Bezpłatne porady prawne w sprawach karnych o wykroczenie i przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu w Kancelarii w Krakowie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Porady będą odbywały się w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie przy ul. Okrężnej 11a oraz w Krakowie przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5.

Na spotkaniu szczegółowo omówimy Państwa sprawę oraz doradzimy jakie działania możecie Państwo podjąć. Jeżeli dostarczycie Państwo na spotkanie fotokopie akt sprawy, wówczas sprawdzimy czy w Waszej sprawie Policjanci przeprowadzili badania trzeźwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto doradzimy jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możecie Państwo złożyć i na jakim etapie postępowania.

Porady prawne są w pełni bezpłatne, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Skorzystanie z porady nie zobowiązuje Państwa do korzystania z usług naszej kancelarii.

W celu umówienia terminu porady prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

 • porada prawna w Warszawie: nr tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 • porada prawna w Krakowie: nr tel. 508 149 706 oraz mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil informuje o bezpłatnych poradach prawnych udzielanych przez Kancelarię w Krakowie.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne w sprawach karnych o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Porady będą odbywały się w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie przy ul. Okrężnej 11a oraz w Krakowie przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5.

Na spotkaniu szczegółowo omówimy Państwa sprawę oraz doradzimy jakie działania możecie Państwo podjąć. Jeżeli dostarczycie Państwo na spotkanie fotokopie akt sprawy, wówczas sprawdzimy czy w Waszej sprawie Policjanci przeprowadzili badania trzeźwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto doradzimy jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możecie Państwo złożyć i na jakim etapie postępowania.

Porady prawne są w pełni bezpłatne, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Skorzystanie z porady nie zobowiązuje Państwa do korzystania z usług naszej kancelarii.

W celu umówienia terminu porady prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

 • porada prawna w Warszawie: nr tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 • porada prawna w Krakowie: nr tel. 508 149 706 oraz mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk informuje o bezpłatnych poradach prawnych udzielanych przez Kancelarię.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kto może złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?

W poprzednich artykułach wyjaśniliśmy na czym polega wprowadzona w dniu 18 maja 2015 r. instytucja skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową tj. dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia kto może złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej.

Z nagrania dowiecie się, iż wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową mogą złożyć zarówno osoby, wobec których wyrok uprawomocnił się po dniu 18 maja 2015 r., jak również osoby, wobec których wyrok uprawomocnił się przed dniem 18 maja 2015 r.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia kiedy skazany może złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajdziesz w artykule:

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową?

W nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia czy w przypadku orzeczenia przez Sąd dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. jest możliwość złożenia wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiecie się, że zgodnie z art. 182a § 1 k.k.w. w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. (tj. dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych) wykonywanego przez okres co najmniej 10 lat, skazany może złożyć wniosek o tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny omawia kwestię skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku dożywotniego zakazu.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajdziesz w artykule:

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy na czym polega instytucja uregulowana w art. 182a k.k.w. a mianowicie dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową. (czyt. więcej Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez założenie blokady alkoholowej?)

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia, jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku skazanego o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiecie się m.in., że Sąd może zastosować omawianą instytucję jeżeli:

 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub § 4 k.k. był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,

 • postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny szczegółowo omawia w/w przesłanki.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Który Sąd jest właściwy do złożenia wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową tj. dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. (czyt. więcej Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?)

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia, do którego Sądu należy złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową

Z nagrania dowiecie się, m.in. iż Sądem właściwym do złożenia wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny omawia właściwość Sądu w sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową.

 

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową?

W nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową tj. dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiecie się, że w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Sądu I instancji, który wydał wyrok. Jeżeli Sąd przychyli się do Twojego wniosku, wówczas odpis takiego postanowienia przesyła do wydziału komunikacji. Następnie musisz zgłosić się do wydziału komunikacji po:

 • dokument prawa jazdy w przypadku, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku.

lub

 • skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż rok.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia krok po kroku procedurę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajdziesz w artykułach:

Jak wygląda procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.?

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych pop rzez założenie blokady alkoholowej?

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokady alkoholowej?

Niniejszy artykuł rozpocznie cykl nagrań dotyczących przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i § 4 k.k. oraz wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W filmach, które będą umieszczane na stronie zatrzymaneprawojazdy.pl, będziemy w przejrzysty sposób omawiać najważniejsze kwestie dotyczące tematyki bloga oraz będziemy odpowiadać na najczęściej zadawane przez czytelników bloga pytania.

W nagraniu umieszczonym poniżej Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia na czym polega instytucja uregulowana w art. 182a k.k.w. a mianowicie dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Z nagrania dowiesz się jakie warunki muszą zostać spełnione, abyś mógł złożyć wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, tj.:

 1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,

 2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,

 3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny wyjaśnia na czym polega tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową znajdziesz w artykule:

Czy w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu można starać się o kierowanie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową?

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Postępowanie karne za ponowne przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. a zatarcie poprzedniego skazania

Poniższy artykuł został zainspirowany jednym z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie o syg. III KK 427/15.

Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego była kwestia zatarcia skazania w kontekście procedowania w przedmiocie przestępstwa z art. 178 a § 4 k.k.

Wyrok Sądu Najwyższego został wydany na podstawie następującego stanu faktycznego:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 14 stycznia 2015 r. X został uznany za winnego tego, że w dniu 23 sierpnia 2014 r., będąc uprzednio prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 25 stycznia 2010 r. oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 28 października 2011 r. , prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 178a § 1 k.k. W opaciu o przepis ar. 178 a § 4 k.k. Sąd wymierzył X karę 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Powyższy wyrok w dniu 24 lutego 2015 r. zaskarżył obrońca oskarżonego, zarzucając mu m.in. błąd w ustaleniach faktycznych poprzez nieuzasadnione przyjęcie, iż w sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające zastosowanie wobec oskarżonego instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Wyrokiem z dnia 20 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w G. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację obrońcy za oczywiście bezzasadną.

Kasację od powyższego rozstrzygnięcia wniósł obrońca skazanego, zarzucając mu m.in. rażącą obrazę przepisów postępowania tj. art. 440 k.p.k., art. 437 § 1 k.p.k. i art. 458 k.p.k. poprzez nieuwzględnienie z urzędu faktu zatarcia się wcześniejszych prawomocnych skazań za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. oraz 244 k.k. co w konsekwencji doprowadziło do braku zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego skazanemu czynu z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 178a § 1 k.k. na art. 178a § 1 k.k., a co za tym idzie orzeczenie rażąco niesprawiedliwej kary pozbawienia wolności, podczas gdy prawidłowa kwalifikacja prawna czynu pozwoliłaby na orzeczenie kary nieizolacyjnej.

Sąd Najwyższy uznając kasację za w pełni zasadną, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd II instancji.

W powołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał wprost, iż: „Fakt zatarcia z mocy prawa wcześniejszego prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. lub wymienione w art. 178a § 4 k.k., zaistniały w dacie wyrokowania co do czynu określonego w art. 178a § 1 k.k., uniemożliwia przyjęcie odpowiedzialności sprawcy na podstawie art. 178a § 4 k.k., także wtedy, gdy do popełnienia tego czynu doszło przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszego skazania. Prawomocność wyroku skazującego stanowi warunek konieczny do przerwania biegu terminu do zatarcia skazania za uprzedni czyn„.

Tym samym SN potwierdził jednoznacznie, iż dla przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 178 a § 4 k.k. konieczne jest istnienie prawomocnego skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. lub art. 178 a § 4 k.k. w dacie wyrokowania przed Sądem II instancji. Oznacza to, że jeżeli prawomocne skazanie ulegało zatarciu na etapie postępowania odwoławczego, rodzi to po stronie Sądu II instancji obowiązek zmiany kwalifikacji prawnej czynu, z § 4 na § art. 178a k.k. Co istotne Sąd ma obowiązek uwzględnienia okoliczności zatarcia się skazania z urzędu, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów.

W kontekście omawianego stanu faktycznego SN zwrócił uwagę na fakt, iż ocena okoliczności faktycznych sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa winna prowadzić do uznania, iż obydwa wcześniejsze skazania X uległy zatarciu przed procedowaniem przez Sąd II instancji, co miało miejsce 20 maja 2015 r. Zdaniem SN, Sąd Okręgowy zobligowany był – w myśl reguły intertemporalnej z art. 4 § 1 k.k. – zastosować w realiach omawianej sprawy znowelizowany w dniu 20 lutego 2015 r. przepis art. 107 § 4 k.k. – zmieniający okres zatarcia skazania na karę ograniczenia wolności z 5 do 3 lat. To powinno prowadzić Sąd do uznania iż skazanie za pierwsze przestępstwo mogło ulec zatarciu już w dniu 20 maja 2014 r. (X wykonał karę ograniczenia wolności w dniu 20 maja 2011 r. ) jednakże stało się to niemożliwe z uwagi na popełnienie przez X kolejnego przestępstwa za które został skazany w dniu 28 listopada 2011 r. na karę 6 – miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny. Wobec uiszczenia grzywny i niezarządzenia X wykonania kary pozbawienia wolności, skazanie to uległo zatarciu 5 maja 2015 r.( a wraz z nim zgodnie z regułą z art. 108 k.k. także skazanie za pierwsze przestępstwo podlegające zatarciu w dniu 20 maja 2014 r.) a więc przed wyrokowaniem przez Sądem II instancji, co z kolei winno skutkować zmianą kwalifikacji prawnej czynu skazanego z § 4 na § 1 art. 178Aa k.k.

SN podkreślił przy tym, iż takiemu rozstrzygnięciu nie stoi na przeszkodzie treść art. 108 k.k. zgodnie z którym: „Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.” SN podniósł bowiem, iż przesłanka „ponownego popełnienia przestępstwa” jest spełniona tylko wówczas, gdy przestępstwo to stwierdzone zostanie prawomocnym wyrokiem skazującym- co zdaniem SN w omawianej sprawie nie nastąpiło, gdyż do prawomocnego stwierdzenia popełnienia przestępstwa mającego miejsce w dniu 23 sierpnia 2014 r. nie doszło przed dniem zatarcia skazania w dniu 5 maja 2015 r. , bowiem prawomocnie rozstrzygnął tę kwestię dopiero Sąd Okręgowy w G. w dniu 20 maja 2015 r.

Konkludując, stwierdzić zatem należy, iż popełnienie nowego przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszych skazań, nie przesądza automatycznie – w myśl reguły z art. 108 k.k. – o niemożności zatarcia się uprzednich skazań przed zatarciem nowego skazania. Przesłanka „ponownego popełnienia przestępstwa” z art. 108 k.k. jest spełniona tylko wówczas, gdy przestępstwo to stwierdzone zostanie prawomocnym wyrokiem skazującym.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel+48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Dlaczego należy sprowadzić czy pomiary badania trzeźwości kierowcy zostały wykonane przez Policję prawidłowo?

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony kwestii jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kurującego oraz kiedy wydruki z badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód potwierdzający fakt popełnienia przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu.

W związku z powyższym analizę akt sprawy powinieneś zacząć od zapoznania się z dołączonymi do protokołu badania trzeźwości wydrukami z alkomatu. Umożliwi Ci to ocenę wiarygodności tego najważniejszego dowodu w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Przy analizie akt sprawy należy zwrócić szczególną uwagę m.in. na:

 • niepewność pomiaru alkomatu

 • czas oraz objętość wydechu, czystość próby

 • czy dołączone jest świadectwo wzorcowania i czy jest aktualne

 • odstęp czasowy pomiędzy badaniami

Policja z przeprowadzonego badania alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu kierującego pojazdem mechanicznym sporządza protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym. Do protokołu badania trzeźwości dołączane są wydruki z alkomatu, które wskazują wynik badania trzeźwości kierującego.

Do badania trzeźwości kierujących pojazdami Policja używa najczęściej dwóch rodzajów alkomatów:

 • Alco-Sensor IV – podręczny analizator wydechu

oraz

 • Alkometr A 2.0 stacjonarny analizator wydechu

Każdy z tych alkomatów wyposażony w urządzenie, które drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości. Następnie Policjant załącza je do protokołu badania trzeźwości kierującego, który znajduje się w aktach każdej sprawy o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Protokół badania trzeźwości wraz z załączonymi wydrukami jest najważniejszym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości oraz wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu. Dlatego też ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu celem sprawdzenia czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami wskazanymi w:

 • Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem


Należy wskazać, że tylko badanie, które zostało przeprowadzone zgodnie z w/w dokumentami jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jeżeli jednak badanie trzeźwości kierującego pojazdem zostało przeprowadzone niezgodnie ze wskazanymi dokumentami, wówczas zachodzi poważna wątpliwość co do wiarygodności tego dowodu.

W przypadku powstania wątpliwości w zakresie wiarygodności dowodu w postaci badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu, Sąd powinien na podstawie art. 193 par. 1 k.p.k. dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu toksykologii lub z zakresu mechaniki i budowy maszyn celem ustalenia wpływu uchybienia Funkcjonariusza Policji w sposobie przeprowadzenia badania trzeźwości na uzyskane wyniki badania trzeźwości.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o dobrowolne poddanie się karze, możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 400 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 400 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 400 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu popełnienia przestępstwa czy wykroczenia prowadzenia samochodu po alkoholu masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa czy wykroczenia.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz