Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Na wstępie należy wskazać, iż w dniu 18 maja 2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks karny, która zaostrzyła okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W obecnym stanie prawnym Sąd przy wydaniu wyroku skazującego orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat.

Jednakże pomimo zaostrzenia przepisów dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego, ustawodawca nadal pozostawił możliwość wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015 r.

Należy podkreślić, iż decyzja w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego zapada w formie wyroku. Powyższe oznacza, że tylko Sąd może podjąć decyzję w tym przedmiocie.

Jednakże podejrzany może już na etapie postępowania przygotowawczego złożyć do Prokuratora prowadzącego sprawę wniosek o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Podejrzany może złożyć taki wniosek na przesłuchaniu na Policji lub bezpośrednio do Prokuratury, po ustaleniu pod jaką sygnaturą prowadzona jest sprawa.

W sytuacji gdy Prokurator wysłał już do Sądu akt oskarżenia, wówczas oskarżony może wysłać bezpośrednio do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Jeżeli Prokurator pozytywnie rozpatrzy złożony wniosek, wówczas wysyła do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. W przypadku gdy Prokurator uzna, że w jego ocenie nie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania, wyśle do Sądu akt oskarżenia. Wówczas oskarżony może złożyć ponownie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania bezpośrednio do Sądu.

Na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania?

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania została uregulowana w art. 66 k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., jednakże z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa oraz okoliczności dotyczące popełnionego czynu odstępuje od wydania wyroku skazującego.

Należy podkreślić, iż tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie. Wpis dotyczący warunkowego umorzenia postępowania ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Warunkowe umorzenie umorzenie postępowania następuje na okres próby 1 roku, 2 lat bądź 3 lat który biegnie od uprawomocnienia się wyroku.

Warunkiem koniecznym, który musi spełnić sprawca przestępstwa jest uprzednia niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

   • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

   • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

   • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

   • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nie przekroczył ok. 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyniku większym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Uzasadnienie wniosku do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku powinno zawierać następujące okoliczności:

   • przedstawienie okoliczności, w jakich sprawca przestępstwa prowadził samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, a które przemawiają za tym, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa należy ocenić jako nieznaczny, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących,

   • przedstawienie okoliczności, które spowodowały, iż oskarżony prowadził samochód pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. telefon od pracodawcy, że pracownik musi pilnie stawić się w pracy pomimo dnia wolnego w pracy,

   • przedstawienie okoliczności, w których należy wykazać, jakie konsekwencje spowoduje dla oskarżonego wydanie wyroku skazującego, m.in. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy,

   • przedstawienie okoliczności, które uzasadnią, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłużysz niż 1 rok będzie miało negatywne konsekwencje dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy,

   • dołączenie do wniosku dokumentów, które wpływają na pozytywną ocenę oskarżonego, m.in. zaświadczenie o działalności społecznej,

   • zachowanie sprawcy przestępstwa po popełnieniu zarzucanego mu czynu np. honorowe oddanie krwi,

   • zaproponowanie świadczenia pieniężnego na Fundusz pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości znajduje się w artykułach: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu oraz Zachowanie prawa jazdy za przestępstwo jazdy po alkoholu

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na „Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  • KM pisze:

   Czy jeżeli oskarżony/podejrzany nie przyznaje się do winy, również może, w celu przyspieszenia sprawy, złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

   • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

    Witam,

    zgodnie z art. 66 par. 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyśle, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

    Powyższe oznacza, że przyznanie się podejrzanego lub oskarżonego nie jest przesłanką do warunkowego umorzenia postępowania. W związku z tym oskarżony lub podejrzany może taki wniosek złożyć.

 2. Mat pisze:

  Witam,

  Jeżeli orzeczono wobec mnie warunkowe umorzenie wyroku na okres próby 1 roku, a w między czasie dostanę mandat, to czy grozi mi „złamanie” okresu próby?
  Bardziej szczegółowo: czekam na wydanie dokumentu prawa jazdy (wcześniej odebrano mi uprawnienia na okres roku, okres ten minął dostałem pismo ze Starostwa, że uprawnienia zostały mi przywrócone) więc jeżeli uprawnienia już posiadam, a na dokument nadal czekam, a zatrzyma mnie policja do kontroli, czy jest to rażące w tym wypadku wykroczenie i może być cofnięty okres próby ?

  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Z góry dziękuję,
  M

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w mojej ocenie popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu bez dokumentu prawa jazdy w opisanych przez Pana okolicznościach, tj. w czasie oczekiwania na wydanie Panu dokumentu prawa jazdy nie jest rażącym naruszeniem porządku prawnego i nie uzasadnia podjęcia postępowania karnego, które zostało warunkowo umorzone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *