie kwestionuje poprawności przeprowadzenia przez Policję badania na zawartość alkoholu w jego organizmie, a więc faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, to także może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu mu prawa jazdy. W tym jednak wypadku zażalenie można oprzeć wyłącznie na szczególnych okolicznościach dotyczących czynu i osoby kierowcy, które wskazują na duże prawdopodobieństwo, że Sąd, pomimo uznania kierowcy za winnego zarzucanego mu czynu prowadzenia auta pod wpływem alkoholu zadecyduje o odstąpieniu od orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia pojazdu. Przekonanie Sądu, że takie okoliczności w sprawie zachodzą również rodzi po stronie Sądu powinność uchylenia postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Jest to logiczne, gdyż skoro Sąd uważa, na podstawie przedstawionych w zażaleniu argumentów, że prawdopodobnie nie orzeknie wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów, to niczym nieuzasadnione jest stosowanie wobec kierowcy środka przymusu w postaci pozbawienia go dokumentu prawa jazdy.

   Problem jednak w tym, że przekonanie Sadu na tym etapie postępowania – w zażaleniu na zatrzymanie prawa jazdy, że w sprawie zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów w wyroku kończącym postępowanie karne jest niezwykle trudnym zadaniem. Z tego powodu zazalenie w takim przypadku prawie zawsze jest oddalane.

 3. arnold_boczek pisze:

  Witam, padlem ofiara „O akcji Policji „zero tolerancji dla piratów drogowych” opisze w skrocie co i jak, dzieki Pana opisie na portalu duzo mi w sumie pomoglo. Pod koniec 2014r patrol prewencji k+m prawie mi zaparkowali nagle w masce samochodu, patrol wlaczyl tylko sygnaly swietlne. Jechalem w niedziele, uczeszczana droga to jednopasmowka, nie mozna jechac szybciej jak 50 km/h bo sie tam wiecej nie da wyciagnac do tego swiatla co chwile. Jechalem sobie w ciagu aut na swoim kierunku gdzie sie chcialem udac, z naprzeciwka tez ciag aut, centrum miasta, nagle pojawia mi sie ze swiatlami czerwono-niebieskimi prewencja tym duzym fiatem ducato, odbilem leko w prawo i jechalem dalej prosto za autami, sila rzeczy spogladalem z ciekawosci w lusterko co sie z tylu dzieje, widzialem jak to auto prewencji manewrowalo, cofalo i jechalo w ta strone co ja, ze byl ciag aut to zjechalem w boczna slepa uliczka zeby ewentualnie przepuscic ten pojazd. Okazalo sie ze prewencja zapolowala na moje auto. Siedzialem w pojezdzie a Policjant podszedl do auta i powiedzial ze nie zatrzymalem sie do kontroli i bedzie mandat, nie zgodzilem sie no i zaczelo sie. Standardowa procedura, dokumenty itd, sprawdzil ze mna czy w bagazniku mam trojkat i gasnice. Po tym sprawdzeniu siedzialem pol godziny w aucie kiedy podjechal kolejny partol samochodem kia kombi, juz we czworke mnie zaczeli maglowac ze beda przeszukiwac bagaznik, nie zgodzilem sie, powiedzialem ze przed chwila sprawdzalismy co jest w bagazniku, wiec powiedzieli ze bede wyjasniac to na komendzie, no to sie zgodzilem ze bedziemy tak wyjasniac, po tym fakcie przodownik prowadzacy prewencji pozbawil mnie wolnosci zakladajac kajdanki i zamykajac za kratami we fiacie ducato jak jakiegos przestepce, w moim aucie wlaczyl sie alarm bo zaczeli sie dobierac, po czym zaraz przodownik prewencji starszy posterunkowy otwozyl dzwi i zazadal kluczykow do auta, skonczylo sie to tak ze sami zaczeli sobie szukac po moich kieszeniach klucza, zazadalem protokolu przeszukania mnie i samochodu, malo co ich to wzruszylo,kazali mi patrzec w kajdankach jak przeszukuja mi auto a ludzie przechodzacy sie gapili co sie dzieje, do jednego zespolu prewencji przez radio dyzurny ich zawolal gdzies tam indziej i zostal tylko ten jeden z fiatem ducato. Po przeszukaniu rozkuli mnie, wsiadlem do auta, po jakims czasie prewencjonalista starszy posterunkowy wyszel do mnie z kwitkami do podpisania i oznajmil ze prawo jazdy jest rekfirowane i sprawa w sadzie, na co ja zareagowalem tak – O_0 jak mam prawo jazdy ponad 14 lat czegos takiego nie widzialem i nie slyszalem, ale to jest nic w porownaniu co pozniej bylo. Nadmieniam ze nie bylem pod wplywem alko ani czego kolwiek co odurza, ta prewencje na dzien dobry mojego i ich spotkania nie obowiazywal sposob zatrzymywania pojazdow – par. 3 rozporzadzenia MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 25 maja 1999 roku (Dz.U. Nr 53 poz. 563) gdzie jest wyraznie okreslone w jaki sposob Policja zatrzymuje pojazdy. Kolejnego dnia bylem na komendzie bo chcialem zlozyc skarge na krzepiego starszego posterunkowego, umowilem sie na najblizszy termin z komendant na 3 dzien po akcji, w tym samym dniu tylko rano mialem skladac wyjasnienia odnosnie nie przyjecia mandatu i skierowania sprawy do sadu. Na komendzie takowego dnia uslyszalem ze starszy posterunkowy zlozyl wyjasnienia – rzekomo przejechalem ciagla na pasie do lewo skretu, nie zatrzymalem sie do kontroli i ze machal mi lizakiem czerwonym, przejechalem na dwoch czerwonych swiatlach. Moje wyjasnienia byly tym samym co skarga u komendantki KMP, pare godzin pozniej podczas skladania skargi na przebieg zatrzymania, podczas rozmowy na temat tej skargi uslyszalem ze nie bylo drugiego radiowozu i przeszukania a tym bardziej protokolu z takiego przeszukania. No rece opadaja, w kazdym razie sekretariat podbil na mojej kopi skargi pieczatke. Przeczytalem tutaj ze mozna do sadu napisac taki wniosek zeby sad nie bral policji pod uwage co tez uczynilem, wydrukowalem mapke z ulicami i naszkicowalem przebieg zdarzen jak byl ciag aut jezdzacych w obydwoch kierunkach i jak prewencjant mogl widziec swiatla pierwsze co jest 50m a kolejne 190m jednoczesnie manewrujac – zawracajac auto przy ruchu aut, riadowoz nie mial sygnalow dzwiekowych tylko swietlne. Odpowiedz z kmp przyszla, prawdopodobnie pisal ja jakis bhp-owiec takie wnioski wyciagnalem po oznaczeniu pisma, dopisane bylo ze zekomo skladalem skarge na dyzurnego kmp, czy pisanie przez tego pana bhp jakis art i paragrafy co nie maja zwiazku ze sprawa. Po tym skierowalem skarge do wydzial skarg i wnioskow KWP w trybie postepowania skargowego, zalaczylem kopie odpowiedzi z kmp jaka dostalem w odpowiedzi na zlozona przezmnie skarge. Miedzy czasie przyszly dwa listy z sadu, pierwszy to doreczenie odpisu postepowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy standardowo art. 137 ust.1 pkt.2 w zw a art. 135 ust.1 pkt.2 ustawy prawo o ruchu drogowym oraz drugi list kiedy odbedzie sie rozprawa. Skwitowac to mozna w prosty sposob, starszy posterunkowy chcial sie wykazac i nie spodobala mu sie moja geba jemu, z tego powodu mnie uziemnil i teraz sie musze martwic jak to odkrecac w sadzie, dajcie nam czlowieka to sie znajdzie paragraf. Prawo jazdy jest mi do pracy potrzebne, nie jechalem pod wplywem, bylem niestety samw aucie, nie mialem kamery do nagrywania czy dyktafonu, ich bylo cztery, pozniej dwoje, ja bylem sam, upodlili mnie pozbawili wolnosci, w baly dzien gnoja ludzi i wyjdzie na to ze im to ujdzie plazem, nie musza wypisywac zadnego protokolu przeszukania do tego mam teraz przepychanki w sadzie o prwo jazdy, co moge jeszcze zrobic ?

  • Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, ma Pan oczywiście rację – warunkiem koniecznym popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia nie zatrzymania się do kontroli drogowej z art.92 par. 1 lub 2 k.w. jest użycie przez Policję właściwych sygnałów nakazujących kierowcy zatrzymanie pojazdu. Jeżeli Funkcjonariusz Policji podejmie działania zmierzające do zatrzymania kierowcy niezgodnie ze wskazanym przez Pana rozporządzeniem, wówczas nie może być mowy o popełnieniu przez kierowcę wykroczenia z art.92 k.w.

   W Pana sprawie problem leży jednak nie w interpretacji przepisów rozporządzenia MSWiA i Kodeksu Wykroczeń, lecz w ocenie dowodów. Możemy się bowiem spodziewać zbieżnych ze sobą zeznań Policjantów, którzy zatrzymali Pana, w zakresie prawidłowego użycia sygnałów dźwiękowych i świetlnych w celu zatrzymania pana do kontroli. Może Pan jedynie liczyć na to, że w trakcie przesłuchania Policjantów na rozprawie głównej przed Sądem w zeznaniach Policjantów pojawią się rozbieżności w zakresie szczegółów całej operacji Pana zatrzymania, przeszukiwania.

   Co może Pan jeszcze zrobić? – do rozważenia jest złożenie do Prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przez Policjantów przestępstwa przekroczenia uprawnień na Pana szkodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *