Zatrzymane prawo jazdy za kolizję

5
(1)

Zatrzymane prawo jazdy za kolizję? Tak, to możliwe. Od rozpoczętej w kwietniu 2014r. akcji Policji „Zero tolerancji dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego” Policjanci zatrzymują kierowcom prawo jazdy nawet za niegroźne kolizje drogowe.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Za co Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy?

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który spowodował kolizję drogową, ponieważ za to wykroczenie – spowodowania kolizji drogowej kierowca może zostać skazany przez Sąd na zakaz prowadzenia pojazdów.

Czym jest kolizja drogowa?Spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie drogowe z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń, według którego kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową – za spowodowanie kolizji, a więc popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń kierowca może zostać skazany przez Sąd na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

zatrzymanie prawa jazdy za kolizję

Podsumowując: na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Policjant ma prawo zatrzymać kierującemu pojazdem prawo jazdy, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Co to oznacza?

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy przez Policję za kolizję drogową

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję Policjant wystawia kierowcy pokwitowanie? – W momencie zatrzymania dokumentu prawa jazdy Policjant wystawia kierowcy pokwitowanie. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy to dokument wystawiony przez Policję na dowód zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję można jeździć samochodem?

Kierowca, któremu Policjant zatrzymał dokument prawa jazdy za kolizję drogową, może jeździć samochodem przez 7 dni od zatrzymania prawa jazdy.

Co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję za kolizję drogową?

Przekazanie zatrzymanego prawa jazdy za kolizję do Sądu – Policja w ciągu 7 dni od zatrzymania kierowcy prawa jazdy za kolizję drogową przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu wraz z wnioskiem wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu.

Decyzja Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję – Sąd w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu prawa jazdy wydaje postanowienie, w którym albo zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję, albo nakazuje jego zwrot kierowcy

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję?

Wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie kolizji – kierowca, któremu Policja zatrzymała prawo jazdy za kolizję drogową powinien wysłać do Sądu pismo – wniosek o odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy i zarządzenie jego zwrotu. W piśmie do Sądu kierowca powinien przedstawić argumenty przemawiające za zwróceniem mu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. Dzięki temu Sąd przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy zapozna się z argumentami kierowcy, co znacząco zwiększa szansę na odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy Sąd może oddać prawo jazdy zatrzymane przez Policję?

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego kierowcy za spowodowanie kolizjiSąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kolizję drogową. Wówczas od razu po wydaniu przez Sąd postanowienia o zwrocie prawa jazdy kierowca może odebrać dokument prawa jazdy w Sekretariacie Sądu.

Zatrzymanie przez Sąd prawa jazdy za spowodowanie kolizji – Sąd może również uwzględnić wniosek Policji i wydać postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy odebranemu kierowcy przez Policję za kolizje drogową. Wówczas Sąd przesyła dokument prawa jazdy zatrzymany kierowcy do Wydziału Komunikacji.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kolizję?

Jak przekonać Sąd do zwrotu dokumentu prawa jazdy zatrzymanego kierowcy za spowodowanie kolizji? – Podejmując decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za kolizję drogową Sąd bierze pod uwagę takie okoliczności jak:

 1. stopień zagrożenia, jaki kierowca stworzył dla bezpieczeństwa w komunikacji powodując kolizję drogową
 2. sposób dotychczasowego życia kierowcy, w szczególności, czy kierowca był wcześniej karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
 3. jakie skutki dla kierowcy i jego rodziny pociągnie za sobą zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję drogową

Jak zaskarżyć decyzję Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie kolizji? – Kierowca może zaskarżyć postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową. W tym celu powinien wysłać do Sądu pismo – zażalenie na zatrzymanie dokumentu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zatrzymane prawo jazdy za kolizję, zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Zatrzymane prawo jazdy za kolizję

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Zapraszam do dyskusji. Pytajcie – na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.

  Zapraszam również do kontaktu telefonicznego pod nr 697 053 659 lub mailowego na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  Możecie również skorzystać z bezpłatnej konsultacji w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Warszawie przy ul. Rymanowskiej 5

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *