Zatrzymanie prawa jazdy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub popełnieniu trzech wykroczeń z art. 86 § 1 k.w., 87 § 1 k.w., 92a § k.w. lub 98 k.w.,

0
(0)

W artykule Za jakie wykroczenia funkcjonariusz policji może zatrzymać dokument prawa jazdy po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku opisałem za jakie dodatkowe wykroczenia funkcjonariusz policji po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku za pokwitowaniem zatrzyma dokument prawa jazdy. W tym artykule skupmy się na zagadnieniu zatrzymania prawa jazdy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub popełnieniu trzech wykroczeń z art. 86 § 1 k.w., 87 § 1 k.w., 92a k.w. Lub art. 98 k.w.

Ustawodawca w nowelizacji przewidział, że funkcjonariusz zatrzyma za pokwitowaniem dokument prawa jazdy w razie stwierdzenia na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy kierowca popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 k.w., 87 § 1 k.w. 92a k.w. lub 98 k.w. Oznacza to, że kierowca, który:

 • posiada dokument prawa jazdy mniej niż 2 lata;
 • popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji tj.
 • art. 173 k.k. (katastrofa w komunikacji)
 • art. 174 k.k. (sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy)
 • art. 175 k.k. (przygotowanie do spowodowania katastrofy)
 • art. 177 k.k. (spowodowanie wypadku w komunikacji)
 • art. 178a k.k. (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego)
 • art. 179 k.k. (dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu)
 • art. 180 k.k. (zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych)
 • przestępstwo musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu

lub

 • posiada dokument prawa jazdy mniej niż 2 lata
 • popełnił trzy wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń tj:
 • art. 86 § 1 lub 2 k.w. (zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym)
 • art. 87 § 1 k.w. (prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka)
 • art. 92a k.w. (niestosowanie się do ograniczenia prędkości) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h
 • art. 98 k.w. (niezachowanie ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych)
 • wykroczenia wymienione powyżej muszą być stwierdzone prawomocnymi rozstrzygnięciami, czyli przyjęciem i nie odwołaniem się od mandatu za w/w wykroczenie lub wykroczenie opisane powyżej musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu.

 straci dokument prawa jazdy oraz zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami Starosta wyda decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Wyżej wymienione przesłanki zatrzymania prawa jazdy muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że jeżeli jedna z w/w przesłanek nie występuje, wówczas funkcjonariusz policji nie może zatrzymać Twojego dokumentu prawa jazda. Dla przykładu jeżeli popełniłeś trzy wykroczenia z art. 92a k.w. czyli niestosowanie się do ograniczenia prędkości, ale tylko dwa z tych wykroczeń było przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h a jedno wykroczenie było przekroczeniem prędkości chociażby o 29 km/h, to wówczas policjant nie ma prawa zatrzymać dokumentu prawa jazdy zgodnie z nowelizacją ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 marca 2015 roku.

Dodatkowo należy podkreślić, iż przepis ten nie ma w ogóle zastosowania, jeżeli kierowca posiada prawo jazdy od ponad dwóch lat.

Niestety także trzeba zaznaczyć, iż w przypadku kierowcy, który posiada prawo jazdy przez okres krótszy niż dwa lata, i który popełnił przestępstwo z art. 177 § 1 k.k. (spowodowanie wypadku w komunikacji) stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu, wówczas takiemu kierowcy zostanie zatrzymany dokument prawa jazdy oraz uprawnienia do kierowania pojazdami.

Szerzej o zagadnieniu zatrzymania prawa jazdy po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku w artykułach:

Zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

Zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

14 odpowiedzi na Zatrzymanie prawa jazdy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub popełnieniu trzech wykroczeń z art. 86 § 1 k.w., 87 § 1 k.w., 92a § k.w. lub 98 k.w.,

 1. kierowca zawodowy pisze:

  Zostalo mi zatrzymane prawo jazdy za wyprzedzanie na 3 w terenie zabudowanym. Przekroczylem pradkosc o 35 km/h oraz rozmawialem przez telefon. Przyznalem sie do popelnienia wykroczen ale co dalej? Czy sad moze mi odebrac prawo jazdy? Zaluje tego co zrobilem ale niestety pracodawca zmusza mnei do lamanie przepisow co oczywiscie nei usprawiedliwia tego co zrobilem. Jezeli strace prawo jazdy to strace prace. Prosze o pomoc.

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Witam, działania jakie powinien Pan podjąć zależą od tego na jakim etapie jest Pana sprawa. Jeżeli zostało wydane przez Sąd postanowienie o zatrzymania prawa jazdy, to powinien Pan złożyć w ciągu 7 dni od jego otrzymania zażalenie. W zażaleniu powinien Pan opisać wszystkie okoliczności popełnionego przez Pana wykroczenia oraz uzasadnić, że zagrożenie które Pan stworzył nie było duże i nie uzasadnia wydania przez Sąd postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.
   Ponadto jak Pana sprawa zostanie zarejestrowania pod sygn. akt W, powinien Pan złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny. We wniosku powinien Pan również napisać jakie konsekwencje spowoduje dla Pana i Pana rodziny orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy.

   • kierowca zawodowy pisze:

    Od zatrzymania prawa jazdy minelo ponad tydzien. Spodziewam sie pisma z sadu o postanowieniu zatrzymania prawa jazdy w przeciagu do dwoch tygodni.

   • kierowca zawodowy pisze:

    Czy we wniosku musze podac na jaka wysokosc grzywny sie zgadzam poddajac sie dobrowolnie karze?

    • Agnieszka Rzeszut pisze:

     tak, we wniosku o dobrowolne poddanie się karze powinien Pan podać swoją propozycję dotyczącą wysokości kary grzywny.

     • kierowca zawodowy pisze:

      dziekuje za odpowiedz. sytuacja miala miejsce 25 czerwca a ja nadal nie otrzymalem postanowienia sadu. czy sad ma mi dostarczyc postanowienie do 2 tygodni od otrzymania dowodow z policji czy 2 tygodnie ma na rozpatrzenie i termin moze sie wydluzyc ze wzgledu na dostarczenie poczta?

     • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

      Witam,

      od dnia, w którym zatrzymano Panu dokument prawa jazdy, funkcjonariusze Policji mają 7 dni na złożenie do Sądu wniosku o zatrzymanie Pańskiego dokumentu prawa jazdy. Od momentu kiedy taki wniosek wpłynie do Sądu, Sąd ma 14 dni na wydanie decyzji czy podtrzymać decyzję funkcjonariusza policji czy jednak zwrócić Panu dokument prawa jazdy. Niestety jest to termin instrukcyjny i nie wywołuje żadnych skutków prawnych w przypadku nie wydania decyzji w przeciągu tych 14 dni. Jak sprawa się przedłuża, może Pan złożyć do Sądu wniosek/prośbę o pilne rozpoznanie wniosku policji, ponieważ sprawa się nie wyjaśniła od 25 czerwca br.

 2. kierowca z 11 letnim stażem pisze:

  Witam,
  Zostało mi zatrzymane prawo jazdy w związku z wyprzedzaniem przed przejściem dla pieszych z art.86.1 kw (piesi nie znajdowali się na pasach – nie usprawiedliwiam tu swojego wykroczenia, ponieważ wiem, że jest to niedozwolone – ale czy była to przesłanka do zabrania mi uprawnień)…Czy w związku z powyższym artykułem na tej stronie jest to słuszna decyzja ? Dodam jeszcze, że posiadam uprawnienia (kat.b i c) od 11 lat i w życiu miałem 4 mandaty (za prędkość – przekroczenie o 20 km, za zawracanie na zakazie, za wjazd na most w godz.nieuprawnionych, oraz za rozmowę przez tel komórkowy).
  Proszę o pomoc.

  • kierowca z 11 letnim stażem pisze:

   Dodam jeszcze, że prędkość, z którą się poruszałem w momencie wyprzedzania przekraczała niewiele ponad 35 km/h i prawo jazdy zostało mi zabrane z powodu jednego wykroczenia tj. wyprzedzania przed przejściem lecz policjanci powołali się na art.86 kodeksu wykroczeń tj. spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawa miała miejsce 3 dni temu, więc nie mam jeszcze postanowienia sądu.

   • Agnieszka Rzeszut pisze:

    Witam, w ciągu kilku dni powinien Pan otrzymać z Sądu postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Na to postanowienie przysługuje Panu zażalenie. Zażalenie należy złożyć do Sądu w ciągu 7 dni od odebrania postanowienia. W zażaleniu powinien Pan podnieść, że nie popełnił Pan wykroczenia z art. 86 par 1 k.w., a jedynie wykroczenie z art. 92a k.w. tj. niestosowanie się do ograniczenia prędkości. W zażaleniu należy podnieść wszystkie okoliczności, które będą wskazywały, że Pana zachowanie nie wyczerpało znamion wykroczenia z art. 86 par 1 k.k., a co za tym idzie, że brak jest podstaw do zatrzymania Panu prawa jazdy. W swoim piśmie może Pan również wskazać argumenty do jakich celów wykorzystuje Pan samochód i jakie konsekwencje spowoduje dla Pana zatrzymanie przez Sąd prawa jazdy.

    • kierowca z 11 letnim stażem pisze:

     Dziękuję za odpowiedź,
     Oczywiście jeżeli otrzymam takie postanowienie to złożę zażalenie. Dla ścisłości ja w momencie wyprzedzania poruszałem się z prędkością ok 35-40 km/h (czyli prawidłowo).
     Czy jest możliwość, że sąd nie zatrzyma mi prawa jazdy, ponieważ dzisiaj byłem złożyć wyjaśnienia na komisariacie i Policjantka, która skierowała sprawę do Sądu do rozpatrzenia powoływała się już na inne artykuły tj. 90 i 97 kw (tj. niezatrzymanie się przed przejściem dla pieszych , wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych oraz przekroczenie linii ciągłej przy wyprzedzaniu ). Mam teraz tydzień na złożenie pisemnych wyjaśnień na Policji po czym – tak zostałem poinformowany sprawa razem z moimi wyjaśnieniami trafi do Sądu z zarzutami z art.90 oraz 97 kw…a na razie trafił tylko tak jakby wniosek o zatrzymanie uprawnień z art.86 ust.1. (czyli nieprawidłowa podstawa zabrania mi uprawnień). Proszę o odpowiedź czy dobrze wnioskuję…
     Serdecznie Dziękuję i Pozdrawiam

     • Agnieszka Rzeszut pisze:

      Witam, z Pana opisu wynika, że przeciwko Panu prowadzone są dwie sprawy. Jeżeli Policjantka przedstawiła Panu jedynie zarzut z art. 90 k.w, oraz z art. 97 k.w., to powinna zwrócić Panu prawo jazdy, gdyż w przypadku tych wykroczeń nie orzeka się zakazu prowadzenia pojazdów a tylko karę grzywny. Inaczej jest w przypadku wykroczenia z art. 86 par 1 k.w., gdzie Sąd może zatrzymać Panu prawo jazdy i obok kary grzywny orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak tylko otrzyma Pan z Sądu postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy powinien Pan złożyć na nie zażalenie, gdyż ma Pan szansę, że Sąd zwróci Panu dokument prawa jazdy.

 3. kierowca pisze:

  Witam,
  Proszę o poradę. 4 dni temu miałem kolizję w wyniku, której uszkodzone zostały oba auta. Pasażerom nic się nie stało, tylko jedna osoba w wyniku peknięcia szyby miała zszywaną skroń, ale tego samego dnia wyszła za szpitala. Policjant po całym zdarzeniu zabrał prawo jazdy czego powodem było wyprzedzanie na podwojnej linii ciągłej, a na pokwitowaniu jest zapis, zatrzymanie prawa jazdy za stworzenie niebezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dostałem żadnego mandatu. Potrzebuje prawa jazdy, ponieważ pracuję jako kierowca i dziennie pokonuję 400km. Jaki dokument i gdzie musze złożyc, aby strac sie odzyskac prawo jazdy?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, oto, co się będzie działo z Pana dokumentem prawa jazdy. Policjant w terminie 7 dni od odebrania Panu dokumentu prawa jazdy ma obowiązek wysłać je do Sądu rejonowego właściwego dla miejsca kolizji z wnioskiem, by Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu Panu prawa jazdy. Sąd w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy z dołączonym do wniosku dokumentem musi wydać postanowieniem w w którym albo uwzględni wniosek Policji i zatrzyma Panu prawo jazdy albo wniosku nie uwzględni i nakaże zwrócić Panu dokument prawa jazdy. we wniosku do Sądu Policja z pewnością opisze, że popełniając wykroczenie wyprzedzania na podwójnej ciągłej stworzył Pan tak poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji, że uzasadnione jest orzeczenie wobec Pana zakazu prowadzenia pojazdów, a w konsekwencji wcześniejsze zatrzymanie dokumentu prawa jazdy.

   A teraz co może Pan zrobić? Powinien Pan ustalić telefonicznie dzwoniąc na Policji i do Sądu czy do Sądu wpłynął już Pana dokument prawa jazdy i czy Sąd już zarejestrował sprawę – zostanie ona zarejestrowana pod syg. Ko. Od razu po ustaleniu tego faktu powinien Pan złożyć na biurze podawczym Sądu oraz wysłać faksem pismo – stanowisko wobec wniosku Policji, w którym Pan wniesie o nieuwzględnienie wniosku Policji i orzeczenie zwrotu dokumentu prawa jazdy. Jeśli Sąd pomimo tego wyda postanowienie o zatrzymaniu Panu prawa jazdy, wówczas powinien Pan rozważyć zaskarżenie tego postanowienia zażaleniem w terminie 7 dni od jego otrzymania. Proszę pamiętać, że Sąd podejmie decyzję o zatrzymaniu albo odmowie zatrzymania Pana prawa jazdy na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału Pana i Policji i bez zawiadamiania Pana o terminie podjęcia tej decyzji. Stąd tak ważne jest, by Sąd otrzymał przed podjęciem decyzji Pana pismo z argumentacją o bezzasadności i niecelowości zatrzymania Panu prawa jazdy. W innym wypadku, gdy nie przekaże Pan Sądowi swojego stanowiska przed wydaniem przez Sąd postanowienia, wówczas Sąd będzie znał jedynie argumenty Policji. Więcej na ten temat, więcej o tym, jak powinno został sformułowane stanowisko obwinionego wobec wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy oraz zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy może Pan przeczytać w artykułach stanowisko wobec wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie z art.86 paragraf 1 k.w. oraz zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie z art.86 paragraf 1 k.w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *