Dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy 0 (0)

Z tego artykułu „Dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy” dowiesz się:

 • na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?
 • co grozi za spowodowanie wypadku drogowego?
 • dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego co to takiego?
 • kiedy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie wypadku drogowego?
 • czy warto pójść do adwokata przed dobrowolnym poddaniem się karze za wypadek drogowy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co to jest wypadek drogowy?

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w którym osoba inna niż sprawca wypadku zginęła, albo odniosła obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni.

Na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Spowodowanie wypadku drogowego to przestępstwo opisane w art.177 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego polegające na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku którego inna niż sprawca wypadku osoba zginęła albo odniosła obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni.

Więcej o tym, czym jest wypadek drogowy i jak odróżnić kolizję drogową od wypadku drogowego przeczytasz w artykule Czym się różni kolizja i wypadek drogowy?

Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Za spowodowanie śmiertelnego lub ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego, a więc takiego, w którym inna osoba poniosła śmierć, albo doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat oraz grzywna i obowiązek zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Za spowodowanie zwykłego wypadku drogowego opisanego w art.177 par. 1 Kodeksu karnego kierowcy grozi kara pobawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat oraz grzywna i obowiązek zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Więcej o tym, co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego przeczytasz w artykułach:

Warunkowe umorzenie sprawy karnej o wypadek drogowy

W sprawie o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu karnego Sąd może odstąpić od skazania kierowcy za przestępstwo spowodowania wypadku i warunkowo umorzyć postępowanie karne.

Z tego powodu kierowca, który spowodował zwykły wypadek drogowy powinien złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowanie karne zamiast dobrowolnie poddawać się karze za spowodowanie wypadku.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego jest korzystniejsze od dobrowolnego poddania się karze, gdyż kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo – zachowuje tzw. czystą kartę karną.

Dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy, nawet na samą karę grzywny oznacza dla kierowcy wpis w Krajowym Rejestrze Karnym i utratę czystej karty karnej.

Warunkowe umorzenie sprawy o śmiertelny lub ciężki wypadek drogowy

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest możliwe w sprawie o przestępstwo spowodowania ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego, to jest takiego wypadku, w którym inna osoba zginęła, albo doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Z tego powodu kierowca, który spowodował ciężki lub śmiertelny wypadek drogowy nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Dobrowolne poddanie się karze za ciężki lub śmiertelny wypadek drogowy może być korzystne, jeśli kara uzgodniona z Prokuratorem nie jest zbyt surowa, w szczególności gdy nie zawiera zakazu prowadzenia pojazdów.

Dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego

Dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego to porozumienie zawarte pomiędzy kierowcą – sprawcą wypadku drogowego a Prokuratorem co do kary za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

W razie dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy Prokurator wysyła do Sądu zamiast aktu oskarżenia albo wraz z aktem oskarżenia wniosek o skazanie kierowcy – sprawcy wypadku na uzgodnioną karę bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Po wpłynięciu aktu oskarżenia z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy Sąd wyznacza posiedzenie, o którym zawiadamia Prokuratora, kierowcę oskarżonego o spowodowanie wypadku i jego obrońcę oraz osobę pokrzywdzoną w wypadku drogowym.

Jeśli kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego podtrzymuje wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek i nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, wówczas Sąd może wydać wyrok skazujący kierowcę na karę uzgodnioną wcześniej z Prokuratorem.

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za wypadek na Policji ?

W sprawach o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego dochodzenie prowadzi Policja pod nadzorem Prokuratora – dlatego dobrowolne poddanie się karze odbywa się na Policji.

W sprawach o spowodowanie śmiertelnego lub ciężkiego wypadku drogowego z art.177 par. 2 Kodeksu Karnego śledztwo prowadzi Prokuratura – dlatego do dobrowolnego poddania się karze dochodzi w Prokuraturze. Zdarza się jednak, że Prokurator zleca Policji przesłuchanie kierowcy – sprawcy wypadku drogowego, a wówczas dobrowolne poddanie się karze może odbyć się na Policji.

Do dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy, a więc do uzgodnienia kary za przestępstwo spowodowania wypadku pomiędzy kierowcą – sprawcą wypadku a Prokuratorem najczęściej dochodzi podczas przesłuchania kierowcy na Policji lub w Prokuraturze.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego, wówczas w czasie przesłuchania Policjant albo Prokurator proponuje kierowcy dobrowolne poddanie się karze.

Jeśli kierowca zgadza się na zaproponowaną przez Prokuratora karę za spowodowanie wypadku drogowego wówczas:

 • Policjant lub Prokurator wpisuje do protokołu przesłuchania oświadczenie kierowcy, w którym kierowca wyraża zgodę na skazanie za popełnione przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na karę uzgodnioną z Prokuratorem
 • Prokurator wysyła do Sądu wniosek o skazanie kierowcy za spowodowanie wypadku drogowego na karę uzgodnioną z kierowcą, który spowodował wypadek
 • Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy za spowodowanie wypadku na uzgodnioną z Prokuratorem karę

Sąd zawiadamia o posiedzeniu wyznaczonym w celu rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego:

 • kierowcę oskarżonego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego
 • obrońcę kierowcy oskarżonego o wypadek
 • Prokuratora
 • pokrzywdzonego, a więc osobę, która odniosła w wypadku obrażenia ciała, albo osobę najbliższą dla pokrzywdzonego, który zmarł na skutek wypadku

Sąd może uwzględnić wniosek Prokuratora o wydanie wyroku skazującego wobec kierowcy oskarżonego o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jeśli:

 • kierowca oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego nie cofnął zgody na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy
 • pokrzywdzony nie sprzeciwił się dobrowolnemu poddaniu się karze za wypadek drogowy uzgodnionej między kierowcą a Prokuratorem

Co zrobić gdy Policjant proponuje dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Zawsze warto poznać propozycję, a więc karę, jaką Policjant lub Prokurator proponuje jako dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy.

Na pytanie Policjanta, czy chce się dobrowolnie poddać karze, kierowca powinien zapytać, jaką karę proponuje mu Policjant.

Po wysłuchaniu kary zaproponowanej przez Policjanta za spowodowanie wypadku drogowego, kierowca powinien powiedzieć Policjantowi, że za 3 dni da mu odpowiedź. Nie należy poddawać się presji. Sprawa karna o spowodowanie wypadku drogowego to nie zakup butów w Internecie. Zawsze warto pomyśleć, a najlepiej umówić się na wizytę do Adwokata, by przedyskutować wszystkie za i przeciw poddaniu się karze za wypadek drogowy.

Warunkowe umorzenie postepowania za wypadek drogowy jest lepsze niż dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

Czy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Kierowca, który zgodził się na Policji lub w Prokuraturze na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze.

Do kiedy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Kierowca może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy najpóźniej na posiedzeniu Sądu wyznaczonym celem rozpoznania wniosku Prokuratora o dobrowolne poddanie się karze.

Kierowca, który poddał się dobrowolnie karze za spowodowanie wypadku drogowego podczas przesłuchania na Policji lub w Prokuraturze może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze na jeden z dwóch sposobów:

 • pisemnie – wysyłając do Sądu pismo – oświadczenie o wycofaniu zgody na dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy
 • ustnie – podczas posiedzenia Sąd wyznaczonego w celu rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy na uzgodnioną z nim karę za spowodowanie wypadku drogowego

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy w Sądzie?

Kierowca, który nie skorzystał z dobrowolnego poddania się karze za spowodowanie wypadku drogowego na Policji lub w Prokuraturze może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy bezpośrednio w Sądzie, po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego:

 • pisemnie – wysyłając do Sądu pismo – wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

albo

 • ustnie – do protokołu rozprawy w czasie składania wyjaśnień w Sądzie

Sąd może uwzględnić wniosek kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego jeśli Prokurator i Pokrzywdzony nie sprzeciwią się uwzględnieniu wniosku kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za wypadek.

Do kiedy można złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy?

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego najpóźniej do zakończenia składania pierwszych wyjaśnień na rozprawie sądowej.

Czy Sąd może się nie zgodzić na dobrowolne podanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego?

Sąd może nie wyrazić zgody na wniosek Prokuratora lub kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

Sąd może uzależnić wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego od zmiany kary.

dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy

Przykład: Sąd może poinformować kierowcę oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze przez kierowcę pod warunkiem nałożenia na kierowcę obowiązku zapłaty na rzecz pokrzywdzonego np. 2000 zł. tytułem częściowego zadośćuczynienia za krzywdę.

Przykład: Sąd może oznajmić kierowcy, że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku, jeśli kierowca zgodzi się na orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Czy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie wypadku?

Z dobrowolnego poddania się karze za spowodowanie wypadku drogowego warto skorzystać, gdy:

 • kierowca przyznaje się do spowodowania wypadku drogowego
 • kierowca nie chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, bo nie zależy mu na niekaralności za przestępstwo, albo nie może (np. jest oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym)
 • kara uzgodniona z Prokuratorem nie jest zbyt surowa, w szczególności nie zawiera zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie są zalety dobrowolnego poddania się karze w sprawie o wypadek drogowy?

Podstawową zaletą dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy jest szybkie i proste zakończenie sprawy karnej o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na jednym posiedzeniu, bez konieczności stawiennictwa w Sądzie.

Kierowca, który dobrowolnie poddał się karze za spowodowanie wypadku drogowego podczas przesłuchania na Policji lub w Prokuraturze:

 • zostanie zawiadomiony przez Sąd o terminie posiedzenia celem rozpoznania wniosku Prokuratora o skazanie kierowcy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego na karę uzgodnioną z Prokuratorem
 • nie musi się stawiać na posiedzenie Sądu celem rozpoznania wniosku Prokuratora o dobrowolne poddanie się karze

Innymi słowy, jeśli kierowca uzgodnił z Prokuratorem karę za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, to sprawa może się zakończyć na jednym posiedzeniu Sądu, na które kierowca może, ale nie musi się stawić.

Jakie są wady dobrowolnego poddania się karze za wypadek drogowy?

Trudno mówić o wadach dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego. Nikt przecież kierowcy nie zmusza, by wyraził zgodę na karę zaproponowaną przez Prokuratora. Zdarza się wprawdzie, że Policjant nakłaniając kierowcę do dobrowolnego poddania się karze zapewnia go (nie zawsze zgodnie z prawdą), że to najlepsza opcja, a zaproponowana kara jest łagodniejsza od tej, jaką usłyszy w Sądzie, to jednak kierowca decyduje czy na zaproponowaną karę się zgodzić czy nie.

Jeśli kierowca wyraził zgodę na Policji lub w Prokuraturze na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie wypadku drogowego, a potem zmienił zdanie, wówczas może cofnąć zgodę na skazanie, a więc wycofać się z dobrowolnego poddania się karze.

Główną wadą dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jest pozbawienie się możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego.

W sprawach karnych o zwykły wypadek drogowy z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego Sąd może wydać wobec kierowcy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Dzięki temu kierowca pozostaje osobą nie karaną za przestępstwo – zachowuje czystą kartę karną. Tymczasem dobrowolne poddanie się karze, nawet najłagodniejszej, czyli karze grzywny oznacza zgodę na wyrok skazujący, a w konsekwencji karalność i wpis do Krajowego Rejestru Karnego.

Dlatego w sprawach o spowodowanie zwykłego wypadku drogowego zawsze warto, zamiast dobrowolnego poddania się karze, złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Drugą wadą dobrowolnego poddania się karze za spowodowanie wypadku drogowego jest ograniczenie możliwości zaskarżenia przez kierowcę wyroku skazującego w drodze apelacji.

Apelacja od wyroku skazującego za spowodowanie wypadku drogowego zapadłego na skutek dobrowolnego poddania się karze przez kierowcę nie może zostać oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych ani na zarzucie niewspółmierności kary i środków karnych.

Kierowca, który dobrowolnie poddał się karze za wypadek drogowy nie może później zaskarżyć wyroku skazującego go na karę uzgodnioną z Prokuratorem zarzucając wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych albo surowość kary lub środka karnego.

Przykład: kierowca skazany za wypadek drogowy w wyniku dobrowolnego poddania się karze na 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów nie może później zaskarżyć wyroku zarzucając w apelacji, że zakaz prowadzenia pojazdów jest zbyt surową dolegliwością w stosunku do popełnionego przestępstwa spowodowania wypadku drogowego

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, dobrowolne poddanie się karze, dobrowolne poddanie się karze za wypadek drogowy | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Dobrowolne poddanie się karze za kolizję 0 (0)

Z tego artykułu „Dobrowolne poddanie się karze za kolizję” dowiesz się:

 • co to jest kolizja drogowa?
 • na czym polega dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej?
 • jak wygląda dobrowolne poddanie się karze w sprawie o kolizję drogową?
 • czy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie kolizji?
 • kiedy warto dobrowolnie poddać się karze za spowodowanie kolizji?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co to jest kolizja drogowa?

Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w którym nikt, poza sprawcą kolizji, nie odniósł obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Spowodowanie kolizji drogowej to wykroczenie polegające na stworzeniu zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w którym nikt poza sprawcą nie odniósł obrażeń ciała, albo wprawdzie odniósł obrażenia ciała ale na okres do 7 dni.

Więcej o tym, czym jest kolizja drogowa i jak odróżnić kolizję drogową od wypadku drogowego przeczytasz w artykule Czym się różni kolizja i wypadek drogowy?

Spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie drogowe z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, za które sprawcy kolizji grozi grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Więcej o tym, co grozi za spowodowanie kolizji drogowej oraz o zatrzymaniu prawa jazdy i zakazie prowadzenia pojazdów za kolizję drogową przeczytasz w artykułach:

Co to jest dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową?

Dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej to porozumienie zawarte pomiędzy kierowcą – obwinionym o spowodowanie kolizji drogowej a Policją co do kary za popełnienie wykroczenia spowodowania kolizji drogowej.

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za kolizję na Policji?

Do uzgodnienia kary za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej pomiędzy kierowcą – obwinionym a Policją – oskarżycielem może dojść podczas przesłuchania kierowcy na Policji.

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas w czasie przesłuchania Policjant proponuje kierowcy wymierzenie kary za popełnione przez kierowcę wykroczeniewykroczenie stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń.

Jeśli kierowca zgadza się na zaproponowaną przez Policję karę za spowodowanie kolizji, wówczas:

 • Policjant wpisuje do protokołu przesłuchania oświadczenie kierowcy, w którym kierowca wyraża zgodę na skazanie za popełnione wykroczenie spowodowania kolizji drogowej na karę uzgodnioną z Policją
 • Policja wysyła do Sądu wniosek o skazanie kierowcy za spowodowanie kolizji na karę uzgodnioną z kierowcą, który spowodował kolizję
 • Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznania wniosku Policji o skazanie kierowcy za spowodowanie kolizji na uzgodnioną z Policją karę

Sąd zawiadamia o posiedzeniu wyznaczonym w celu rozpoznania wniosku Policji o skazanie kierowcy za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej:

 • kierowcę obwinionego o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej
 • obrońcę obwinionego
 • Policję – oskarżyciela publicznego
 • pokrzywdzonego, jeśli pokrzywdzony przystąpił do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Sąd może uwzględnić wniosek Policji o skazanie kierowcy obwinionego o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, jeśli:

 • kierowca obwiniony o spowodowanie kolizji nie cofnął zgody na skazanie za kolizję drogową na karę uzgodnioną z Policją
 • pokrzywdzony, który przystąpił do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy nie sprzeciwił się wnioskowi Policji o skazanie kierowcy – sprawcy kolizji drogowej o skazanie kierowcy na uzgodnioną z Policją karę.

Czy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze złożoną na Policji?

Kierowca, który zgodził się na Policji na dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową może cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze.

Do kiedy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową?

Kierowca może wycofać się z dobrowolnego poddania się karze za kolizję, to jest cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji najpóźniej na posiedzeniu Sądu wyznaczonym celem rozpoznania wniosku Policji o dobrowolne poddanie się karze.

Jak wygląda dobrowolne poddanie się karze za kolizję w Sądzie?

Kierowca, który nie skorzystał z dobrowolnego poddania się karze za kolizję na Policji może złożyć wniosek o skazanie za wykroczenie spowodowania kolizji bezpośrednio do Sądu, po wpłynięciu do Sądu akt sprawy o wykroczenie spowodowania kolizji z Policji.

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej:

 • pisemnie – wysyłając do Sądu pismo – wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej

albo

 • ustnie – do protokołu rozprawy w czasie składania wyjaśnień w Sądzie

Sąd może uwzględnić wniosek kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej jeśli:

 • Policja – oskarżyciel publiczny nie sprzeciwia się uwzględnieniu wniosku kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za kolizję
 • pokrzywdzony, który przystąpił do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy nie sprzeciwia się wnioskowi kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej

Do kiedy można złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową?

Kierowca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej najpóźniej do zakończenia składania pierwszych wyjaśnień na rozprawie sądowej.

Czy Sąd może się nie zgodzić na dobrowolne podanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej?

Sąd może nie wyrazić zgody na wniosek Policji lub kierowcy o dobrowolne poddanie się karze za spowodowanie kolizji drogowej.

Sąd może uzależnić wyrażenie zgody na wniosek o dobrowolne poddanie się karze złożony przez Policję lub kierowcę od zmiany kary.

dobrowolne poddanie się karze za kolizję

Przykład: Sąd może poinformować Policję i kierowcę obwinionego o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze przez kierowce pod warunkiem zwiększenia zaproponowanej kary grzywny z 1000 zł. do np. 1500 zł.

Przykład: Sąd może oznajmić Policji i kierowcy, że wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej od zmiany wniosku o dobrowolne poddanie się karze przez orzeczenie wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję na 6 miesięcy

Czy warto dobrowolnie poddać się karze za kolizje drogową?

Z dobrowolnego poddania się karze za kolizję drogową warto skorzystać, gdy kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej i jednocześnie zgadza się z karą zaproponowaną przez Policję.

Nie warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej, jeśli kara zaproponowana przez Policję jest zbyt surowa, np. obejmuje zakaz prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie są zalety dobrowolnego poddania się karze w sprawie o kolizję drogową?

Główną zaletą dobrowolnego poddania się karze za kolizję drogową jest szybkie i proste zakończenie sprawy karnej o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej.

Kierowca, który dobrowolnie podda się karze za kolizję drogową podczas przesłuchania na Policji:

 • zostanie zawiadomiony przez Sąd o terminie posiedzenia celem rozpoznania wniosku Policji o skazanie kierowcy za wykroczenie drogowe spowodowania kolizji drogowej na karę uzgodnioną z Policją
 • nie musi się stawiać na posiedzenie Sądu celem rozpoznania wniosku Policji o dobrowolne poddanie się karze

Jakie są wady dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej?

Trudno mówić o wadach dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej. Koniec końców kierowca podejmuje świadomą decyzję czy zgadza się na karę zaproponowaną przez Policję za kolizję drogową.

Jeśli kierowca wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się karze za kolizję, a potem zmienił zdanie, wówczas może cofnąć zgodę na skazanie, a więc wycofać się z dobrowolnego poddania się karze.

Doradzam natomiast skonsultować karę zaproponowaną przez Policję z Adwokatem, by dowiedzieć się, czy kara zaproponowana przez Policję w ramach dobrowolnego poddania się karze jest korzystna dla kierowcy obwinionego o spowodowanie kolizji.

Jedyną wadą dobrowolnego poddania się karze za wykroczenie spowodowania kolizji drogowej jest ograniczenie możliwości zaskarżenia przez kierowce wyroku skazującego w drodze apelacji.

Apelacja od wyroku skazującego za spowodowanie kolizji drogowej zapadłego na skutek dobrowolnego poddania się karze przez kierowcę nie może zostać oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych ani na zarzucie niewspółmierności kary i środków karnych.

Kierowca, który dobrowolnie poddał się karze za kolizję drogową nie może później zaskarżyć wyroku skazującego go na karę uzgodnioną z Policję zarzucając wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych albo surowość kary lub środka karnego.

Przykład: kierowca skazany za kolizję drogową w wyniku dobrowolnego poddania się karze na 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów nie może później zaskarżyć wyroku zarzucając w apelacji, że zakaz prowadzenia pojazdów jest zbyt surową dolegliwością w stosunku do popełnionego wykroczenia spowodowania kolizji drogowej..

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, dobrowolne poddanie się karze, dobrowolne poddanie się karze za kolizję drogową | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu 5 (1)

Z tego artykułu „Przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu” dowiesz się:

 • jak wygląda przesłuchanie na Policji kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 • ile się czeka na wezwanie na Policję po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?
 • w jaki sposób Policja wzywa kierowcę na przesłuchanie w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu?
 • czy na przesłuchanie na Policji w sprawie o jazdę po alkoholu można przyjść z Adwokatem?
 • jak wygląda przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu?
 • jak przygotować się do przesłuchania na Policji w sprawie o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Wezwanie na przesłuchanie na Policji po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

Pierwszą czynnością po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol jest wezwanie kierowcy na Policję celem przesłuchania w charakterze osoby podejrzanej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego

W jaki sposób Policja wzywa kierowce na przesłuchanie w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Policja wzywa kierowcę zatrzymanego na prowadzeniu samochodu po alkoholu na przesłuchanie w jeden z następujących sposobów:

 • wręczenie wezwania kierowcy na przesłuchanie na Policji od razu po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy – Policjant wystawia i wręcza kierowcy pisemne wezwanie na przesłuchanie na Policji od razu po zakończeniu badania trzeźwości i zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy. W wezwaniu znajduje się informacja o dacie – dniu i godzinie przesłuchania oraz Komisariacie Policji, do którego ma się zgłosić kierowca celem przesłuchania w charakterze podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego
 • telefoniczne wezwanie kierowcy na przesłuchanie w charakterze osoby podejrzanej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości – na żądanie Policjanta kierowca podaje nr swojego telefonu, następnie, zazwyczaj w ciągu tygodnia Policjant dzwoni do kierowcy i wzywa go do stawiennictwa w określonym dniu i godzinie do Komisariatu Policji celem przesłuchania kierowcy w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości
 • wezwanie kierowcy na przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu pocztą – po badaniu trzeźwości i zatrzymaniu prawa jazdy kierowca przekazuje Policji adres zamieszkania, a następnie w ciągu tygodnia do 2 tygodni Policjant wysyła kierowcy poczta wezwanie do stawiennictwa na Policję celem przesłuchania w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości
 • przesłuchanie kierowcy w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości połączone z zatrzymaniem kierowcy na 24 godziny – rzadko, bo rzadko, ale wciąż się zdarza, że Policja zatrzymuje kierowcę na 24 godziny po badaniu trzeźwości, a jego przesłuchanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości następuje następnego dnia

Czy można przesunąć przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Kierowca lub ustanowiony przez niego Adwokat może zmienić termin przesłuchania kierowcy na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu.

Wynika to chociażby z art.325 g par. 3 Kodeksu Postępowania Karnego, zgodnie z którym podejrzanemu należy umożliwić przygotowanie się do obrony, a zwłaszcza ustanowienie lub wyznaczenie obrońcy.

przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu

Wystarczy, że kierowca lub reprezentujący go Adwokat zadzwoni na Komisariat Policji i telefonicznie uzgodni z Policjantem nowy termin przesłuchania kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Więcej o udziale Adwokata w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu przeczytasz w artykule „Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy”

Czy na przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu można przyjść z Adwokatem?

Na przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu kierowca może przyjść z Adwokatem

Każda osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, w tym przypadku kierowca podejrzany o popełnienie przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego może ustanowić Adwokata swoim obrońcą.

Adwokat reprezentujący kierowcę podejrzanego o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu może uczestniczyć w przesłuchaniu kierowcy na Policji.

Kto przesłuchuje kierowcę podejrzanego o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu?

Wieli kierowców błędnie myśli, że przesłuchanie w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu prowadzi Prokurator.

Tak jednak nie jest.

Przesłuchanie kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości prowadzi Policjant.

Od czego zaczyna się przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Przesłuchanie na Policji kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zaczyna się od przedstawienia kierowcy przez Policjanta zarzutu popełnienia przestępstwa.

Przedstawienie kierowcy zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości to nic innego, jak poinformowanie kierowcy o zarzucanym mu przestępstwie – w tym przypadku przestępstwie jazdy samochodem pod wpływem alkoholu z art.178 a par. 1 Kodeksu karnego.

Najczęściej Policjant wręcza kierowcy postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a kierowca własnoręcznym podpisem kwituje odbiór postanowienia o przedstawieniu zarzutu.

W sprawach o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu Policjant nie musi, to jest nie ma obowiązku sporządzenia na piśmie postanowienia o przedstawieniu zarzutu. Policjant może ograniczyć się do ustnego poinformowania kierowcy o zarzucanym mu przestępstwie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Postanowienie o przedstawieniu kierowcy zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości powinno zawierać: datę i miejsce zarzucanego kierowcy przestępstwa jazdy po alkoholu, ilość alkoholu w organizmie kierowcy w mg na litr lub w promilach we krwi i kwalifikację prawną przestępstwa, a więc art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego.

Jak wygląda przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

Przesłuchanie na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu obejmuje następujące czynności:

 • okazanie Policjantowi dowodu osobistego i potwierdzenie tożsamości kierowcy wezwanego na przesłuchanie w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości
 • odebranie od kierowcy danych osobowych
 • przedstawienie kierowcy zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.178 a par. 1 Kodeksu karnego
 • wręczenie kierowcy pouczenia o prawach i obowiązkach osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa
 • zapytanie kierowcy czy zrozumiał treść zarzutu oraz pouczenie o przysługujących mu prawach
 • zapytanie kierowcy czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości
 • złożenie przez kierowcę wyjaśnień
 • wydrukowanie protokołu przesłuchania kierowcy w charakterze podejrzanego o przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu
 • podpisanie protokołu przesłuchania kierowcy przez kierowcę (podejrzanego) oraz Policjanta i Adwokata (obrońcy podejrzanego kierowcy) jeśli Adwokat brał udział w przesłuchaniu kierowcy

Odebranie danych osobowych od kierowcy podejrzanego o przestępstwo jazdy po alkoholu

Po przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu Policjant odbiera od kierowcy dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania i adres zamieszkania i numer telefonu do kontaktu
 • adres dla doręczania wezwań i pism procesowych
 • miejsce zatrudnienia lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • dochody i majątek
 • ilość osób na utrzymaniu
 • miejsce zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz dochody małżonka
 • przynależność do WKU
 • czy kierowca jest osobą karaną za przestępstwo
 • czy kierowca leczył się lub leczy psychiatrycznie, czy był lub jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków, czy leczył lub leczy się psychiatrycznie bądź z uzależnienia od alkoholu czy narkotyków

Pouczenie kierowcy podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu o prawach i obowiązkach

Po odebraniu danych osobowych i przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant informuje kierowcę o przysługujących mu prawach, między innymi o prawie do składania wyjaśnień, prawie do odmowy składania wyjaśnień, prawie do odmowy odpowiedzi na pytania bez podania przyczyny, prawie do zaznajomienia się z aktami sprawy i prawie do złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo.

Po pouczeniu o prawach Policjant poucza kierowcę o obowiązkach osoby podejrzanej o przestępstwo, w tym przypadku przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, w tym o obowiązku poinformowania Policji, a później Sądu o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub adresu dla doręczeń trwającej dłużej niż 7 dni pod rygorem uznania pism kierowanych na podany do protokołu adres do doręczeń za skutecznie doręczone.

W praktyce pouczenie kierowcy na przesłuchaniu na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu o prawach i obowiązkach następuje przez wręczenie kierowcy druku zawierającego pisemną informację o prawach i obowiązkach osoby podejrzanej o przestępstwo. Kierowca potwierdza odbiór pisemnego pouczenia o prawach i obowiązkach własnoręcznym podpisem.

Złożenie wyjaśnień podczas przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu

Na początku przesłuchania Policjant poucza kierowcę podejrzanego o popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości o prawie do złożenia wyjaśnień oraz o prawie do odmowy składania wyjaśnień.

Jeszcze przed wezwaniem na Policję w celu przesłuchania w charakterze podejrzanego o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu kierowca powinien sam lub w porozumieniu z Adwokatem podjąć decyzję czy przyzna się do popełnienia przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu oraz czy złoży wyjaśnienia czy też odmówi składania wyjaśnień.

Jeśli kierowca nie kwestionuje popełnienia przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości i zamierza wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego albo o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu, wówczas powinien złożyć wyjaśnienia na Policji.

Zdarza się, że Policjanci w czasie przesłuchania kierowców w sprawach o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu przekonują kierowców, by nie składali wyjaśnień, albo namawiają kierowców do złożenia krótkich wyjaśnień ograniczonych do przyznania się do winy. Policjanci tłumaczą kierowcom, że zawsze mogą złożyć uzupełniające wyjaśnienia w Sądzie. Potem w Sądzie, Sędziowie uznają wyjaśnienia kierowców za niewiarygodne co do okoliczności podniesionych dopiero w czasie wyjaśnień złożonych w Sądzie. Na nic się wówczas zdają tłumaczenia kierowców, że nie przedstawili wszystkich okoliczności na Policji, stosując się do uwag Policjanta.

Zatem kierowcy, którzy przyznają się do popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości powinni przedstawić wszystkie działające na ich korzyść okoliczności już podczas pierwszego przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu.

Jak przygotować się do przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu?

Po zatrzymaniu na kierowaniu samochodem po alkoholu, jeszcze przed przesłuchaniem na Policji w charakterze podejrzanego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości kierowca powinien:

 • umówić się na poradę do Adwokata by dowiedzieć się, co grozi kierowcy za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, o co może wnosić do Sądu, czy ma szansę na warunkowe umorzenie postępowanie i nieorzekanie o zakazie prowadzenia pojazdów, jakie dokumenty powinien przygotować na przesłuchanie na Policji
 • podjąć decyzję, czy przyzna się do popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości
 • podjąć decyzję, czy złoży wyjaśnienia czy też odmówi składania wyjaśnień w czasie czekającego go przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu
 • zmienić, to jest przesunąć termin przesłuchania na Policji, jeśli wyznaczony termin przesłuchania jest zbyt krótki, by kierowca przygotował się do przesłuchania
 • w razie podjęcia decyzji o złożeniu wyjaśnień przygotować się do przesłuchania, a więc zastanowić się jakie wyjaśnienia złożyć, co powiedzieć do protokołu przesłuchania na Policji
 • w razie podjęcia decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości – zastanowić się na jaka karę, na jak długi zakaz prowadzenia pojazdów się zgodzi
 • w razie podjęcia decyzji, że będzie występował o warunkowe umorzenie postępowania karnego przygotować wcześniej i złożyć na Policji podczas przesłuchania pismo – wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • zgromadzić i złożyć razem z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego dokumenty przemawiające na korzyść kierowcy.

Największym błędem, jakie może popełnić kierowca w czasie przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu, to pójść na przesłuchanie na Policji nieprzygotowany i dopiero podczas przesłuchania pod presją czasu i przesłuchującego Policjanta podejmować decyzję, czy przyznać się do popełnienia przestępstwa kierowania samochodem po alkoholu, czy złożyć wyjaśnienia, co powiedzieć do protokołu przesłuchania, czy zgodzić się na zaproponowaną kare i zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej o warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu przeczytasz w artykule „Warunkowe umorzenie sprawy o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu”

O dobrowolnym poddaniu się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przeczytasz w artykule „Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu”

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii adwokat, artykuły, przesłuchanie na Policji | Otagowano , , , | Jeden komentarz

Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy 5 (17)

Z tego artykułu „Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy” dowiesz się:

 • kiedy pójść do Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy?
 • czy Adwokat może pomóc po zatrzymaniu prawa jazdy?
 • czy warto skorzystać z pomocy Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?
 • czy pomoc Adwokata po zabraniu prawa jazdy jest potrzebna?
 • czego oczekiwać od Adwokata w sprawie zatrzymanego prawa jazdy?
 • co może zrobić Adwokat po zabraniu prawa jazdy przez Policję?
 • czy można odzyskać prawo jazy zatrzymane przez Policję?
 • czy Sąd może zwrócić prawo jazdy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy pójść do Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy, to zgłoś się do Adwokata jak najszybciej po zabraniu prawa jazdy przez Policję, najlepiej następnego dnia po zatrzymaniu prawa jazdy.

A oto dlaczego należy pójść do Adwokata od razu po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję:

W ciągu 2 do 3 tygodni od zabrania kierowcy prawa jazdy przez Policję Prokurator i Sąd decydują co zrobić z dokumentem prawa jazdy zatrzymanym przez Policję. Od tej decyzji: zwrócić czy zatrzymać prawo jazdy zależy, czy kierowca odzyska zatrzymane prawo jazdy, albo na jak długo je utraci.

To nie Policjant, ale Prokurator i Sąd podejmuje decyzję: zwrócić czy zatrzymać prawo jazdy zabrane przez Policję

Po zabraniu kierowcy prawa jazdy Policjant w ciągu 7 dni przekazuje zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy do:

 • Prokuratora – jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane za przestępstwo, np. za spowodowanie wypadku drogowego z art.177 k.k., albo prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 k.k.

albo

 • Sądu – jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy za wykroczenie, np. kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w. czy też spowodowanie kolizji drogowej z art.86 par. 1 k.w.

Policjant musi przekazać Prokuratorowi albo Sądowi odebrany kierowcy dokument prawa jazdy w terminie do 7 dni od jego zatrzymania. Policjant może przesłać prawo jazdy Prokuratorowi albo Sądowi wcześniej, nawet w ciągu 1 czy 2 od od zatrzymania prawa jazdy.

Następnie, w ciągu 14 dni od otrzymania prawa jazdy z Policji Prokurator albo Sąd podejmuje decyzję: zatrzymać czy zwrócić kierowcy prawo jazdy odebrane przez Policję. Prokurator lub Sąd może zadecydować o zwrocie albo zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy wcześniej, np. w ciągu kilku – 3, 4 dni od otrzymania prawa jazdy z Policji.

Czy można odzyskać prawo jazdy zabrane przez Policję?

Decyzja Prokuratora lub Sądu o zwróceniu albo zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy ma dla kierowcy ogromne znaczenie. Z tego powodu Kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć do Prokuratora lub Sądu pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję zawierające argumenty przeciwko zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Wniosek o zwrot prawa jazdy zabranego przez Policję należy złożyć do Prokuratora lub Sądu jak najszybciej po wpłynięciu do Prokuratury lub Sądu z Policji dokumentu prawa jazdy. Tylko wówczas Sędzia lub Prokurator zapozna się ze stanowiskiem Kierowcy, argumentami przemawiającymi za zwróceniem prawa jazdy przed podjęciem decyzji o zwróceniu albo zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

Dlatego właśnie należy zgłosić się do Adwokata jak najszybciej po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję. Tylko wówczas Adwokat zdąży przygotować i złożyć do Prokuratury albo Sądu pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy z argumentami przeciwko zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy zanim Prokurator albo Sąd podejmie decyzję w sprawie zabranego kierowcy prawa jazdy.

Jak Adwokat może pomóc po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy?

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy przez Policjanta Adwokat może podjąć szereg działań w celu pomocy reprezentowanemu przez niego kierowcy, np:

 • złożyć do Prokuratora albo Sądu wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zabranego przez Policję z argumentami przeciwko zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy – więcej na ten temat w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję co dalej”
 • złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli Prokurator albo Sąd podjął decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy – więcej na ten temat w artykule „Jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy”
 • składać wnioski dowodowe w trakcie postępowania karnego o przestępstwo albo wykroczenie drogowe, np. wnioski o przesłuchanie świadków, dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wypadków drogowych, czy toksykologii alkoholu, zastrzeżenia do opinii biegłego (gdyby była dla kierowcy niekorzystna)
 • przedstawić stanowisko kierowcy w odpowiedzi na akt oskarżenia o przestępstwo albo w odpowiedzi na wniosek o ukaranie za wykroczenie drogowe
 • złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo lub wykroczenie (jeśli kierowca przyznaje się do zarzucanego mu przestępstwa albo wykroczenia – więcej na ten temat w artykule „Dobrowolne poddanie się karze za kolizję”), albo żądać uniewinnienie kierowcy od zarzucanego mu czynu – w zależności od koncepcji obrony uzgodnionej z klientem
 • wziąć udział w przesłuchaniu kierowcy na Policji lub Prokuraturze w charakterze podejrzanego
 • reprezentować kierowcę w Sądzie podczas rozpraw
 • złożyć apelację od wyroku zaskarżając wyrok w całości, albo części, np. w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów – również w zależności od koncepcji obrony i celu, jaki chce osiągnąć reprezentowany przez Adwokata kierowca
 • w razie orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu złożyć wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – więcej na ten temat w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”
 • jeśli Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego – złożyć wniosek o uznanie zakazu za wykonany

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czego należy oczekiwać od Adwokata w sprawie po zatrzymaniu prawa jazdy?

Oto, czego może i powinien oczekiwać kierowca udając się do Adwokata po pomoc po zatrzymaniu prawa jazdy:

 • koncepcji, koncepcji i jeszcze raz koncepcji obrony, a więc ustalenia z kierowcą celu do zrealizowania po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, może nim być dla przykładu odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję, przekonanie Sądu do nieorzekania zakazu prowadzenia pojazdów albo orzeczenie zakazu na krótki okres czasu – w zależności od okoliczności konkretnej sprawy
 • szybkości działania
 • bieżącego kontaktu

Ustalenie koncepcji obrony, czyli celu, jaki chce osiągnąć kierowca przy pomocy Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy

Największym błędem w pracy adwokata, np. po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy jest brak koncepcji obrony. Nie sposób by Adwokat pomógł kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy bez wcześniejszego ustalenia, co można osiągnąć, np. czy możliwe jest odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję i kiedy, czy celem jest przekonanie Sądu, by odstąpił od zakazu prowadzenia pojazdów, czy też z uwagi na okoliczności sprawy celem jest orzeczenie zakazu na krótki okres czasu, np. 6 miesięcy Na początku należy ustalić z Adwokatem cel, jaki kierowca chce osiągnąć. Tylko wówczas można ustalić plan działania, jakie pismo przygotować, jakie wyjaśnienia złożyć na Policji, o co wnosić. Bez celu działanie jest chaotyczne i wyrządzi więcej szkody niż pożytku.

Zilustruję to na 2 przykładach:

Zatrzymanie prawa jazdy za 0.14 mg alkoholu

Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy stężeniu 0,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Załóżmy, że badania trzeźwości kierowcy zostały przeprowadzone przez Policję prawidłowo. Kierowca przyznaje, że prowadził samochód po alkoholu. Celem obrony powinno być: uzyskanie wyroku skazującego kierowcę za popełnienie wykroczenia kierowania samochodem pod wpływem alkoholu z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów. Przy tak zdefiniowanym celu obrony w interesie kierowcy jest jak najszybsze rozpoznanie przez Sąd jego sprawy i wydanie wyroku bez orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Dlatego w tym konkretnym przypadku składanie przez obrońcę zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma sensu, gdyż nie ma szansy, by Sąd zwrócił kierowcy prawo jazdy przed wyrokiem, a złożenie zażalenia niepotrzebnie przedłuży rozpoznanie sprawy.

Zatrzymanie prawa jazdy za 0.10 mg alkoholu

Policja odebrała kierowcy prawo jazdy za prowadzenie samochodu po alkoholu. Z trzech wyników badania trzeźwości kierowcy najwyższy wynik to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Tu również najważniejszym celem kierowcy jest jak najszybsze odzyskanie utraconego prawa jazdy. Jednak przy najwyższym wyniku badania trzeźwości kierowcy 0,10 mg alkoholu zasadne jest złożenie do Sądu pisma – wniosku o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję, gdyż z powodu wskazanej na świadectwie wzorcowania niepewności pomiaru alkomatu +/- 0,01 mg alkoholu rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy mogło wynosić 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego uzasadnione jest złożenie wniosku o zwrot prawa jazdy. Gdyby Sąd podjął decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, wówczas uzasadnione jest złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, gdyż takie działanie ma duże szanse powodzenia, to jest może doprowadzić do szybkiego odzyskania przez kierowcę zatrzymanego przez Policję prawa jazdy.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

To tylko przykłady. Pokazują one jednak, że koncepcja obrony kierowcy może być zupełnie odmienna przy najwyższym wyniku 0,14 mg alkoholu od koncepcji, gdy najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Każda sprawa kierowcy, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję jest inna i wymaga innego planu działania Adwokata. Te przykłady tylko pokazuje, jak ważne jest wcześniejsze ustalenie celu, by temu celowi podporządkować spójne i przemyślane działania Adwokata.

Po zatrzymaniu prawa jazdy Adwokat musi działać szybko

pomoc adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy

W sprawach, gdzie przyczyną zatrzymania kierowcy prawa jazdy było spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego ogromne znaczenie ma pierwsza decyzja Sądu albo Prokuratora: zwrócić czy zatrzymać prawo jazdy zabrane kierowcy przez Policję.

Dlatego tak ważne jest, by przed wydaniem decyzji do Sądu albo Prokuratora wpłynęło pismo Adwokata – wniosek o zwrot prawa jazdy z argumentami przeciwko zatrzymaniu prawa jazdy i dokumentami na ich poparcie. Tu liczy się sprawność i szybkość działania Adwokata. Adwokat musi w takiej sytuacji:

 • ustalić Komisariat Policji, który prowadzi sprawę kierowcy o kolizję czy wypadek drogowy – nie zawsze jest to ten sam Komisariat, z którego Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy
 • ustalić imię i nazwisko Policjanta, któremu przydzielono sprawę wypadku czy kolizji drogowej
 • ustalić i to dokładnie dzień, w którym Policjant przekazał Prokuratorowi (w sprawie o wypadek drogowy) albo Sądowi (w sprawie o kolizję drogową lub inne wykroczenie) zabrany kierowcy dokument prawa jazdy
 • ustalić sygnaturę sprawy w Sądzie dotyczącą zatrzymanego kierowcy prawa jazdy
 • przygotować z kierowcą dokumenty, jakie mają zostać dołączone do pisma 0 wniosku o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję na poparcie wniosku
 • napisać i złożyć do Sądu wniosek o zwrócenie kierowcy dokumentu prawa jazdy zawierające argumenty (ustalone z kierowcą) za zwrotem dokumentu prawa jazdy i dokumenty na ich poparcie
 • złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli Sąd albo Prokurator zadecydowałby o zatrzymaniu prawa jazdy.

Sami widzicie, jak wiele trzeba ustalić, przygotować, w dodatku w krótkim czasie, by Sąd albo Prokurator zapoznał się z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy przed podjęciem decyzji o zwrocie albo zatrzymaniu tego dokumentu. Jednym słowem pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy musi być sprawna i szybka.

Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy może być skuteczna tylko we współpracy z kierowcą.

Nawet najlepszy Adwokat nie zdoła pomóc kierowcy odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję bez współpracy z kierowcą.

Współdziałanie Adwokata i kierowcy – klienta obejmuje:

 • wspólne ustalenie celu obrony po zatrzymaniu prawa jazdy i planu działania Adwokata
 • wspólne ustalenie argumentów, które mają przekonać Sąd do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję
 • sporządzenie przez Adwokata dla kierowcy listy dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o zwrot dokumentu prawa jazdy albo do zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Tytułem przykładu: jeśli jednym z argumentów za zwrotem kierowcy prawa jazdy jest ryzyko utraty pracy przez kierowcę, a w konsekwencji utrata jedynego źródła utrzymania żony i dzieci kierowcy, to do wniosku o zwrot prawa jazdy należy dołączyć akty urodzenia małoletnich dzieci i zaświadczenie z Urzędu Pracy na potwierdzenie, że żona kierowcy jest osobą bezrobotną. O ile akty urodzenia dzieci Adwokat może jeszcze sam uzyskać na podstawie pełnomocnictwa od kierowcy, to już zaświadczenie z Urzędu Pracy o wiele szybciej uzyska kierowca. Jednym słowem, skoro pomoc Adwokata po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy musi być szybka, to konieczne jest współdziałanie Adwokata i reprezentowanego przez niego kierowcy.

Na co zwrócić uwagę przy pomocy Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy?

Udając się do Adwokata po pomoc po zatrzymaniu prawa jazdy należy zwrócić uwagę:

 • czy Adwokat potrafi przedstawić kierowcy kilka możliwych koncepcji działania w celu odzyskania prawa jazdy
 • czy Adwokat potrafi przedstawić zalety i wady, korzyści i zagrożenia każdej z omawianych koncepcji obrony po zatrzymaniu prawa jazdy
 • czy Adwokat potrafi krok po kroku przedstawić kierowcy działania, jakie podejmie w jego sprawie i spodziewane skutki tych działań
 • na przejrzyste zasady wynagrodzenia Adwokata, najlepiej w postaci jednej kwoty obejmującej wszystkie działania Adwokata: pisma procesowe, udział na przesłuchaniu na Policji i na rozprawach w Sądzie, składanie środków zaskarżenia na niekorzystne decyzje Prokuratora czy Sądu, spotkania z kierowcą, jednym słowem wszystkie działania w sprawie, bez ukrytych kosztów i niedopowiedzeń.

Czy pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy jest konieczna?

Rzecz jasna pomoc Adwokata po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy nie jest konieczna. Kierowca może bronić się sam. Wszystko jest kwestią kalkulacji kosztów, ryzyka występowania bez Adwokata i korzyści płynących z pomocy Adwokata. Tak jak można się samemu leczyć, tak samo można się bronić bez udziału Adwokata.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii adwokat, artykuły, jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję, zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu, zatrzymane prawo jazdy za kolizję, zatrzymane prawo jazdy za spowodowanie wypadku, zatrzymane prawo jazdy za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, zatrzymanie prawa jazdy | Otagowano , , , , , , , | 3 komentarze