Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

0
(0)

W artykule Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, opisałem na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego, jakie warunki musi spełnić sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. aby mógł złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz jakie argumenty powinien zawierać wniosek skierowany do Sądu.

Natomiast celem niniejszego artykułu jest opisanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. oraz jakim etapie podejrzany może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego jednakże skierowany do Prokuratury.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

Należy wskazać, iż prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo stypizowane w art. 178a § 1 k.k. Zgodnie z art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

 • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

  lub

 • zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Przed nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015r. przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. minimalny okres zakazu wynosił 1 rok. Natomiast po nowelizacji Kodeksu karnego minimalny okres zakazu wynosi 3 lata. Należy wskazać, iż surowsze przepisy obowiązują tych sprawców, którzy zostali zatrzymaniu po dniu 18 maja 2015r.

Oczywiście 3 – letni okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązuje tylko w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego. Dlatego też przy wyroku skazującym Sąd nie ma możliwości orzeczenia zakazu krótszego niż 3 lata.

Jedyną możliwością dla osób, które popełniły przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. po dniu 18 maja 2015r. do ubiegania się o krótszy niż 3 – letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, gdyż przepisy dotyczące warunkowego umorzenia postępowania karnego nie zostały znowelizowane.

W związku z powyższym Sąd jeżeli uzna, że w sprawie zachodzą szczególne przesłanki może warunkowo umorzyć postępowanie karne w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. Zatem nadal istnieje możliwość odstąpienia przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź Sąd ma możliwość orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat.

Możliwość złożenia do Prokuratury wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Na wstępie należy wskazać do Prokurator, jako oskarżyciel publiczny, może wysłać do Sądu:

 • zwykły akt oskarżenia,

 • akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy na karę uzgodnioną z podejrzanym,

 • wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Dlatego też jeżeli sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a akta jego sprawy są jeszcze w Prokuraturze, to może wysłać do Prokuratury wniosek o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

Jeżeli jednak Prokurator wysłał już akta sprawy wraz z aktem oskarżenia do Sądu, wówczas oskarżony może wysłać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego bezpośrednio do Sądu.

W sytuacji gdy Prokurator przychyli się do wniosku podejrzanego o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wówczas zamiast aktu oskarżenia wysyła do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Następnie Sąd kieruje sprawę na posiedzenie celem rozważenia warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Należy podkreślić, iż tylko Sąd może podjąć decyzję odnośnie warunkowego umorzenia postępowania karnego, gdyż Sąd orzeka w tym przedmiocie wyrokiem. Natomiast Prokurator może taki wniosek jedynie skierować do Sądu.

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz kiedy sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania i odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż Sąd uznaje oskarżonego za winnego zarzucanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego i wydaje wyrok, w którym warunkowo umarza prowadzone wobec oskarżonego postępowanie karne.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. mają szansę na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jeżeli najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł ok. 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zdarzają się jednak sytuacje, że Sąd nawet przy wyższym wyniku alkoholu w wydychanym powietrzu odstępuje od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. oskarżony jedynie przeparkował samochód o klika metrów w godzinach nocnych kierując po parkingu.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje, iż sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. pomimo wydanego wyroku warunkowo umarzającego postępowania karnego zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyśle. Innymi słowy, zachowuje czystą kartę karną.

Będzie miało to decydujące znaczenie dla osób, od których ich praca wymaga posiadania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, a konsekwencją wydania wyroku skazującego będzie utrata zatrudnienia np. nauczyciele, osoby zatrudnione w instytucjach finansowych lub osoby mające dostęp do informacji niejawnych.

Ponadto w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, jak zostało to wcześniej zasygnalizowane, Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub gdy uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od zakazu orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla sprawców przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, którzy zostali zatrzymani po 18 maja 2015r., kiedy to ustawodawca podniósł minimalny okres trwania zakazu w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego z 1 roku do 3 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego został uregulowane w art. 66 k.k. oraz w art. 67 k.k.

W art. 66 k.k. zostały wskazane pozostałe przesłanki, które Sąd bierze pod uwagę przy orzekaniu o warunkowym umorzeniu postępowania karnego:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • sprawca jest niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

które uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Powyższe oznacza, że wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może złożyć tylko sprawca przestępstwa, który jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.

W wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego należy opisać:

 • wszystkie okoliczności dotyczące zarzucanego oskarżonemu przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości, powód dlaczego oskarżony pomimo spożytego wcześniej alkoholu wsiadł za kierownicę samochodu

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa, jego dotychczasowy sposób życia,

 • jakie konsekwencje dla oskarżonego spowoduje wydanie przez Sąd wyroku skazującego oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych np. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy, a co za tym idzie utrata jedynego źródła dochodu.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania należy wskazać następujące warunki:

 • określić na jaki okres próby wnosi się o warunkowe umorzenie postępowania karnego tj. albo na okres 1 roku, albo 2 lat próby. Osoby zatrzymane za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. po dniu 18 maja 2015r. Mogą wnosić o warunkowe umorzenie postępowania również na okres 3 lat próby,

 • zaproponować kwotę świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

 1. Endriu pisze:

  Witam mam takie pytanie byłem nad jeziorem teraz w ten weekend i z piatku na sobote poszedłem spac do auta i jak spałem to nacisłem sprzegło i auto sie potoczyło delikatnie i wjechało auto tyłem w namiot starszej pani na szczescie nic sie nie stało tylko ze ta pani zadzwoniła na policje i przyjechali panowie i wzieli mnie na komende i zaczymali mi prawo jazdy i co mi teraz grozi ? jak ja nawet tym autem nie jechałem i nie było nawet kluczykow w stacyjce ?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli funkcjonariusz zatrzymał Panu dokument prawa jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości to w następnej kolejności wyśle do Prokuratora wniosek o zatrzymanie Pana dokumentu. Jeżeli nie jechał Pan samochodem, a pojazd tylko się stoczył to powinien Pan wystosować stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku policji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, w którym to uzasadnieniu powinien Pan opisać całą sytuację o stoczeniu się pojazdu, że nie uruchomił Pan silnika oraz fakcie, iż kluczyki były poza stacyjką. Natomiast jeżeli Prokurator wydał już postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy to od momentu odebrania postanowienia ma Pan 7 dni na złożenie zażalenia do Sądu Rejonowego.

 2. Endriu pisze:

  I chciałem jeszcze dodac ze jak mnie wzieli na komisariat to miałem robiony test na alkochol i wyszlo mi za 1 razem 0,94mgk a pozniej miałem malejace 0,82mgk

 3. Maria pisze:

  Witam serdecznie

  Bardzo proszę Pana o informację jak postąpić w następującej sprawie. Prawo jazdy zostało zatrzymane za prowadzenie samochodu po g. 23 pod wpływem alkoholu (0.7 promila). Oskarżony złożył podczas przesłuchania na policji wniosek (kierowany do prokuratury) o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Prokurator odrzucił wniosek. Czy teraz należy złożyć taki wniosek do Sądu wraz z wszystkimi załącznikami czy też policja przesyła poprzedni wniosek kierowany do prokuratury wraz z wszystkimi załącznikami, a oskarżony teraz kieruje wniosek do Sądu już bez załączników? Gdzie zdobyć informację jaki dokument wpłynął do Sądu (czy akt oskarżenia, czy akt oskarżenia wraz z wnioskiem)? Liczę na Pana odpowiedź. Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, odpowiadając na Pani pytania:
   1. jedynym pewnym sposobem ustalenia, potwierdzenia, że Prokurator wraz z aktem oskarżenia i aktami sprawy przekazał Sądowi złożony przez oskarżonego wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego z wszystkimi dołączonymi do niego dokumentami jest osobista wizyta w Sadzie – w czytelni akt (po wcześniejszym jednodniowym telefonicznym zamówieniu akt na czytelnię) i zapoznanie się z aktami sprawy. Jest ważne, by to sprawdzić, nie wolno zakładać, że wniosek z załącznikami został na pewno przekazany Sądowi. Oczywiście, tak powinno być, ale Prokuraturze zdarzają się podobne wpadki, podyktowane nie tyle złą wolą co bałaganem w dokumentacji spraw.

   2. Oskarżony powinien ponownie złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Nie musi ponownie składać wszystkich załączników, lecz powołać się na załączniki dołączone do poprzedniego wniosku złożonego na etapie postępowania przygotowawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *