Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku

5
(4)

W tym artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku” przeczytasz:

 • czy za spowodowanie wypadku można stracić prawo jazdy?
 • czy Policjant może zabrać kierowcy prawo jazdy po wypadku?
 • na jakiej podstawie prawnej Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku?
 • co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję za wypadek?
 • czy po zatrzymaniu prawa jazdy za wypadek można jeździć samochodem?
 • czy Sad może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku?
 • na ile zabierają prawo jazdy za wypadek, czyli jak długi może być zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy Policjant może zabrać prawo jazdy za spowodowanie wypadku ?

Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku? – Tak, to możliwe. Policjant jest uprawniony do zatrzymania kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego.

zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie wypadku

Uprawnienie Policji do zatrzymania prawa jazdy za spowodowanie wypadku wynika z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem Policjant ma prawo zatrzymać kierującemu pojazdem dokument prawa jazdy, w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Spowodowanie wypadku drogowego stanowi przestępstwo z art.177 par. 1 lub 2 k.k. za które Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Podsumowując:

Na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo do zatrzymania prawa jazdy kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego, ponieważ za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego kierowca może zostać ukarany przez Sąd zakazem prowadzenia pojazdów

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy po zabraniu prawa jazdy za spowodowanie wypadku można jeździć samochodem?

Po zatrzymaniu prawa jazdy Policjant wystawia kierowcy pokwitowanie. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy to dokument wystawiony przez Policję na potwierdzenie zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego może jeździć samochodem przez 7 dni od zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Co się dzieje po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku ?

W terminie 7 dni od odebrania kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego Policja przekazuje dokument prawa jazdy do Prokuratury wraz z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy.

Prokurator w ciągu 14 dni od otrzymania od Policji dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie wypadku wydaje postanowienie, w którym albo zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję, albo nakazuje jego zwrot kierowcy

Więcej na procedury zatrzymania prawa jazdy temat przeczytasz w artykułach:

Czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku?

To nie Policjant, ale Prokurator podejmuje decyzję czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego. Kierowca, którego prawo jazdy zostało odebrane przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego powinien wysłać do właściwej miejscowo Prokuratury pismo – wniosek o odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy i zarządzenie jego zwrotu. Pismo to należy złożyć do Prokuratury od razu po wpłynięciu wniosku Policji o zatrzymanie kierowcy dokumentu prawa jazdy. Chodzi o to, by Prokurator, przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, zapoznał się z argumentami przemawiającymi za zwróceniem kierowcy prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. Takie działanie znacząco zwiększa szansę kierowcy, który spowodował wypadek drogowy na odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. Pismo – wniosek o odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy i zarządzenie jego zwrotu może złożyć kierowca, którego prawo jazdy zostało zatrzymane, jak i działający w jego imieniu Adwokat

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy Prokurator może oddać kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję?

Prokurator może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za spowodowanie wypadku drogowego. Wówczas od razu po wydaniu postanowienia o zwrocie prawa jazdy kierowca może odebrać dokument prawa jazdy w Sekretariacie Prokuratury.

Prokurator może również uwzględnić wniosek Policji i postanowić o zatrzymaniu prawa jazdy odebranemu kierowcy przez Policję za wypadek drogowy. Wówczas Prokurator przesyła dokument prawa jazdy zatrzymany kierowcy przez Policję za spowodowanie wypadku do Wydziału Komunikacji.

Jak argumenty mogą przekonać Prokuratora do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego kierowcy przez Policję ?

Podejmując decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie wypadku drogowego Prokurator bierze pod uwagę:

 1. skutki wypadku drogowego, a więc jakich obrażeń ciała doznała osoba poszkodowana w wypadku drogowym?
 2. okoliczności wypadku drogowego, w szczególności, jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca, który spowodował wypadek drogowy?
 3. dotychczasowy sposób życia kierowcy, któremu Policja zatrzymała prawo jazdy za spowodowanie wypadku drogowego, w szczególności, czy kierowca był wcześniej karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
 4. jakie konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny pociągnie za sobą zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?
 5. zachowanie kierowcy po spowodowaniu wypadku drogowego, np. w celu przeproszenia i zadośćuczynienia osobie poszkodowanej w wypadku drogowym

Zaskarżenie decyzji Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za wypadek drogowy

Kierowca może zaskarżyć postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za wypadek drogowy. W tym celu powinien złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy przez Prokuratora należy złożyć do Sądu za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Sąd rozpoznaje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za wypadek

Po wpłynięciu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy Prokurator przekazuje akta sprawy z zażaleniem do Sądu celem rozpoznania zażąlenia.

Sąd po rozpoznaniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy za wypadek :

 • albo uwzględnia zażalenie – wówczas uchyla postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku
 • albo nie uwzględni zażalenia – wówczas utrzymuje w mocy postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za wypadek.

Na ile zabierają prawo jazdy za wypadek?

Decyzja Prokuratora o zabraniu kierowcy prawa jazdy za wypadek ma charakter tymczasowy, a więc obowiązuje do zakończenia sprawy karnej przeciwko korowcy o spowodowanie wypadku drogowego.

To dopiero Sąd w wyroku kończącym sprawę karną kierowcy o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego decyduje, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd może, ale nie musi wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego. Jeśli Sąd zdecyduje się orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego, to na okres od 1 roku do 15 lat.

Odpowiadając zatem wprost na pojawiające się w Internecie pytanie „Na ile zabierają prawo jazdy za spowodowanie wypadku?” Sąd nie musi zakazać kierowcy kierowania samochodem za spowodowanie wypadku. Sąd może zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku na okres od 1 roku do 15 lat

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku, zatrzymane prawo jazdy za spowodowanie wypadku, zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *