Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku

0
(0)

Ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw znowelizowała także ustawę o kierujących pojazdami, która to miała uregulować wszelkie zagadnienia związane z kierowcami poruszającymi się po polskich drogach.

Na wstępie należy poruszyć temat wydawania dokumentu prawa w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów z wyłączeniem poszczególnych kategorii prawa jazdy. Niestety znowelizowana ustawa o kierujących pojazdami wprost przewiduje, iż kierowca, który nie ma podstawowej kategorii prawa jazdy, jaką jest KAT. B nie dostanie dokumentu prawa jazdy. Dla przykładu jeżeli wobec kierowcy został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pojazdów, do których uprawnia KAT C i C+E to wydział komunikacji nie wyda prawa jazdy, ponieważ kierowca ten ma zakaz prowadzenia pojazdów na podstawową KAT B, bez której dokument prawa jazdy nie może być wydany. Oczywistym jest, że takie rozstrzygnięcie podlega ogromnym wątpliwościom, natomiast głębsze analizy i interpretacje należy zachować na później.

Niemniej jednak ustawa o kierujących pojazdami ma także lepsze strony. Otóż w artykule Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku została opisana instytucja skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Wówczas powstaje pytanie czy w sytuacji, kiedy sąd zdecyduje się na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową Wydział Komunikacji wyda dokument prawa jazdy? Jak wskazuje dodany ust. 1a do art. 12 ustawy o kierujących pojazdami wydział komunikacji wyda takiej osobie bez żadnych problemów dokument prawa jazdy z odpowiednim wpisem, że taki kierowca może się tylko i wyłącznie poruszać pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Kolejną ważną zmianą w ustawie o kierujących pojazdami o ile nie najważniejszą dla kierowców będzie decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy. Przed nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami Starosta mógł wydać decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwoleniu na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy:

 • upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, jeżeli dokument ten został przesłany przez organy kontroli ruchu drogowego;

 • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu:

 • kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (mowa tutaj o kierowcach w okresie próbnym, którzy nie odbyli między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania dokumentu prawa jazdy w/w kursu)

 • praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (mowa tutaj o kierowcach w okresie próbnym, którzy nie odbyli między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania dokumentu prawa jazdy w/w szkolenia)

 • kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • za przekroczenie liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego

 • za popełnienie w okresie próbnym co najmniej dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

 • kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Natomiast po wejściu nowelizacji czyli w dniu 18 maja 2015 roku Starosta nie dość, że będzie mógł wydać decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwoleniu na kierowanie tramwajem w wyżej wymienionych przypadkach to na dodatek zatrzyma kierowcy prawo jazdy w przypadku:

 • przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

 • przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

W związku z powyższym za w/w wykroczenia Starosta będzie mógł zatrzymać prawo jazdy na okres 3 lub 6 miesięcy. Natomiast szczegółowo na jaki okres Starosta może zatrzymać dokument prawa jazdy opisałem w artykule Na jaki okres może być zatrzymany dokument prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

Kolejnymi zmianami w ustawie o kierujących pojazdami będą dodatkowe przesłanki do cofnięcia przez Starostę uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku:

 • kierowania pojazdem w czasie zatrzymania dokumentu prawa jazdy przez starostę za w/w wykroczenia

 • uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wyposażonych w blokadę alkoholową

Także kolejną istotną zmianą będzie sytuacja, w której Starosta (tak jak było dotychczas) wyda decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej ale także (po nowelizacji) wyda taką decyzję w przypadku orzeczenia Sądu o wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, co oznacza, iż w przypadku skrócenia zakazu prowadzenia do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową kierowca nie będzie zmuszony zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy.

Trzeba także zaznaczyć, iż przed nowelizacją kierowca, wobec którego zostały cofnięte uprawnienia za:

 • ponowne przekroczenie 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • popełnienie w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

musiał aby odzyskać prawo jazdy spełnić wszystkie warunki dla osób ubiegających się o prawo jazdy po raz pierwszy.

Natomiast po nowelizacji kierowca także będzie miał cofnięte uprawnienia, a co za tym idzie będzie musiał ponownie spełnić wszystkie wymagania tak jak osoba, która stara się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy w przypadku niezastosowania się do decyzji Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy za:

 • przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

 • przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Podsumowując znowelizowana ustawa o kierujących pojazdami stanowi na jaki okres starosta zatrzyma prawo jazdy za wykroczenie przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym lub przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Niestety także ta ustawa wprost przewiduje, że kierowca, wobec którego został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na poszczególne kategorie prawa jazdy nie dostanie dokumentu jeżeli zakaz obejmuje kategorie B prawa jazdy.

Także ustawodawca dał Starostom więcej przesłanek do cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami, o czym szerzej w poprzednich artykułach.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami po nowelizacji z dnia 20 marca 2015 roku

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy czytelnicy, zapraszam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie nasuną się Wam po jego przeczytaniu. W tym celu wystarczy wpisać komentarz lub pytanie do ramki poniżej artykułu.

  Na wszelkie pytania postaram się Wam odpowiedzieć.

  Szanując Waszą prywatność zapewniam, że Wasz adres mailowy nie będzie widoczny na stronie.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *