Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy

5
(17)

Z tego artykułu „Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy” dowiesz się:

 • kiedy pójść do Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy?
 • czy Adwokat może pomóc po zatrzymaniu prawa jazdy?
 • czy warto skorzystać z pomocy Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?
 • czy pomoc Adwokata po zabraniu prawa jazdy jest potrzebna?
 • czego oczekiwać od Adwokata w sprawie zatrzymanego prawa jazdy?
 • co może zrobić Adwokat po zabraniu prawa jazdy przez Policję?
 • czy można odzyskać prawo jazy zatrzymane przez Policję?
 • czy Sąd może zwrócić prawo jazdy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy pójść do Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy, to zgłoś się do Adwokata jak najszybciej po zabraniu prawa jazdy przez Policję, najlepiej następnego dnia po zatrzymaniu prawa jazdy.

A oto dlaczego należy pójść do Adwokata od razu po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję:

W ciągu 2 do 3 tygodni od zabrania kierowcy prawa jazdy przez Policję Prokurator i Sąd decydują co zrobić z dokumentem prawa jazdy zatrzymanym przez Policję. Od tej decyzji: zwrócić czy zatrzymać prawo jazdy zależy, czy kierowca odzyska zatrzymane prawo jazdy, albo na jak długo je utraci.

To nie Policjant, ale Prokurator i Sąd podejmuje decyzję: zwrócić czy zatrzymać prawo jazdy zabrane przez Policję

Po zabraniu kierowcy prawa jazdy Policjant w ciągu 7 dni przekazuje zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy do:

 • Prokuratora – jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane za przestępstwo, np. za spowodowanie wypadku drogowego z art.177 k.k., albo prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 k.k.

albo

 • Sądu – jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy za wykroczenie, np. kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w. czy też spowodowanie kolizji drogowej z art.86 par. 1 k.w.

Policjant musi przekazać Prokuratorowi albo Sądowi odebrany kierowcy dokument prawa jazdy w terminie do 7 dni od jego zatrzymania. Policjant może przesłać prawo jazdy Prokuratorowi albo Sądowi wcześniej, nawet w ciągu 1 czy 2 od od zatrzymania prawa jazdy.

Następnie, w ciągu 14 dni od otrzymania prawa jazdy z Policji Prokurator albo Sąd podejmuje decyzję: zatrzymać czy zwrócić kierowcy prawo jazdy odebrane przez Policję. Prokurator lub Sąd może zadecydować o zwrocie albo zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy wcześniej, np. w ciągu kilku – 3, 4 dni od otrzymania prawa jazdy z Policji.

Czy można odzyskać prawo jazdy zabrane przez Policję?

Decyzja Prokuratora lub Sądu o zwróceniu albo zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy ma dla kierowcy ogromne znaczenie. Z tego powodu Kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć do Prokuratora lub Sądu pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję zawierające argumenty przeciwko zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Wniosek o zwrot prawa jazdy zabranego przez Policję należy złożyć do Prokuratora lub Sądu jak najszybciej po wpłynięciu do Prokuratury lub Sądu z Policji dokumentu prawa jazdy. Tylko wówczas Sędzia lub Prokurator zapozna się ze stanowiskiem Kierowcy, argumentami przemawiającymi za zwróceniem prawa jazdy przed podjęciem decyzji o zwróceniu albo zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

Dlatego właśnie należy zgłosić się do Adwokata jak najszybciej po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję. Tylko wówczas Adwokat zdąży przygotować i złożyć do Prokuratury albo Sądu pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy z argumentami przeciwko zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy zanim Prokurator albo Sąd podejmie decyzję w sprawie zabranego kierowcy prawa jazdy.

Jak Adwokat może pomóc po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy?

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy przez Policjanta Adwokat może podjąć szereg działań w celu pomocy reprezentowanemu przez niego kierowcy, np:

 • złożyć do Prokuratora albo Sądu wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zabranego przez Policję z argumentami przeciwko zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy – więcej na ten temat w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję co dalej”
 • złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli Prokurator albo Sąd podjął decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy – więcej na ten temat w artykule „Jak zaskarżyć postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy”
 • składać wnioski dowodowe w trakcie postępowania karnego o przestępstwo albo wykroczenie drogowe, np. wnioski o przesłuchanie świadków, dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wypadków drogowych, czy toksykologii alkoholu, zastrzeżenia do opinii biegłego (gdyby była dla kierowcy niekorzystna)
 • przedstawić stanowisko kierowcy w odpowiedzi na akt oskarżenia o przestępstwo albo w odpowiedzi na wniosek o ukaranie za wykroczenie drogowe
 • złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo lub wykroczenie (jeśli kierowca przyznaje się do zarzucanego mu przestępstwa albo wykroczenia – więcej na ten temat w artykule „Dobrowolne poddanie się karze za kolizję”), albo żądać uniewinnienie kierowcy od zarzucanego mu czynu – w zależności od koncepcji obrony uzgodnionej z klientem
 • wziąć udział w przesłuchaniu kierowcy na Policji lub Prokuraturze w charakterze podejrzanego
 • reprezentować kierowcę w Sądzie podczas rozpraw
 • złożyć apelację od wyroku zaskarżając wyrok w całości, albo części, np. w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów – również w zależności od koncepcji obrony i celu, jaki chce osiągnąć reprezentowany przez Adwokata kierowca
 • w razie orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu złożyć wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – więcej na ten temat w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”
 • jeśli Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego – złożyć wniosek o uznanie zakazu za wykonany

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czego należy oczekiwać od Adwokata w sprawie po zatrzymaniu prawa jazdy?

Oto, czego może i powinien oczekiwać kierowca udając się do Adwokata po pomoc po zatrzymaniu prawa jazdy:

 • koncepcji, koncepcji i jeszcze raz koncepcji obrony, a więc ustalenia z kierowcą celu do zrealizowania po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, może nim być dla przykładu odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję, przekonanie Sądu do nieorzekania zakazu prowadzenia pojazdów albo orzeczenie zakazu na krótki okres czasu – w zależności od okoliczności konkretnej sprawy
 • szybkości działania
 • bieżącego kontaktu

Ustalenie koncepcji obrony, czyli celu, jaki chce osiągnąć kierowca przy pomocy Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy

Największym błędem w pracy adwokata, np. po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy jest brak koncepcji obrony. Nie sposób by Adwokat pomógł kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy bez wcześniejszego ustalenia, co można osiągnąć, np. czy możliwe jest odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję i kiedy, czy celem jest przekonanie Sądu, by odstąpił od zakazu prowadzenia pojazdów, czy też z uwagi na okoliczności sprawy celem jest orzeczenie zakazu na krótki okres czasu, np. 6 miesięcy Na początku należy ustalić z Adwokatem cel, jaki kierowca chce osiągnąć. Tylko wówczas można ustalić plan działania, jakie pismo przygotować, jakie wyjaśnienia złożyć na Policji, o co wnosić. Bez celu działanie jest chaotyczne i wyrządzi więcej szkody niż pożytku.

Zilustruję to na 2 przykładach:

Zatrzymanie prawa jazdy za 0.14 mg alkoholu

Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy stężeniu 0,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Załóżmy, że badania trzeźwości kierowcy zostały przeprowadzone przez Policję prawidłowo. Kierowca przyznaje, że prowadził samochód po alkoholu. Celem obrony powinno być: uzyskanie wyroku skazującego kierowcę za popełnienie wykroczenia kierowania samochodem pod wpływem alkoholu z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów. Przy tak zdefiniowanym celu obrony w interesie kierowcy jest jak najszybsze rozpoznanie przez Sąd jego sprawy i wydanie wyroku bez orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Dlatego w tym konkretnym przypadku składanie przez obrońcę zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma sensu, gdyż nie ma szansy, by Sąd zwrócił kierowcy prawo jazdy przed wyrokiem, a złożenie zażalenia niepotrzebnie przedłuży rozpoznanie sprawy.

Zatrzymanie prawa jazdy za 0.10 mg alkoholu

Policja odebrała kierowcy prawo jazdy za prowadzenie samochodu po alkoholu. Z trzech wyników badania trzeźwości kierowcy najwyższy wynik to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Tu również najważniejszym celem kierowcy jest jak najszybsze odzyskanie utraconego prawa jazdy. Jednak przy najwyższym wyniku badania trzeźwości kierowcy 0,10 mg alkoholu zasadne jest złożenie do Sądu pisma – wniosku o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję, gdyż z powodu wskazanej na świadectwie wzorcowania niepewności pomiaru alkomatu +/- 0,01 mg alkoholu rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy mogło wynosić 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego uzasadnione jest złożenie wniosku o zwrot prawa jazdy. Gdyby Sąd podjął decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, wówczas uzasadnione jest złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, gdyż takie działanie ma duże szanse powodzenia, to jest może doprowadzić do szybkiego odzyskania przez kierowcę zatrzymanego przez Policję prawa jazdy.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

To tylko przykłady. Pokazują one jednak, że koncepcja obrony kierowcy może być zupełnie odmienna przy najwyższym wyniku 0,14 mg alkoholu od koncepcji, gdy najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Każda sprawa kierowcy, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję jest inna i wymaga innego planu działania Adwokata. Te przykłady tylko pokazuje, jak ważne jest wcześniejsze ustalenie celu, by temu celowi podporządkować spójne i przemyślane działania Adwokata.

Po zatrzymaniu prawa jazdy Adwokat musi działać szybko

pomoc adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy

W sprawach, gdzie przyczyną zatrzymania kierowcy prawa jazdy było spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego ogromne znaczenie ma pierwsza decyzja Sądu albo Prokuratora: zwrócić czy zatrzymać prawo jazdy zabrane kierowcy przez Policję.

Dlatego tak ważne jest, by przed wydaniem decyzji do Sądu albo Prokuratora wpłynęło pismo Adwokata – wniosek o zwrot prawa jazdy z argumentami przeciwko zatrzymaniu prawa jazdy i dokumentami na ich poparcie. Tu liczy się sprawność i szybkość działania Adwokata. Adwokat musi w takiej sytuacji:

 • ustalić Komisariat Policji, który prowadzi sprawę kierowcy o kolizję czy wypadek drogowy – nie zawsze jest to ten sam Komisariat, z którego Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy
 • ustalić imię i nazwisko Policjanta, któremu przydzielono sprawę wypadku czy kolizji drogowej
 • ustalić i to dokładnie dzień, w którym Policjant przekazał Prokuratorowi (w sprawie o wypadek drogowy) albo Sądowi (w sprawie o kolizję drogową lub inne wykroczenie) zabrany kierowcy dokument prawa jazdy
 • ustalić sygnaturę sprawy w Sądzie dotyczącą zatrzymanego kierowcy prawa jazdy
 • przygotować z kierowcą dokumenty, jakie mają zostać dołączone do pisma 0 wniosku o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję na poparcie wniosku
 • napisać i złożyć do Sądu wniosek o zwrócenie kierowcy dokumentu prawa jazdy zawierające argumenty (ustalone z kierowcą) za zwrotem dokumentu prawa jazdy i dokumenty na ich poparcie
 • złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli Sąd albo Prokurator zadecydowałby o zatrzymaniu prawa jazdy.

Sami widzicie, jak wiele trzeba ustalić, przygotować, w dodatku w krótkim czasie, by Sąd albo Prokurator zapoznał się z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy przed podjęciem decyzji o zwrocie albo zatrzymaniu tego dokumentu. Jednym słowem pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy musi być sprawna i szybka.

Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy może być skuteczna tylko we współpracy z kierowcą.

Nawet najlepszy Adwokat nie zdoła pomóc kierowcy odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję bez współpracy z kierowcą.

Współdziałanie Adwokata i kierowcy – klienta obejmuje:

 • wspólne ustalenie celu obrony po zatrzymaniu prawa jazdy i planu działania Adwokata
 • wspólne ustalenie argumentów, które mają przekonać Sąd do zwrotu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję
 • sporządzenie przez Adwokata dla kierowcy listy dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o zwrot dokumentu prawa jazdy albo do zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Tytułem przykładu: jeśli jednym z argumentów za zwrotem kierowcy prawa jazdy jest ryzyko utraty pracy przez kierowcę, a w konsekwencji utrata jedynego źródła utrzymania żony i dzieci kierowcy, to do wniosku o zwrot prawa jazdy należy dołączyć akty urodzenia małoletnich dzieci i zaświadczenie z Urzędu Pracy na potwierdzenie, że żona kierowcy jest osobą bezrobotną. O ile akty urodzenia dzieci Adwokat może jeszcze sam uzyskać na podstawie pełnomocnictwa od kierowcy, to już zaświadczenie z Urzędu Pracy o wiele szybciej uzyska kierowca. Jednym słowem, skoro pomoc Adwokata po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy musi być szybka, to konieczne jest współdziałanie Adwokata i reprezentowanego przez niego kierowcy.

Na co zwrócić uwagę przy pomocy Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy?

Udając się do Adwokata po pomoc po zatrzymaniu prawa jazdy należy zwrócić uwagę:

 • czy Adwokat potrafi przedstawić kierowcy kilka możliwych koncepcji działania w celu odzyskania prawa jazdy
 • czy Adwokat potrafi przedstawić zalety i wady, korzyści i zagrożenia każdej z omawianych koncepcji obrony po zatrzymaniu prawa jazdy
 • czy Adwokat potrafi krok po kroku przedstawić kierowcy działania, jakie podejmie w jego sprawie i spodziewane skutki tych działań
 • na przejrzyste zasady wynagrodzenia Adwokata, najlepiej w postaci jednej kwoty obejmującej wszystkie działania Adwokata: pisma procesowe, udział na przesłuchaniu na Policji i na rozprawach w Sądzie, składanie środków zaskarżenia na niekorzystne decyzje Prokuratora czy Sądu, spotkania z kierowcą, jednym słowem wszystkie działania w sprawie, bez ukrytych kosztów i niedopowiedzeń.

Czy pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy jest konieczna?

Rzecz jasna pomoc Adwokata po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy nie jest konieczna. Kierowca może bronić się sam. Wszystko jest kwestią kalkulacji kosztów, ryzyka występowania bez Adwokata i korzyści płynących z pomocy Adwokata. Tak jak można się samemu leczyć, tak samo można się bronić bez udziału Adwokata.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 17

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ten wpis został opublikowany w kategorii adwokat, artykuły, jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję, zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu, zatrzymane prawo jazdy za kolizję, zatrzymane prawo jazdy za spowodowanie wypadku, zatrzymane prawo jazdy za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, zatrzymanie prawa jazdy i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Zapraszam do dyskusji. Pytajcie – na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.

  Zapraszam również do kontaktu telefonicznego pod nr 697 053 659 lub mailowego na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  Możecie również skorzystać z bezpłatnej konsultacji w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Warszawie przy ul. Rymanowskiej 5

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. zwrot zatrzymanego prawa jazdy pisze:

  Witam Państwa

  Mam taką sprawę o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
  W dn. 12.08.2019 Policja zatrzymała p.j. Prokuratura wydała postanowienie o zatrzymaniu pj. [nie składałem zażalenia]

  W dn. 08.03.2020 Sąd wydał postanowienie o zakazie prowadzenie pojazdów na okres 1 roku i warunkowo umorzył sprawę. Do okresu zakazu wliczył okres od zatrzymania pj.

  Złożyłem wniosek o uzasadnienie wyroku i otrzymałem go dopiero w lipcu 2020. Złożyłem apelację do zmiany postanowienia [obniżenie kary pieniężnej]. W grudniu 2020 otrzymałem pismo z Sądu o odrzuceniu apelacji [nie spełniłem poprawnie wymogów formalnie]

  Pytanie o odbiór prawo jazdy w Wydziale Komunikacji , nie otrzymałem od nich żadnego pisma, wiem, że powinni wysłać skierowania na badanie itd, czy odebrać p.j.

  Faktyczny okres bez prawa jazdy z orzeczenie sądu – 1 rok
  Czy WK nie będzie mi stwarzał jakiś problemów w odbiorem p.j.

  Od grudnia 2020 weszły e-prawo jazdy – czyli praktycznie nie potrzeba plastikowego dokumentu p.j.-Czy muszę odbierać plastikowe p.j., które już nie obowiązują przy kontroli

  Sprawdzałem na portalu gov m.obywatel – uprawnienia prawo jazdy ABT mam bezterminowo, ale jest adnotacja o zatrzymaniu p.j.

  Pytanie czy mogę jeździć samochodem – zakaz sądowy wygasł 4 miesiące temu oraz nie mam decyzji o zatrzymaniu uprawień co do kierowania pojazdami [tylko ta adnotacja o zatrzymaniu p.j.]

  Proszę o odpowiedź

  • Agnieszka Rzeszut pisze:

   Dzień dobry, aby odzyskać prawo jazdy musi Pan odebrać z wydziału komunikacji skierowanie na badania lekarskie, kurs reedukacyjny oraz badania psychologiczne – bez tego nie odbierze Pan prawa jazdy. W przypadku gdyby Pan nie przeszedł tej procedury, to zostaną Panu cofnięte uprawnienia. Kolejno jazda pomimo cofniętych uprawnień stanowi przestępstwo z art. 180a kk stanowi przestępstwo.
   Skoro w grudniu 2020 roku Sąd odrzucił Pana apelacja, to sąd zapewne wysłał już odpis wyroku do wydziału komunikacji. Wiec może Pan zadzwonić do wydziału komunikacji czy wyrok w Pana sprawie już wpłynął. To że aktualnie nie ma obowiązku posiadania przy sobie dokumentu, nie wpływa na obowiązek ubiegania się o jego zwrot.

   Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym każdy kierowca, który był zatrzymany za jazdę po alkoholu jeżeli orzeczony w wyroku zakaz prowadzenia pojazdów nie przekroczył 1 roku, to musi obligatoryjnie przejść badania lekarskie, psychologiczne oraz kurs reedukacyjny.

   Pozdrawiam
   Adwokat Agnieszka Rzeszut
   792 828 323

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *