Za jakie wykroczenia funkcjonariusz policji zatrzyma dokument prawa jazdy po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku

0
(0)

W poprzednim artykule zatytułowanym Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku dotyczącej kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego opisałem w jakich sytuacjach funkcjonariusz policji może zatrzymać dokument prawa jazdy. O ile przed 18 maja 2015 roku policjant mógł za pokwitowaniem zatrzymać prawo jazdy w razie:

 • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduję się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
 • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność;
 • podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy;
 • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy;
 • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy;
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 puntów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego

to po nowelizacji, która wchodzi w życie 18 maja 2015 roku uprawnienia policjanta do zatrzymania prawa jazdy będą większe, ponieważ zatrzyma on dokument także za:

 • stwierdzenie na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy kierowca popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 k.w. (stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym), art. 87 § 1 k.w. (jazda w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka), art. 92a k.w. (niestosowanie się do ograniczenia prędkości) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 k.w. (niezachowanie ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych)
 • stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a (brak dokumentu stwierdzającego legalizację blokady alkoholowej w samochodzie lub brak dokumentu stwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej w pojeździe) ustawy o kierujących pojazdami lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku orzeczenia o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.
 • ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym
 • przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Podsumowując nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym daje funkcjonariuszowi policji nowe narzędzia do pozbawienia kierowcy dokumentu prawa jazdy, które są wymienione powyżej. Szerzej o wykroczeniach opisanych powyżej, za które policjant zatrzyma prawo jazdy w następujących artykułach:

Zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

Zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym

Zatrzymanie prawa jazdy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub popełnieniu 3 wykroczeń z art. 86 § 1 k.w., 87 § 1 k.w., 92a § k.w. Lub 98 k.w.,

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Za jakie wykroczenia funkcjonariusz policji zatrzyma dokument prawa jazdy po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy czytelnicy, zapraszam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie nasuną się Wam po jego przeczytaniu. W tym celu wystarczy wpisać komentarz lub pytanie do ramki poniżej artykułu.

  Na wszelkie pytania postaram się Wam odpowiedzieć.

  Szanując Waszą prywatność zapewniam, że Wasz adres mailowy nie będzie widoczny na stronie.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *