Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym

0
(0)

W tym artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym” dowiesz się:

 • na czym polega wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym opisane w art.86 par.1 k.w.?
 • czy każde naruszenie przepisów ruchu drogowego stanowi wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w.?
 • czy Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za popełnienie wykroczenia z art.86 par.1 k.w., a więc za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?
 • czy można otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym – wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.?
 • jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym – co to takiego?

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym to wykroczenie drogowe opisane w art.86 par. 1 k.w. polegające na stworzeniu prze uczestnika ruchu drogowego, np. kierującego pojazdem realnego i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa innych osób uczestniczących w ruchu drogowym.

Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym – art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostało opisane w art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń:

art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny.

art.86 par. 3 Kodeksu Wykroczeń zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym

W razie popełnienia wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę prowadzącą pojazd Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.

Na czym polega wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w.?

Wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w. popełnia osoba uczestnicząca w ruchu drogowym – pieszy, rowerzysta czy kierujący pojazdem mechanicznym – np. samochodem, motocyklem, która nie dołożyła należytej ostrożności, w wyniku czego stworzyła realne i bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Użyte w art.86 par. 1 k.w. sformułowanie kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oznacza, że:

 • wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym popełnia tylko ten uczestnik ruchu drogowego, np kierujący pojazdem, który zachował się nieostrożnie, a więc nie dołożył należytej ostrożności – wymaganej od osoby uczestniczącej w ruchu drogowym
 • wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym popełnia tylko ten uczestnik ruchu drogowego, którego nieostrożne zachowanie doprowadziło do powstania realnego, konkretnego i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nie każde naruszenie przepisów ruchu drogowego oznacza automatycznie popełnienie wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wykroczenie stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w. popełnia tylko ten, kto poprzez zachowanie nieostrożne, niezgodne z przepisami ruchu drogowego stworzył konkretną, zagrażającą bezpośrednio innym osobom sytuację na drodze. Nie chodzi zatem o stworzenie hipotetycznego, teoretycznego zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji, ale o spowodowanie zagrożenia realnego, bezpośredniego, a więc takiego, które mogło natychmiast, bezpośrednio przerodzić się w kolizję czy wypadek drogowy.

Kiedy kierowca popełnia wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.?

Zachowanie kierującego pojazdem stanowi wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a więc stanowi wykroczenie z art.86 par. 1 k.w. tylko wówczas, gdy spełnia łącznie 2 przesłanki:

 • zachowanie kierowcy było nieostrożne, to jest sprzeczne z przepisami ruchu drogowego lub po prostu nierozważne (nawet jeśli kierowca nie naruszył konkretnego przepisu Ustawy Prawo o ruchu drogowym)

i jednocześnie

 • nieostrożne zachowanie kierowcy spowodowało realne i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zachowanie kierowcy musi być zarazem nieostrożne jak i stworzyć bezpośrednie i realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tylko wówczas zachowanie kierowcy stanowi wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kto ustala, czy kierowca popełnił wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.?

To Policjant dokonuje pierwszej oceny, czy kierowca popełnił wykroczenie spowodowania zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w.

Jeśli w ocenie Policjanta kierowca popełnił wykroczenie z art.86 par. 1 k.w., wówczas:

 • albo proponuje kierowcy przyjęcie mandatu karnego
 • albo kieruje do Sądu wniosek o ukaranie kierowcy za popełnienie wykroczenia do Sądu.
zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym

Jeśli kierowca odmówił przyjęcia mandatu za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w., wówczas Policjant kieruje do Sądu wniosek o ukaranie kierowcy za popełnienie wykroczenia stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji.

Jeśli kierowca przyjął mandat za popełnienie wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wówczas sprawa jest prawomocnie zakończona i nie trafia do Sądu.

Jeśli kierowca nie przyjął mandatu za wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, wówczas sprawa trafia do Sądu i to Sąd w wyroku – uniewinniającym albo skazującym – decyduje, czy kierowca popełnił zarzucane mu wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.

Czy Policjant może zatrzymać prawo jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?

Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym?

Tak, to możliwe. Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy za popełnienie wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.?

Podstawą prawną pozwalającą Policjantowi na zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym przez Policję jest art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym – podstawa zatrzymania prawa jazdy

Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez kierowcę wykroczenia, za które Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art.86 par. 3 k.w. za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Sąd może wymierzyć kierowcy, oprócz kary grzywy, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Podsumowując:  

Na podstawie art.135 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant może dokonać zatrzymania prawa jazdy kierowcy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w., gdyż za to wykroczenie, zgodnie z art.86 par. 3 k.w. Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Poniżej przedstawię 2 najczęstsze przykłady, w których następuje zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym:

 • zatrzymanie dokumentu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej
 • zatrzymanie kierowcy prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym przez spowodowanie kolizji

Najczęstszym przykładem wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w. jest spowodowanie kolizji drogowej.

Spowodowanie kolizji drogowej to spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji na skutek nie zachowania należytej ostrożności.

Dlatego spowodowanie kolizji drogowej jest zawsze wykroczeniem z art.86 par.1 k.w.

Policjant może, to znaczy ma prawo zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej, a więc za wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Sformułowanie Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej oznacza, że Policjant może, ale nie musi zatrzymać kierowcy prawa jazdy za spowodowanie kolizji. Decyzja Policjanta powinna być wyważona i rozważna, by nie zatrzymywać prawa jazdy ostrożnym kierowcom za chwilę nieuwagi skutkującą kolizją drogową. Warto pamiętać, że to nie Policjant, ale Sąd podejmuje decyzję, czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji, a na postanowienie Sądu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym kierowcy przysługuje zażalenie.

Więcej na temat zatrzymania prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej przeczytasz w artykułach:

Zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym przez przekroczenie prędkości w terenie niezabudowanym

Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy z przekroczenie prędkości w terenie niezabudowanym tylko wówczas, gdy przekroczenie prędkości stworzyło realne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przekroczenie prędkości przez kierowcę stanowi wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par.1 k.w. tylko wówczas, gdy na skutek przekroczenia prędkości przez kierowcę doszło do powstania realnego i bezpośredniego zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przekroczenie prędkości administracyjnej jest zawsze zachowaniem sprzecznym z przepisami ruchu drogowego, ale nie zawsze doprowadza do powstania realnego i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji. Wyobraźmy sobie przekroczenie prędkości administracyjnej o 30 km/ha w terenie niezabudowanym – rzadko kiedy takie przekroczenie prędkości będzie stwarzało realne zagrożenie w ruchu drogowym. Dla przykładu – w jednej ze spraw, w której byłem obrońcą kierowcy obwinionego o wykroczenie z art.86 par. 1 k.w. polegające na przekroczeniu prędkości w terenie niezbudowanym o ponad 80 km/ha biegły z zakresu ruchu drogowego wydał opinię, zgodnie z którą kierowanie samochodem z prędkością 210 km/ha na autostradzie nie stworzyło bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?

To Policjant decyduje, czy zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy za popełnione przez kierowcę wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy za wykroczenie z art.86 par.1 k.w. Oznacza to, że zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym jest fakultatywne – Policjant może, ale nie musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy.

Zatrzymanie kierowcy prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym – co dalej?

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za popełnienie wykroczenia z art.86 par. 1 k.w. Policjant w ciągu 7 dni przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu Rejonowego z wnioskiem o jego zatrzymanie.

Sąd w ciągu 14 dni wydaje postanowienie, w którym:

 • zatrzymuje dokument prawa jazdy, a więc uwzględnia wniosek Policji uznając, że zatrzymanie kierowcy dokumentu prawa jazdy przez Policję było uzasadnione

albo

 • nakazuje zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy uznając, że zatrzymanie prawa jazdy prawa jazdy było nieuzasadnione

Kiedy Sąd zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?

Sąd powinien postanowić o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym jeżeli uzna, że:

 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił wykroczenie z art.86 par. 1 k.w., a więc nieostrożnym, sprzecznym z przepisami ruchu drogowego zachowanie spowodował realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

a jednocześnie

 • w ocenie Sądu należy natychmiast wyeliminować kierowcę z ruchu drogowego, gdyż dalsze prowadzenie pojazdu przez kierowcę stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji

Kiedy Sąd powinien zwrócić kierowcy zatrzymane prawo jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?

Sąd powinien nakazać zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy zatrzymany przez Policję, jeśli oceni, że:

 • zachodzi wątpliwość, czy kierowca popełnił wykroczenie z art.86 par. 1 k.w., a więc czy spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

lub

 • pomimo popełnienia przez kierowcę wykroczenia stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w. nie ma potrzeby wyeliminowania kierowcy z ruchu drogowego

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.

Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, a więc za popełnienie wykroczenia z art.86 par. 1 k.w. kierowcy przysługuje zażalenie.

Kierowca powinien złożyć zażalenie, a więc odwołać się od decyzji Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia Sądu.

Złożenie zażalenia po terminie, a więc po upływie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy jest bezskuteczne – zażalenie nie zostanie rozpoznane. Jeśli kierowca nie mógł zaskarżyć decyzji Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie, wówczas powinien złożyć do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy dołączając do niego zażalenie oraz podać i udokumentować okoliczności, przez które nie złożył zażalenia w terminie.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.?

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym powinien:

 • wysłać do Sądu pismo – wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.

a jeżeli Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

 • złożyć zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w.

Zgodnie z art.86 par. 3 k.w. za popełnienie wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym określonego w art.86 par. 1 k.w. Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd może, ale nie musi wymierzyć kierowcy, za popełnienie wykroczenia z art.86 par. 1 k.w. zakaz prowadzenia pojazdów.

Jeśli Sąd zdecyduje się wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, to:

 • w wyroku określa rodzaj pojazdów, których dotyczy zakaz prowadzenia
 • w wyroku określa czas obowiązywania zakazu – przy czym najniższy zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 6 miesięcy, a najdłuższy 3 lata
 • w wyroku zalicza kierowcy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy – jeśli doszło do zatrzymania kierowcy prawa jazdy

Sąd może nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli Sąd zdecyduje się na orzeczenie wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów to na minimum 6 miesięcy. Sąd nie może skazać kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 6 miesięcy, np. na 3 miesięcy.

Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie z art.86 par. 1 k.w. przeczytasz w artykule „Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, zatrzymane prawo jazdy za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *