Kiedy weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 marca 2015r?

0
(0)

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw weszła w życie w dniu 18 maja 2015r. od tego dnia obowiązują surowsze przepisy dotyczące m.in. wymiaru środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Przed nowelizacją w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego minimalny okres zakazu wynosił 1 rok, natomiast po nowelizacji okres ten wynosi minimum 3 lata.

Których sprawców obowiązują surowsze przepisy?

W tym miejscu należy podkreślić, iż surowsze przepisy obowiązują tych sprawców, którzy popełnili przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu karnego tj. od dnia 18 maja 2015r.

Natomiast osoby, które popełniły przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jeszcze przed dniem wejścia w życie nowelizacji Kodeksu karnego tj. przed dniem 18 maja 2015r. odpowiadają na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących.

Powyższe wynika wprost z art. 4 § 1 k.k., który stanowi, iż „Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy”.

Dlatego też zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 4 § 1 k.k. do osób zatrzymanych przed dniem 18 maja 2015r. stosujemy przepisy dotychczas obowiązujące, gdyż są przepisami łagodniejszymi.

Omawiana nowelizacja wprowadziła do Kodeksu karnego następujące zmiany: 

1. zwiększenie minimalnego okresu trwania zakazu prowadzenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 1 roku do 3 lat, w przypadku: skazania sprawcy za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z 178a § 1 k.k. oraz w przypadku gdy sprawca przestępstwa z art. 173 k.k. (katastrofa w komunikacji), w art. 174 k.k. (sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy) lub w art. 177 k.k. (spowodowanie wypadku w komunikacji) zbiegł z miejsca zdarzenia.

2. wprowadzenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a § 4 k.k., chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Wówczas orzeczenie przez Sąd dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie jest obligatoryjne.
Jednakże gdy osoba skazana za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. popełnia ponownie przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., wówczas Sąd na podstawie art. 42 § 4 k.k. orzeka obligatoryjnie dożywotnio zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

3. wprowadzenie obligatoryjnego orzeczenia na podstawie art. 47 § 3 k.k. nawiązki w przypadku skazania sprawcy, który był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, za przestępstwo z art. 173 k.k., art. 174 k.k., art. 177 k.k. oraz art. 355 k.k.

Nawiązka może być orzeczona na rzecz: pokrzywdzonego lub osoby najbliższej lub osób najbliższych, gdy w przypadku śmieci pokrzywdzonego sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu lub w przypadku braku w/w osób na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wysokość nawiązki wynosi co najmniej 10 000 zł. Jednakże na podstawie art. 47 § 4 k.k. Sąd może orzec nawiązkę w mniejszej wysokości w przypadku gdy: nawiązka powodowałaby zbyt duże obciążenie dla sprawcy i jego rodziny lub gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą.

4. w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo z art. 178a k.k., art. 179 k.k., art. 180 k.k. Sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. co najmniej 10.000 zł.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Kiedy weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 marca 2015r?

  1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

    Drodzy czytelnicy, zapraszam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie nasuną się Wam po jego przeczytaniu. W tym celu wystarczy wpisać komentarz lub pytanie do ramki poniżej artykułu.

    Na wszelkie pytania postaram się Wam odpowiedzieć.

    Szanując Waszą prywatność zapewniam, że Wasz adres mailowy nie będzie widoczny na stronie.

    Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *